Universiteit Leiden

nl en

Lennart Reddmann

Promovendus

Naam
L.H. Reddmann MSc
Telefoon
+31 71 527 3781
E-mail
l.h.reddmann@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Wanneer nemen individuen of groepen deel aan vreedzame, productieve activiteiten en wanneer zijn ze betrokken bij conflicten en (pogingen tot) toe-eigening? Lennart is geïnteresseerd in de gedrags- en economische onderbouwing van deze dynamiek. In zijn onderzoek hanteert hij een interdisciplinaire benadering en gebruikt hij gedragsexperimenten, economische modellen en analyse van historische gegevens op macroniveau. Hij kwam in 2018 als promovendus bij het 'conflict-cooperation lab' en behaalde een MSc in Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universitet Leiden en een BSc in Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Begeleiders

  • Carsten de Dreu, PhD, Hoogleraar Sociale, Economische en Organisatiepsychologie, Universiteit Leiden
  • Jörg Gross, PhD, Universitair Docent, Universiteit Leiden

Promovendus

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A47

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.