Universiteit Leiden

nl en

Joest 't Hart

Emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht

Naam
Prof. A.C. 't Hart
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.c.t.hart@law.leidenuniv.nl

Prof .'t Hart is emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht.

Meer informatie over Joest 't Hart

Prof. 't Hart is emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht.

Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast liep hij colleges wijsbegeerte, hedendaagse kunstgeschiedenis en Italiaans. Deze laatste drie vakken studeerde hij eveneens te Milaan. Hij promoveerde te Leuven op een historisch-filosofisch onderwerp: Recht en staat in het denken van Giambattista Vico, met als promotor Prof. Dr. J.M. Broekman.

Zijn loopbaan is ’t Hart begonnen in de rechterlijke macht te Rotterdam. Hij doorliep de praktijkopleiding bij de griffie van de rechtbank, bij het parket en de advocatuur. Vervolgens was hij vier jaar werkzaam als officier van justitie, gespecialiseerd in economische, fiscale en milieustrafzaken. In 1975 werd hij benoemd tot lector aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, waar hij in 1978 hoogleraar werd. Aanvankelijk was hij daar vrijgesteld om, tezamen met de historici J.C.H. Blom en I. Schöffer, werkzaam te zijn als lid van de onderzoekscommissie naar het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake de oorlogsmisdadiger Pieter Menten. In 1979 resulteerde dat onderzoek in een lijvig tweedelig boekwerk.

‘t Hart heeft een aantal geheel positiefrechtelijke publicaties geschreven, vooral als vast annotator van de “Nederlandse Jurisprudentie”. Daarnaast hadden zijn publicaties veelal een rechtstheoretische of rechtsfilosofische inslag. In zijn Tilburgse oratie Om het OM verdedigde hij de uitleg van de taak van het OM als handhaving van het recht, in plaats van handhaving van de wetten. Die uitleg, die verstrekkende consequenties had, is al spoedig heersende leer geworden. Naast het samengaan van juridisch en historisch werk in het Mentenonderzoek, keerde zijn interesse voor wijsgerige studie, kunst(geschiedenis) en Italiaans terug in zijn verdere studies, waaronder diverse boeken.

Naast de studie van het strafrecht heeft hij zich voortdurend beziggehouden met de strafrechtspraktijk en ook met de mensenrechten. Hij deed dat:

 • als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Breda, als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch en vervolgens - tot zijn zeventigste jaar - als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ’s-Gravenhage;
 • als rapporteur voor de Internationale Juristencommissie te Genève over de mensenrechtensituatie in Indonesië onder de werking van het Indonesische wetboek van strafvordering van 1981. Zijn Engelstalige rapportage is afzonderlijk gepubliceerd en bovendien door het hoofd van het bureau rechtshulp te Jakarta omgewerkt, vertaald in het Bahasa, en gezamenlijk in boekvorm gepubliceerd om te dienen bij de rechtshulp door de advocatuur;
 • als gasthoogleraar aan verschillende universiteiten in Europa. In 1998 en 1999 gaf hij bovendien, op verzoek van de Chinese Academy of Social Studies (CASS), cursus mensenrechten te Beijing (Renmin University) en Hangzhou (Zhejiang University).

Enkele benoemingen:

 • Lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).
 • Eredoctor van de Vrije Universiteit Brussel.
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Promoties:

 • H. de Doelder
  Terrein en beginselen van tuchtrecht, 1981 (Tilburg; medepromotor Prof. mr. drs. W. Nieboer)
 • G.A.M. Strijards 
  Facetten van dwaling in het strafrecht
  , 1983, cum laude (Tilburg; medepromotor Prof. mr. drs. W. Nieboer)
 • Mw M. Rutgers
  Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen, 1992
 • Y. Buruma
  De strafrechtelijke handhaving van bestuurswetten, 1993 (bekroond met de Publicatieprijs van de Stichting Maatschappij en Politie 1994)
 • A.B. Hoogenboom
  Het Politiecomplex, 1994 (medepromotor Prof. dr. U. Rosenthal; bekroond met de Publicatieprijs van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 1996)
 • H.-J. Albert
  D
  e ongelijkzijdige driehoek. Onderlinge betrekkingen tussen lokaal bestuur, Openbaar Ministerie en politie, 1994 (medepromotor Prof. dr. U. Rosenthal)
 • J.L.M. Boek
  Organisatie, functie en bevoegdheden van politie in Nederland, 1995 (medepromotor prof. mr. C. Fasseur)
 • Mw C.M. Pelser
  De naam van het feit. Over de kwalificatiebeslissing in strafzaken, 1995 (copromotor mr. J.F. Nijboer)
 • Mw A.L.J. van Strien
  De rechtspersoon in het strafrecht, 1996
 • S.V. Hoctor
  The Crime of Housebreaking in South African Law, 1997 (copromotor mr. J.F. Nijboer)
 • P.T.C. van Kampen
  Expert Evidence Compared, 1998 (copromotor mr. J.F. Nijboer)
 • H.C. Wiersinga
  Nuance in benadering. Culturele factoren in het strafproces, 2002 (medepromotor Mw Prof. mr. C.P.M. Cleiren)
 • M. Hildebrandt
  Straf(begrip) en procesbeginsel, 2002, cum laude (medepromotor Prof. dr. R. Foqué)

Raadpleeg een overzicht van zijn publicaties

Emeritus hoogleraar straf- en strafprocesrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie
 • Straf- en Strafprocesrecht
 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.