Universiteit Leiden

nl en

Martin Moerings

Naam
Prof.dr.mr. L.M. Moerings
Telefoon
+31 71 527 7633
E-mail
l.m.moerings@law.leidenuniv.nl

Martin Moerings is als Hoogleraar Penologie verbonden aan het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden. Op 4 maart 2011 heeft hij zijn afscheidscollege gegeven.

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C105

Contact

Emeritus hoogleraar Penologie

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Criminologie

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

 • Wingerden S.G.C. van, Wilsem J.A. van & Moerings M. (2014), Pre-sentence reports and punishment: A quasi-experiment assessing the effects of risk-based pre-sentence reports on sentencing, European Journal of Criminology 11(6): 723-744.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Wingerden S.G.C. van, Moerings M. & Wilsem J.A. van (2013), 'Krijgt hij nog een kans, of rekenen we af?'. Rechters over de rol van het recidiverisico bij de straftoemeting, Nederlands Juristenblad 88(34): 2315-2320.artikel in tijdschrift
 • Wingerden S.G.C. van, Moerings L.M. & Wilsem J.A. van (2011), Recidiverisico en straftoemeting. Research Memoranda - Raad voor de Rechtspraak nr. 2011/3. Den Haag: Sdu Uitgevers.rapport
 • Muller E.R., Leun J.P. van der, Moerings L.M. & Calster P.J.V. Van (2010), Criminaliteit. Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer.boek
 • Wingerden S.G.C. van, Alberda D., Moerings L.M., Wartna B.S.J. & Wilsem J.A. van (2010), Recidive en Nazorg: Onderzoek onder Oud-Bewoners van Exodus, DOOR, Moria & Ontmoeting. Meijers-reeks nr. 181. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Moerings L.M. & Gooren J.C.W. van (2010), Sex at Catholic Boarding Schools and in other Situations of Dependence. In: Groenhuijsen M, Kooymans T, Roos T de (red.) Fervet Opus, liber amicorum Anton van kalmthout.. Apeldoorn: Maklu. 135-141.boekdeel
 • Moerings L.M. (2010), Naar de gevangenis. In: Muller E.R, Leun J.P van der, Moerings L.M. (red.) Criminaliteit en criminaliteitsbestrijding in Nederland.. Alphen a.d. Rijn: Kluwer. 509-529.boekdeel
 • Moerings L.M. (2010), The Netherlands. In: Padfield N, Zyl Smit D van, Dünkel F. (red.) Release from Prison.. Cullumpton: Willan Publishing. 300-315.boekdeel
 • Moerings L.M. (2010), Hoe verfrissend is het Nederlands strafklimaat nog?. In: Aertsen I, Beyens K, Daems T., Maes E. (Red.) Hoe punitief is België?. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu. 191-208.congresbijdrage
 • Boone M. & Moerings L.M. (2010), Niederlände. In: Dünkel F., Lappi-Seppälä T., Morgenstern C., Zyl Smit D. van (red.) Kriminalität, Kriminalpolitik, strafrechtliche Sanktionspraxis und Gefangenenraten im europäischen Vergleich. Schriften zum Strafvollzug, Jugendstrafrecht und zur Kriminologie nr. 37/1 Mönchengladbach: Forum Verlag Godesberg. 647-674.boekdeel
 • Gooren J. & Moerings L.M. (2010), Seksuele contacten onder jongeren. Wanneer strafrechtelijk relevant?. In: Schoep G, Cleiren C., Leun J van der, Schuyt P.M. (red.) Vervlechting van domeinen, opstellen aangeboden aan prof.mr J.L. de Wijkerslooth.. Deventer: Kluwer. 103-111.boekdeel
 • Moerings L.M. (2009), Detentie in Nederland; een vreemde bedoening. Vreemdelingen en resocialisatie. In: Brants C., Poel S. van der (Red.) Diverse kwesties. Liber amicorum prof.dr. Frank Bovenkerk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boekdeel
 • Moerings L.M. (2009), Voorwaardelijke invrijheidstelling-vooruitzien en terugblikken. In: Koenraadt F., Weijers I. (Red.) Vrijheid en verlangen. Liber amicorum prof.dr. Antoine Mooij. Den Haag: Boom juridische uitgevers. 201-209.boekdeel
 • Franken A.A., Lange M. de & Moerings L.M. (Red.) (2008), Constante waarden. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Moerings L.M., Boone M. & Franken A.A. (2008), Meningen van gedetineerden revisited. In: Franken A.A., Langen M. de, Moerings L.M. (red.) Constante waarden: liber amicorum prof. mr. Constantijn Kelk. Pompe reeks nr. 50 Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 515-528.boekdeel
