Universiteit Leiden

nl en

Lennart Reddmann

Gastmedewerkerschap

Naam
Dr. L.H. Reddmann
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
l.h.reddmann@fsw.leidenuniv.nl

Wanneer nemen individuen of groepen deel aan vreedzame, productieve activiteiten en wanneer zijn ze betrokken bij conflicten en (pogingen tot) toe-eigening? Lennart Reddmann onderzoekt de gedrags- en economische onderbouwing van deze dynamiek.  In zijn onderzoek hanteert hij een interdisciplinaire benadering en gebruikt hij gedragsexperimenten, economische modellen en analyse van historische gegevens op macroniveau.

Meer informatie over Lennart Reddmann

Wanneer nemen individuen of groepen deel aan vreedzame, productieve activiteiten en wanneer zijn ze betrokken bij conflicten en (pogingen tot) toe-eigening? Lennart Reddmann onderzoekt de gedrags- en economische onderbouwing van deze dynamiek.  In zijn onderzoek hanteert hij een interdisciplinaire benadering en gebruikt hij gedragsexperimenten, economische modellen en analyse van historische gegevens op macroniveau.

Kort CV

Reddmann kwam in 2018 als promovendus bij het 'conflict-cooperation lab' en behaalde een MSc in Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universitet Leiden en een BSc in Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Begeleiders

  • Carsten de Dreu, PhD, Hoogleraar Sociale, Economische en Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden
  • Jörg Gross, PhD, Universitair Docent, Universiteit Leiden

Gastmedewerkerschap

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.