Universiteit Leiden

nl en

Martijn Storms

Conservator

Naam
Drs. M. Storms
Telefoon
+31 71 527 2855
E-mail
m.storms@library.leidenuniv.nl

Martijn Storms is conservator Kaarten en atlassen bij de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Conservator

 • Universitaire Bibliotheken Leiden
 • Onderzoek & Onderwijs Diensten
 • Conservatoren Bijzondere Collecties

Werkadres

Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 27
2311 BG Leiden
Kamernummer 225

Contact

 • Teunissen H. & Storms M. (2022), Borderlands: Ukraine in historical maps (Website). Leiden, (Leiden University Libraries). [website]. overig
 • Teunissen H. Storms M. (2022), Прикордоння: Україна в історичних мапах (Website). Leiden, (Leiden University Libraries). [website]. overig
 • Storms M. (2022), Handgetekende kaartboeken van grondbezit. In: Guleij R. (red.) Het grote kaartenboek. Vijf eeuwen cartografie. Zwolle: WBOOKS. 100-105. boekdeel
 • Storms M. (2021), De kaart van Reinwardts zeereis naar Indië, De Boekenwereld 37(4): 42-43. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Storms M. (2021), Het georefereren van een manuscriptatlas: Het kaartenboek van Jean-Michel Aubert (1749). In: Bos J., Claeyssens S., Geleijns E., Janssen A., Lefferts M., Rademakers A & Vandommele J. (red.) Oude boeken, nieuwe podia / Old books new platforms. Liber amicorum voor/for Marieke van Delft. Tielt: Lannoo. 324-331. boekdeel
 • Storms M. (9 februari 2021), Re-use of maps in times of paper scarcity during WWII. Leiden Special Collections Blog [blog entry]. overig
 • Storms M. (2021), De trekvliet en de maliebaan in Leiden: cultuurhistorie in het huidige landschap, Tijdschrift voor Historische Geografie 6(3): 306-317. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2020), Het grondbezit van de Universiteit Leiden in kaart, De Boekenwereld 36(4): 20-27. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (4 juni 2020), Mapping Epidemics: nineteenth century cholera maps of Leiden. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry]. overig
 • Jong R. de & Storms M. (2020), De kaartenveiling van Johan Meerman, Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 27: 153-189. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M (2020), Een koninklijk kaartenboek? De herkomst van de Atlas der Neederlanden. In: Anrooij W. van, Dlabačová, A., Geleijns, E,, Schaeps, J., Warnar, G., Zanen, S. van (red.) Om het boek. Cultuurhistorische bespiegelingen over boeken en mensen. Hilversum: Verloren. 293-298. boekdeel
 • Storms M. (26 februari 2019), Maps with flaps. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry]. overig
 • Brink P.P.W.J. van den & Storms M (2019), Administrative cartography in the Netherlands. In: Edney MH, Pedley MS (red.) Cartography in the European Enlightenment. nr. 4, 1 Chicago: University of Chicago Press. 60-64. boekdeel
 • Storms M. (2019), Geheimhouding bij de VOC? De dubbele petten van Blaeu en Van Keulen, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 38(1): 14-25. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2019), Grenzen, forten en vlaggen op een VOC-kaart van Timor, De Boekenwereld 35(4): 52-59. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2019), Kaartencollecties in Nederland: Universitaire Bibliotheken Leiden, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 38(4). artikel in een tijdschrift
 • Kreeft N.M. & Storms M. (2019), Kanonnen bij Nagasaki op Japanse manuscriptkaarten, De Boekenwereld 35(2): 40-45. artikel in een tijdschrift
 • Storms M & Heere E (2019), Military Cartography and Topographical Surveying in the Netherlands. In: Edney M.H., Pedley MS (red.) Cartography in the European Enlightenment. nr. 4, 1 Chicago: University of Chicago Press. 990-993. boekdeel
 • Storms M. (2019), Prekadastrale kaartboeken in Nederland. In: Hameleers M, Noord A. van (red.) Kaartboeken van Amsterdam 1559-1703. Bussum: Thoth. 10-27. boekdeel
 • Storms M (2019), Property Mapping in the Netherlands. In: Edney MH, Pedley MS (red.) Cartography in the European Enlightenment. nr. 4, 2 Chicago: University of Chicago Press. 1185-1189. boekdeel
 • Storms M (2019), Urban Mapping in the Netherlands. In: Edney MH, Pedley MS (red.) Cartography in the European Enlightenment. nr. 4, 2 Chicago: University of Chicago Press. 1579-1586. boekdeel