 • Moerings L.M., Boone M. & Franken A.A. (2008), Meningen van gedetineerden - 50 jaar later Pompe reeks nr. 51. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Moerings L.M. & Boone M. (2008), Detentiecapaciteit en detentieomstandigheden, FATIK 26(120): 5-10.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2007), Rubriek rechtspositie van gedetineerde 1, Delikt en Delinkwent: 202-207.artikel in tijdschrift
 • Wingerden S.G.C. van & Moerings L.M. (2007), Het succes van Exodus; evaluatieonderzoek naar resocialisatie en recidive van oud-bewoners, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 86(1): 2-8.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2007), De Cellenexplosie, voorlopig gehechten, veroordeelden, vreemdelingen, jeugdigen en tbs, Justitiële verkenningen: 5-30.artikel in tijdschrift
 • Boone M. & Moerings L.M. (red.) (2007), Dutch Prisons. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Moerings L.M. (2007), Growing Prison Rate. In: Boone M., Moerings M. (Red.) Dutch prisons. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 51-76.congresbijdrage
 • Moerings L.M. (2007), The Persistent Offender. In: Boone M., Moerings M. (Red.) Dutch prisons. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 187-205.congresbijdrage
 • Wingerden S.G.C. van, Moerings L.M. & Wilsem J.A. van (2007), De praktijk van schadevergoeding voor slachtoffers van misdrijven. Meijers-reeks nr. 132. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boek
 • Moerings L.M. & Wingerden S.G.C. van (2007), Risico-instrumenten en de rechter, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 86(6): 231-238.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2006), Preventie en behandeling van de antisociale persoonlijkheidsstoornis. Den Haag: Gezondheidsraad.rapport
 • Moerings L.M., annotatie bij: EHRM 5 april 2005, Sancties 2006; 358-362 (Klacht tegen dwangvoeding).annotatie
 • Huisman W., Moerings L.M. & Suurmond G. (2006), Inleiding. Nieuwe doelwitten en strategieën. In: Huisman W., Moerings M., Suurmond G. (Red.) Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieën. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 1-13.congresbijdrage
 • Moerings L.M. (2006), Risicojustitie als inzet voor een veiliger samenleving. Zeden- en antiterrorismewetgeving. In: Huisman W., Moerings L.M., Suurmond G. (Red.) Veiligheid en Recht. Nieuwe doelwitten en strategieen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 161-173.congresbijdrage
 • Moerings L.M., Wingerden S.G.C. van & Vijfhuize P.J. (2006), Exodus, op de goede weg? Eindrapportage van het evaluatieonderzoek naar Exodus. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2006), Rapport Detentieboten Zuid-Holland. Locatie Merwehaven. Inspectie voor de Sanctietoepassing (IST) en Raad voor de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ). Den Haag: RSJ.rapport
 • Huisman W., Moerings L.M. & Suurmond G. (Red.) (2006), Veiligheid en recht. Nieuwe doelwitten en strategieen. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.boekredactie
 • Moerings L.M. (2006), Rubriek rechtspositie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 889-894.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2006), Rubriek rechtspositie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 541-545.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2006), Rubriek rechtspositie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 209-217.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2005), Rechtspraak rechtspositie gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 1035-1042.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2005), Rechtspraak rechtspositie gedetineerde, Delikt en Delinkwent: 650-655.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2005), Rechtspraak rechtspositie gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 229-234.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2005), Medische verzorging. In: Muller E.R., Vegter P.C. (Red.) Detentie, Gevangen in Nederland. Alphen a/d Rijn: Kluwer. 403-423.congresbijdrage
 • Moerings L.M. & Vijfhuize P. (2005), Exodus, de weg terug naar de samenleving, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging: 239-246.artikel in tijdschrift
