Universiteit Leiden

nl en

Nicole Weerts

Duale promovendus/gast

Naam
N.M.J. Weerts
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
n.m.j.weerts@fgga.leidenuniv.nl

Nicole Weerts participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre. Werktitel proefschrift: 'Non-traditional options of treatment of early signs of pediatric insomnia and sleep problems'.

Meer informatie over Nicole Weerts

Nicole Weerts is werkzaam als kinderfysiotherapeut MSc bij het Kindertherapeuticum, een tweedelijns kindergezondheidscentrum in Zeist.

Sinds de oprichting van het Kindertherapeuticum, in 1996 is er een belangrijke rol weggelegd voor het ontwikkelen van een multidisciplinair behandelaanbod dat de gezondheidsbevorderende ontwikkeling van kind én ouders wil aanspreken en ondersteunen.

Conventionele en antroposofische diagnostiek en behandeling worden aan- geboden aan kinderen van 0-18 jaar.

Binnen de conventionele gezondheidszorg is steeds meer aandacht voor ‘positieve gezondheid’.

Met 21 jaar ervaring op het gebied van multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van de veelal complexe ontwikkelingsvragen van kinderen willen wij onderzoeken in hoeverre het Kindertherapeuticum hier een aanvulling op kan leveren vanuit de antroposofische kindergeneeskunde en multi-disciplinaire aanpak.

De opzet van dit PhD onderzoek is het formuleren van een wetenschappelijke onderbouwing van de ontwikkelde multidisciplinaire werkwijze, het onderzoeken welke onderzoeksmethoden aansluiten bij de als  ‘individu georiënteerde’ verleende zorg zodat de effecten meetbaar en inzichtelijk worden en het overdraagbaar maken van ontwikkelde methodieken.

Twee veel voorkomende ziektebeelden zullen aan de hand van casuïstiek en expert kennis uitgewerkt worden.

Het Kindertherapeuticum beschikt over door de Hogeschool Leiden uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken en routine outcome monitoring data (ROM) om effectmetingen van geleverde zorg te kunnen analyseren.

Duale promovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.