 • Jong R. de & Storms M. (2018), De kaartenveiling van Krayenhoff, De Boekenwereld 34(4): 32-35. artikel in een tijdschrift
 • Gouw P. & Storms M. (2018), Maps in the Crowd, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37(1): 71-74. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Gouw, P., Storms & M. (2017), Maps in the Crowd: Crowdsourcing Old Maps in the Special Collections. In: Reeuwijk, A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 15 8-165. boekdeel
 • Storms M. (2017), Asian cartographic traditions. In: Bouwman A., Ommen K. van, Ouwehand L. (red.) Highlights from the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Libraries. 22-23. boekdeel
 • Storms M. (2017), Confidential or Commercial? The Conflicting Interests within the Blaeu and Van Keulen Mapmaker Families. In: Reeuwijk A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 78-89. boekdeel
 • Storms M (2017), Een woning met landerijen in Voorschoten. Analyse van de enige kaart in het Thysiusarchief. In: Anrooij W van, Hoftijzer P (red.) Vijftien strekkende meter. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden in het archief van de Bibliotheca Thysiana. Hilversum: Verloren. 119-140. boekdeel
 • Storms M. (2017), Hindu pilgrimage map of Braj. In: Reeuwijk A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 124-125. boekdeel
 • Boink G. & Storms M. (2017), 'Ik ben heel beïnvloedbaar': Interview met bijzonder hoogleraar Bram Vannieuwenhuyze, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 36(1): 3-9. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2017), Japanese map of Korea. In: Reeuwijk A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 260-261. boekdeel
 • Leca R & Storms M. (2017), Japan in kaart = Mapping Japan. Leiden: Japanmuseum SieboldHuis. boek
 • Storms M. (2017), Leiden and the dissemination of Asian cartography. In: Altiç M., Demhardt I.J., Vervust S. (red.) Dissemination of cartographic knowledge. 6th International Symposium on the History of Cartography. Cham: Springer. 347-362. boekdeel
 • Storms M. (2017), Manuscript chart of the Indian Ocean. In: Reeuwijk A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 64-65. boekdeel
 • Storms M. (2017), Manuscript map of Shima. In: Reeuwijk A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 272-273. boekdeel
 • Storms M, Cams M, Demhardt IJ & Ormeling FJ (red.) (2017), Mapping Asia: Cartographic Encounters between East and West. Cham: Springer. boekredactie
 • Storms M. (2017), Maps in the crowd. Results of a map georeferencing crowdsourcing project, E-Perimetron 12(3): 109-118. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Heere E & Storms M (2017), Niederländische Präkataster Kartenbücher. In: Heinz M (red.) 11. Kartographiehistorisches Colloquium Nürnberg 2002. Vorträge - Berichte - Poster. Bonn: Kirschbaum. 55-66. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Storms M. (2017), The elephant map of Ceylon. In: Reeuwijk A. (red.) Voyage of Discovery. Exploring the Collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 134-135. boekdeel
 • Storms M. (2017), Western mapping of Asia. In: Bouwman A., Ommen K. van, Ouwehand L. (red.) Highlights from the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Libraries. 24-25. boekdeel
 • Renes H & Storms M (2016), Het landschap verkend. Kaarten en landschappen in West-Brabant. In: Eynde G van den, Toorians L (red.) Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel Leenders bij gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag. Hilversum: Verloren. 77-105. boekdeel
 • Storms M (2015), 'Aan de Bibliotheecq der Universiteit te Leyden overgebragt': De Kaarte van de Provintie Zeeland en andere manuscriptkaarten van de Hattinga's in de Universiteitsbibliotheek Leiden. In: Buise M.A., Kort J.H.J. de, Verschraegen W.M. (red.) De Hattinga's. Predikanten, geneesheren, bestuurders en vooral kaartenmakers, hun geschiedenis en betekenis voor Hulst en Hulsterambacht. Hulst: Oudheidkundige Kring 'De Vier Ambachten'. 214-223. boekdeel
 • Storms M. (2015), Het Arabische wereldbeeld. In: Parmentier, J. (red.) De wereld gespiegeld. Wereldkaarten van de middeleeuwen tot nu. Kontich: BAI. 26-29. boekdeel
 • Storms M. (2015), Kaartcollecties in Nederland. De collecties van de voormalige Topografische Dienst Nederland, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 34(4): 214-216. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2015), Schorren & slikken: landmeterskaart van een perceel te Woensdrecht. In: Depuydt J., Geel M., Oijen E. van & Vervaet T. (red.) Helemaal van de kaart. Antwerpen: FelixArchief. 44-47. boekdeel
 • Storms M. (2015), The Islamic perspective on the world. In: Parmentier, J. (red.) The world in a mirror. World maps from the Middle Ages to the present day. Kontich: BAI. 26-29. boekdeel
 • Storms M. (2014), UB Leiden zet Azië op de kaart. Complete kartografische collectie KIT blijft behouden in Leiden, Geo-info: tijdschrift voor geo-informatie Nederland 11(2): 34-37. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (17 oktober 2013), Bahía lost, Sluis regained. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry]. overig
 • Storms M. (2013), Brasilia qua parte paret Belgis : De wandkaart van Nederlands Brazilië door Georg Marcgraf = Brasilia qua parte paret Belgis : O mapa mural do Brasil Neerlandês por Georg Marcgraf. In: Marianne L. Wiesebron (red.) Mauritiana: Brazilië in de Nederlandse archieven = Mauritiana : O Brasil em arquivos neerlandeses. Mauritania nr. 5 Leiden: Leiden University Press. 28-47. boekdeel
 • Storms M. (2013), Cartografie in camouflage. Sluis (1604) wordt Salvador de Bahia (1625), De Boekenwereld 29(5): 24-27. artikel in een tijdschrift
 • Thorissen E.A. & Storms M. (2013), In Memoriam Henk van der Heijden (1916-2012); Bibliografie Henk van der Heijden, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 32(1): 26-27. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (19 oktober 2012), The Siege of Groenlo. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry]. overig
 • Graaf, H. van de & Storms M. (2012), 'De polder in questie'. De ontdekking van een onbekende zestiende-eeuwse proceskaart van de polder Donkersloot, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 31(3): 79-84. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Krogt P.C.J. van der, Braat H., Storms M. & Hoftijzer P.G. (2012), Koeman's Atlantes neerlandici. Vol. 4A: the Galérie agréable du monde by Pieter van der Aa (1728) Koeman's Atlantes Neerlandici nr. IV-A. Houten: HES & De Graaf. boek
 • Storms M. (2012), Over de collectie-Bodel Nijenhuis. In: Wijk W. van (red.) Historische atlas van de Biesbosch. Zwolle: Wbooks. 201. boekdeel
 • Storms M. (2012), Over de collectie-Bodel Nijenhuis. In: Wijk W. van (red.) Historische atlas van de Biesbosch. Zwolle: W-Books. 201. boekdeel
 • Storms M. (2012), Bespreking van: Heijer H. den & Teensma B. (2011) Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlanders in het Atlantisch gebied 1600-1650, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 31(2): 95-96. boekbespreking
 • Storms M. (2012), 'Van de beste eylanden eene'. The Dutch mapping of Cyprus. Museum Meermanno, 3 juli - 30 september 2012. Leiden: Universiteit Leiden, Universitaire Bibliotheken Leiden. [catalogus]. overig
 • Storms M. (15 april 2011), Woerden defended by water. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry]. overig
 • Storms M. (2011), De kaart van Nederlands Brazilië door Georg Marcgraf, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 30(2): 37-46. artikel in een tijdschrift
 • Buve R.T.J. & Storms M. (2011), Kaarten uit de collectie Bodel Nijenhuis van de Universiteitsbibliotheek Leiden die betrekking hebben op Nederlands Brazilië = Mapas da coleção Bodel Nijenhuis da biblioteca Univeritária de Leiden relacionados com o Brasil Neerlandês. In: Wiesebron M.L. (red.) Brazilië in de Nederlandse archieven = O Brasil em arquivos neerlandeses (1624-1654). Mauritania Leiden: Leiden University Press. 74-87. boekdeel
 • Storms M. (7 april 2010), Four views on Leiden. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry]. overig
 • Heere E., Krogt P.C.J. van der, Ormeling F.J. & Storms M. (2010), Discussie: De functie van de stadsplattegronden van Van Deventer, Historisch-Geografisch Tijdschrift 28(4): 140-145. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2010), The puzzling provenance of the German edition of Braun and Hogenberg in the Bodel Nijenhuis collection, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 8(3): 2-3. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2 september 2009), Leiden on the map. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry]. overig
 • Storms M. (2009), Kaartencollecties in Nederland: Collectie kaarten en atlassen van de Universiteitsbibliotheek Leiden, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 28(3): 55-56. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2009), Omslagfoto 2009: De boventuin van Paleis het Loo in landschapsstijl, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 28(1): 5. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2008), De drie kaartboeken van Marcelis van Oort: Rhenen opgemeten rond 1600. In: Bultje-van Dillen L., Deys H.P., Maas T., Rommes R., Strous W.H., Vogelzang F., Vredenberg J. (red.) Geschiedenis van Rhenen. Utrecht: Matrijs. 192-201. boekdeel
 • Storms M. (2008), De kaarthistoricus Bodel Nijenhuis. In: Storms M. (red.) De verzamelingen van Bodel Nijenhuis. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 25-34. boekdeel
 • Buve R.T.J. & Storms M. (2008), De Nederlandse cartografie van Latijns Amerika: Kaarten uit de collectie Van Keulen en de collectie Bodel Nijenhuis / A cartografia neerlandesa da América Latina: Mapas da coleção Van Keulen e da coleção Bodel Nijenhuis Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. boek
 • Storms M. (red.) (2008), De verzamelingen van Bodel Nijenhuis: Kaarten, portretten en boeken van een pionier in de historische cartografie Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. boekredactie
 • Renes J. & Storms M. (2008), Die Bedeutung der Forschung von Prof. Dr. Gerhard Aymans für das niederländische Nordlimburg. In: Burggraaff P, Kleefeld K.D. (red.) Entdeckungslandschaft Unterer Niederrhein - Land zwischen Maas und Rhein. Neue Forschungen zur Kulturlandschaft des Niederrheins auf der Grundlage der Arbeiten von Gerhard Aymans und Rudolf Straßer. Symposium im Kloster Graefenthal, Goch-Asperden, 2006. Bonn / Sankt-Agustin: Geographisches Institut der Universität Bonn / Asgard-Verlag. 80-93. 'non-refereed' congresbijdrage
 • Storms M. (2008), 'Dit waarlijk vorstelijk legaat': Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis en zijn kaartenverzameling. In: Storms M (red.) De verzamelingen van Bodel Nijenhuis. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 9-24. boekdeel
 • Storms M. (2008), Europese kaartbeheerders kijken naar de toekomst: Verslag van de 16de LIBER Groupe des Cartothécaires Conferentie in Amsterdam, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 27(3): 79-81. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2008), Europese kaartbeheerders kijken naar de toekomst: Verslag van de 16de LIBER Groupe des Cartothécaires Conferentie, Geo-info: tijdschrift voor geo-informatie Nederland 5(9): 344-346. artikel in een tijdschrift
 • Krogt P.C.J. van der, Groot E. de & Storms M. (2008), The supplemental volumes (Ergänzungsbände): descriptive catalogue of the four supplemental volumes to the Atlas and general indices. 't Goy-Houten: HES & De Graaf. boek
 • Storms M. (2007), Drie generaties Adan: West-Brabantse landmeters in de 18e en 19e eeuw. 't Goy-Houten: HES & De Graaf. boek
 • Storms M. (2007), Dutch estate atlases 1550-1832: The functions, use and value of manuscript map books, Imago Mundi 59(2): 247-248. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2007), Een gedetailleerde orëntatiemethode: Manuscriptkaart door Victor van Scorel 1587. In: Monquil-Broersen T. (red.) Universitaire collecties in Nederland: Nieuw licht op academisch erfgoed. Zwolle: Waanders. 78. boekdeel
 • Storms M. (2007), Het aangeraakte kaartboek: de geannoteerde drukproef van het kaartboek van Voorne. In: Ommen K. van, Vrolijk A., Warnar G. (red.) Aangeraakt: boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Leiden: Scaliger Instituut / Universiteitsbibliotheek Leiden. 135-141. boekdeel
 • Heere E. & Storms M. (2007), Kartograaf met een hoofdletter K: een biografie van prof. dr. Ferjan Ormeling, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 26(4): 90-96. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Heere E. & Storms M. (2007), Kartograaf met een hoofdletter K: Een biografie van prof. dr. Ferjan Ormeling, Geo-info: tijdschrift voor geo-informatie Nederland 4(12): 482-488. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2007), 'Op ieder particuliere caart zal een compas moeten geteikent werden': De kompasroos op prekadastrale kaarten in Nederland. In: Gestel-van 't Schip P.J. van, Krogt P.C.J. van der (red.) Mappæ Antiquæ: Liber Amicorum Günter Schilder. 't Goy-Houten: HES & De Graaf. 373-384. boekdeel
 • Heere E. & Storms M. (red.) (2007), Ormeling's cartography: Presented to Ferjan Ormeling on the occasion of his 65th birthday and his retirement as Professor of Cartography Nederlandse Geografische Studies. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap / Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht. boekredactie
 • Heere E. & Storms M. (2007), Visualising an all-round cartographer: A biography of Prof. Dr. Ferjan Ormeling. In: Heere E., Storms M. (red.) Ormeling's cartography. Nederlandse Geografische Studies Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap / Faculteit Geowetenschappen Universiteit Utrecht. 11-41. boekdeel
 • Heere E. & Storms M. (2005), Kadaster 1832 toegepast; de pilotprojecten van De WoonOmgeving, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 24(3): 93-99. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2005), Op zoek naar buitenlandse kaartboeken, Geo-info: tijdschrift voor geo-informatie Nederland 2(7/8): 356-360. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2005), Prekadastrale kaartboeken in Nederlandse archieven, Archievenblad 109(2): 24-25. artikel in een tijdschrift
 • Heere E. & Storms M. (2005), Rapportage gebruiks- en beheersinterviews kaartboeken en prekadastrale kaarten. Utrecht: URU. rapport
 • Heere E. & Storms M. (2005), The use of Dutch map books. In: Roeck Hansen B. (red.) Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 113-127. boekdeel
 • Witte M. D., Renes J., Heere E. & Storms M. (2004), Actualisering historisch-geografische inventarisaties provincie Limburg. rapport
 • Ruitinga L. & Storms M. (2004), Fantasia Cartographica: een fantastische wereld in kaart gebracht, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 23(4): 83-88. artikel in een tijdschrift
 • Heere E. & Storms M. (2004), Het Kadaster van 1832 op internet, Historisch-Geografisch Tijdschrift 22(3): 98-108. artikel in een tijdschrift
 • Klerk A.P. & Storms M. (2004), Zeeuwse bedrijfskaartboekjes in particulier bezit: een vergeten vorm van cultureel erfgoed, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 23(2): 29-36. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), De ontsluiting van kaarten op het internet, Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 21(3): 79-83. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), De ontsluiting van oude kaarten op het internet, Kartografisch tijdschrift 28(3): 39-43. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), Kansen en bedreigingen voor wetenschappelijk kartografie-onderwijs, Kartografisch tijdschrift 28(2): 39-43. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2002), Kartobibliografie van de Waterstaatskaart (1865-1991). Delft: Meetkundige Dienst, afd. IEBD. rapport
 • Storms M. & Heere E. (2002), Predakastrale bronnen op Voorne, Historisch-Geografisch Tijdschrift 20(3): 75-78. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. (2002), Presentation of old maps on the internet, ICA News 38: 10-11. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2001), Delflands kaarten belicht, Het waterschap 86(7): 338-343. artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2001), Het kaartboek geopend. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie. boek
 • Storms M. (2001), Onderzoek naar kaartboeken aan de Universiteit Utrecht. In: Heere E., Storms M. (red.) Het kaartboek geopend. Amersfoort: Nederlandse Vereniging voor Kartografie. 7-11. boekdeel
 • Storms M. & Heere E. (2001), Selectie van kaartprojecties binnen GIS, Kartografisch tijdschrift 27(1): 44-48. 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Storms M. & Heere E. (2000), Kaartprojecties binnen GIS, Geo-Informatiedag Nederland 2000; presentaties en demonstraties over onderzoek, ontwikkeling en praktijktoepassing op het gebied van geo-informatie : 7.11-7.15. abstract
 • Brill publishers projectcoördinator Koeman's Atlantes Neerlandici VIII
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.