 • Pont M., Woude M.A.H. van der & Moerings L.M. (2005), Exodus: op de goede weg?, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 84(1): 7-14.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M., Vis T. & Vijfhuize P. (2005), Rechters en officieren. In: Bovenkerk F., e.a. (Red.) Bedreigingen in Nederland. Amsterdam: Augustus. 136-162.boekdeel
 • Moerings L.M. (2004), Rubriek rechtsposistie van gedetineerden, Delikt en Delinkwent: 963-978.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2004), Rubriek rechtspositie van gedetineerden (2), Delikt en Delinkwent: 102-106.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2004), Kale bedoening, Tijdschrift voor herstelrecht: 1-3.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2004), Onder het mom van de bescherming van het kind. De aanscherping van de zedenwet., Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging: 102-105.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2004), Elektronische detentie als ventiel. Strafexecutie onder druk van het cellentekort. In: Boone M., en anderen (Red.) Discretie in het strafrecht. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 291-307.congresbijdrage
 • Moerings L.M. (2004), The victim has the floor. The victim's right to be heard in writing or orally in the Dutch courtroom, European Journal on Criminal Policy and Research.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2004), Treatment of drug-addicted detainees. Den Haag: Gezondheidsraad.rapport
 • Moerings L.M. & Kool R. (2003), Schriftelijke slachtofferverklaring of spreekrecht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2: 50-55.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2003), Virtuele kinderporno, Ars Aequi 1: 28-30.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. & Post M. (2003), In detentie. In: Bovenkerk F. (Red.) Multiculturaliteit in de strafrechtspleging. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. 151-165.boekdeel
 • Moerings L.M. (2003), Marokkanen met een stigma: willoze slachtoffers of krachtige plegers van verzet. In: Harchaoui S., Huinder C. (Red.) Stigma Marokkaan. Amsterdam: Forum Instituut voor multiculturaliteit. 111-122.boekdeel
 • Moerings L.M. (2003), Straffen met het oog op veiligheid; een onderneming voor risico's. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Moerings L.M. (19 juni 2002), Juridische aspecten ten aanzien van medische begeleiding van verslaafde gedetineerden (Lezing). Roermond.overig
 • Moerings L.M. (4 april 2002), Prisoner's Rights (Lezing). Kaapstad Zuid-Afrika.overig
 • Moerings L.M. (3 april 2002), Gay rights (Lezing). Kaapstad Zuid-Afrika.overig
 • Moerings L.M. (2002), Redactielid Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering.tijdschriftredactie
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Nederlandse vereniging voor seksuologie. [overig]overig
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Regio politie Utrecht. [overig]overig
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Penitentiare inrichting de Foba te Amsterdam. [overig]overig
 • Moerings L.M. (2002), Functie bij : Rechtbank Arnhem. [overig]overig
 • Moerings L.M. (2002), Behandeling van drugsverslaafde gedetineerden, Proces, Tijdschrift voor berechting en reclassering (7/8): 119-122.artikel in tijdschrift
 • Moerings L.M. (2002), Voorwaarden voor een veilige terugkeer, Commissie Herziening vervroegde invrijheidsstelling. Den Haag. [overig]overig
 • Moerings L.M. (2002), Behandeling van drugverslaafde gedetineerden, Rapport van Commissie Medische begeleiding drugverslaafde gedetineerde. Den Haag. [overig]overig
 • Moerings L.M., Zandbergen W. & Kool R. (2002), Recht op schrift. Evaluatie schriftelijke slachtofferverklaring. Deventer: Kluwer.boek
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2002), Voorwaarden voor een veilige terugkeer. Den Haag: Ministerie van Justitie.rapport
 • Moerings L.M. & e.a. e.a. (2002), Behandeling van durgverslaafde gedetineerden. Den Haag: Gezondheidsraad.rapport
 • Kool R., Moerings L.M. & Zandbergen W. (2002), Recht op schrift, evaluatie schriftelijke slachtofferverklaring. Deventer: Kluwer.rapport
 • Ministerie van Justitie Redactieraad Justitiële Verkenningen
 • Rechtbank Arnhem Rechter-plaatsvervanger
 • RSJ Voorzitter sectie gevangeniswezen. Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming