Universiteit Leiden

nl en

Jennifer Schijf

Beleidsmedewerker Honours Academy Onderwijscoördinator Honours Classes

Naam
J.E. Schijf MSc
Telefoon
+31 71 527 6161
E-mail
j.e.schijf@ha.leidenuniv.nl

Jennifer Schijf vervult binnen de Honours Academy een combinatiefunctie. Als onderwijscoördinator is zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke coördinatie, kwaliteitszorg en financiën van alle bovenfacultaire Honours Classes (> 40 Classes per collegejaar). Ook begeleidt zij docenten bij de ontwikkeling van nieuwe Classes en de implementatie van onderwijsinnovaties. Als beleidsmedewerker adviseert en ondersteunt Jennifer het bestuur van de Honours Academy bij instituutsbrede beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie. Voorbeelden van actuele beleidsthema’s zijn diversiteit, maatschappelijke betrokkenheid (giving back) en honoursonderwijs als proeftuin.

Meer informatie over Jennifer Schijf

Jennifer studeerde Sociologie (BSc) en Onderwijskunde (BSc, Research MSc) aan de Universiteit van Amsterdam. Voor zij bij de Universiteit Leiden kwam werken, was zij onder andere werkzaam voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en als beleidsmedewerker bij de strategische beleidsafdeling van de Universiteit van Amsterdam.

Beleidsmedewerker Honours Academy Onderwijscoördinator Honours Classes

  • Honours Academy

Werkadres

Oude Sterrewacht
Sterrenwachtlaan 11
2311 GW Leiden
Kamernummer A1.08

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden