Universiteit Leiden

nl en

Martijn Storms

Conservator

Naam
Drs. M. Storms
Telefoon
+31 71 527 2855
E-mail
m.storms@library.leidenuniv.nl

Conservator

 • Universitaire Bibliotheken Leiden
 • Onderzoek & Onderwijs Diensten
 • Conservatoren Bijzondere Collecties

Werkadres

Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 26-27
2311 BG Leiden
Kamernummer 225

Contact

 • Gouw, P., Storms & M. (2018), Maps in the Crowd, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37(1): 71-74.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gouw, P., Storms & M. (2017), Maps in the Crowd: Crowdsourcing Old Maps in the Special Collections. In: Reeuwijk, A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 15 8-165.boekdeel
 • Storms M. (2013), Brasilia qua parte paret Belgis : De wandkaart van Nederlands Brazilië door Georg Marcgraf = Brasilia qua parte paret Belgis : O mapa mural do Brasil Neerlandês por Georg Marcgraf. In: Marianne L. Wiesebron (red.) Mauritiana: Brazilië in de Nederlandse archieven = Mauritiana : O Brasil em arquivos neerlandeses. Mauritania nr. 5 Leiden: Leiden University Press. 28-47.boekdeel
 • Graaf & H. van de; Storms M. (2012), 'De polder in questie'. De ontdekking van een onbekende zestiende-eeuwse proceskaart van de polder Donkersloot, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 31(3): 79-84.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2011), De kaart van Nederlands Brazilië door Georg Marcgraf, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 30(2): 37-46.artikel in een tijdschrift
 • Buve R.T.J. & Storms M. (2011), Kaarten uit de collectie Bodel Nijenhuis van de Universiteitsbibliotheek Leiden die betrekking hebben op Nederlands Brazilië = Mapas da coleção Bodel Nijenhuis da biblioteca Univeritária de Leiden relacionados com o Brasil Neerlandês. In: Wiesebron M.L. (red.) Brazilië in de Nederlandse archieven = O Brasil em arquivos neerlandeses (1624-1654). Mauritania Leiden: Leiden University Press. 74-87.boekdeel
 • Heere E., Krogt P.C.J. van der, Ormeling F.J. & Storms M. (2010), Discussie: De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer, Historisch-Geografisch Tijdschrift 28(4): 140-145.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2010), The puzzling provenance of the German edition of Braun and Hogenberg in the Bodel Nijenhuis collection, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 8(3): 2-3.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2009), Kaartencollecties in Nederland: Collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 28(3): 55-56.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2009), Omslagfoto 2009: De boventuin van Paleis het Loo in landschapsstijl, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 28(1): 5.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2008), De drie kaartboeken van Marcelis van Oort: Rhenen opgemeten rond 1600. In: Bultje-van Dillen L., Deys H.P., Maas T., Rommes R., Strous W.H., Vogelzang F., Vredenberg J. (red.) Geschiedenis van Rhenen. Utrecht: Matrijs. 192-201.boekdeel
 • Storms M. (2008), De kaarthistoricus Bodel Nijenhuis. In: Storms M. (red.) De verzamelingen van Bodel Nijenhuis. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 25-34.boekdeel
 • Buve R.T.J. & Storms M. (2008), De Nederlandse cartografie van Latijns Amerika: Kaarten uit de collectie Van Keulen en de collectie Bodel Nijenhuis / A cartografia neerlandesa da América Latina: Mapas da coleção Van Keulen e da coleção Bodel Nijenhuis Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.boek
 • Storms M. (red.) (2008), De verzamelingen van Bodel Nijenhuis: Kaarten, portretten en boeken van een pionier in de historische cartografie Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.boekredactie
 • Renes J. & Storms M. (2008), Die Bedeutung der Forschung von Prof. Dr. Gerhard Aymans für das niederländische Nordlimburg. In: Burggraaff P, Kleefeld K.D. (red.) Entdeckungslandschaft Unterer Niederrhein - Land zwischen Maas und Rhein. Neue Forschungen zur Kulturlandschaft des Niederrheins auf der Grundlage der Arbeiten von Gerhard Aymans und Rudolf Straßer. Symposium im Kloster Graefenthal, Goch-Asperden, 2006. Bonn / Sankt-Agustin: Geographisches Institut der Universität Bonn / Asgard-Verlag. 80-93.'non-refereed' congresbijdrage
 • Storms M. (2008), 'Dit waarlijk vorstelijk legaat': Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis en zijn kaartenverzameling. In: Storms M (red.) De verzamelingen van Bodel Nijenhuis. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 9-24.boekdeel
 • Storms M. (2008), Europese kaartbeheerders kijken naar de toekomst: Verslag van de 16de LIBER Groupe des Cartothécaires Conferentie in Amsterdam, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 27(3): 79-81.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2008), Europese kaartbeheerders kijken naar de toekomst: Verslag van de 16de LIBER Groupe des Cartothécaires Conferentie, Geo-info: tijdschrift voor geo-informatie Nederland 5(9): 344-346.artikel in een tijdschrift
 • Krogt P.C.J. van der, Groot E. de & Storms M. (2008), The supplemental volumes (Ergänzungsbände): descriptive catalogue of the four supplemental volumes to the Atlas and general indices. 't Goy-Houten: HES & De Graaf.boek
 • Storms M. (2007), Drie generaties Adan: West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw. 't Goy-Houten: HES & De Graaf.boek
 • Storms M. (2007), Dutch estate atlases 1550-1832: The functions, use and value of manuscript map books, Imago Mundi 59(2): 247-248.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2007), Een gedetailleerde orëntatiemethode: Manuscriptkaart door Victor van Scorel 1587. In: Monquil-Broersen T. (red.) Universitaire collecties in Nederland: Nieuw licht op academisch erfgoed. Zwolle: Waanders. 78.boekdeel
 • Storms M. (2007), Het aangeraakte kaartboek: de geannoteerde drukproef van het kaartboek van Voorne. In: Ommen K. van, Vrolijk A., Warnar G. (red.) Aangeraakt: boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Leiden: Scaliger Instituut / Universiteitsbibliotheek Leiden. 135-141.boekdeel
 • Heere E. & Storms M. (2007), Kartograaf met een hoofdletter K: een biografie van prof. dr. Ferjan Ormeling, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 26(4): 90-96.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Heere E. & Storms M. (2007), Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van prof. dr. Ferjan Ormeling, Geo-info: tijdschrift voor geo-informatie Nederland 4(12): 482-488.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2007), 'Op ieder particuliere caart zal een compas moeten geteikent werden': De kompasroos op prekadastrale kaarten in Nederland. In: Gestel-van 't Schip P.J. van, Krogt P.C.J. van der (red.) Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten: HES & De Graaf. 373-384.boekdeel
 • Heere E. & Storms M. (red.) (2007), Ormeling's cartography: Presented to Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography Nederlandse Geografische Studies. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap / Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht.boekredactie
 • Heere E. & Storms M. (2007), Visualising an all-round cartographer: A biography of Prof. Dr. Ferjan Ormeling. In: Heere E., Storms M. (red.) Ormeling's cartography. Nederlandse Geografische Studies Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap / Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht. 11-41.boekdeel
 • Heere E. & Storms M. (2005), Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 24(3): 93-99.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2005), Op zoek naar buitenlandse kaartboeken, Geo-info: tijdschrift voor geo-informatie Nederland 2(7/8): 356-360.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2005), Prekadastrale kaartboeken in Nederlandse archieven, Archievenblad 109(2): 24-25.artikel in een tijdschrift
 • Heere E. & Storms M. (2005), Rapportage gebruiks- en beheersinterviews kaartboeken en prekadastrale kaarten. Utrecht: URU.rapport
 • Heere E. & Storms M. (2005), The use of Dutch map books. In: Roeck Hansen B. (red.) Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 113-127.boekdeel
 • Witte M. D., Renes J., Heere E. & Storms M. (2004), Actualisering historisch-geografische inventarisaties provincie Limburg.rapport
 • Ruitinga L. & Storms M. (2004), Fantasia Cartographica: een fantastische wereld in kaart gebracht, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 23(4): 83-88.artikel in een tijdschrift
 • Heere E. & Storms M. (2004), Het Kadaster van 1832 op internet, Historisch-Geografisch Tijdschrift 22(3): 98-108.artikel in een tijdschrift
 • Klerk A.P. & Storms M. (2004), Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier bezit: een vergeten vorm van cultureel erfgoed, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 23(2): 29-36.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), De ontsluiting van kaarten op het internet, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 21(3): 79-83.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), De ontsluiting van oude kaarten op het internet, Kartografisch tijdschrift 28(3): 39-43.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), Kansen en bedreigingen voor wetenschappelijk kartografie-onderwijs, Kartografisch tijdschrift 28(2): 39-43.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2002), Kartobibliografie van de Waterstaatskaart (1865-1991). Delft: Meetkundige Dienst, afd. IEBD.rapport
 • Storms M. & Heere E. (2002), Predakastrale bronnen op Voorne, Historisch-Geografisch Tijdschrift 20(3): 75-78.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), Presentation of old maps on the internet, ICA News 38: 10-11.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2001), Delflands kaarten belicht, Het waterschap 86(7): 338-343.artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2001), Het kaartboek geopend. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie.boek
 • Storms M. (2001), Onderzoek naar kaartboeken aan de Universiteit Utrecht. In: Heere E., Storms M. (red.) Het kaartboek geopend. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie. 7-11.boekdeel
 • Storms M. & Heere E. (2001), Selectie van kaartprojecties binnen GIS, Kartografisch tijdschrift 27(1): 44-48.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2000), Kaartprojecties binnen GIS, Geo-Informatiedag Nederland 2000; presentaties en demonstraties over onderzoek, ontwikkeling en praktijktoepassing op het gebied van geo-informatie : 7.11-7.15.abstract
 • Brill publishers projectcoördinator Koeman's Atlantes Neerlandici VIII
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.