Universiteit Leiden

nl en

Klaas Boonen

Gastmedewerker

Naam
Mr. K. Boonen
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
k.boonen@law.leidenuniv.nl

Mr. K. (Klaas) Boonen is werkzaam als senior medewerker bij de afdeling Onderwijsbeleid.

Verantwoordelijk voor

Hij houdt zich vooral bezig met de onderwijsprogramma’s en de juridische kaders van onderwijsaangelegenheden zoals die oa. tot uitdrukking komen in de ‘Onderwijs en Examenregelingen’ en de ‘Regels en Richtlijnen Tentamens en Examens’ van de opleidingen.

Hij vervult onder andere de volgende functies: 
- secretaris van het Onderwijsbestuur; 
- secretaris van de Opleidingscommissies; 
- coördinator, activiteitenhouder en talentcoach van 'Honours College Law'; 
- coördinator behandeling verzoeken tot toelating tot masteropleidingen via toepassing van de hardheidsclausule; 
- coördinator en lid Commissie Studentenklachten. 

Ook is hij bestuurslid tevens secretaris van de prof. A.E.J. Modderman Stichting, een aan de faculteit verbonden stichting tot bevordering van het onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen.

Sedert januari 1992 werkt hij bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Tot de zomer van 2004 als docent en wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Strafrecht en daarna in zijn huidige functie

Gastmedewerker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Stafafdeling Onderwijs
  • Algemeen Stafafdeling Onderwijs

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • lid Stembureau Faculteit der Rechtsgeleerheid Toezien op de naleving van het Kiesreglement UL bij de FdR
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.