Universiteit Leiden

nl en

Janita Ravesloot

Beleidsmedewerker onderwijs

Naam
Dr. J.H. Ravesloot
Telefoon
+31 71 527 4008
E-mail
ravesloo@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Janita Ravesloot studeerde Pedagogische Wetenschappen in Leiden en is hier in 1997 gepromoveerd. Tot 2002 was zij werkzaam als universitair docent bij Onderwijs- en Jeugdstudies. Vanaf die tijd is zij beleidsmedewerkster onderwijs en diversiteit, en heeft zich o.a. beziggehouden met de POPcorner, Pre-University Programma, en sinds 2017 het Honours College FSW.

Werkdagen

Ma t/m vrij.

Beleidsmedewerker onderwijs

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Faculteitsbureau
 • Beleidsondersteuning Onderwijs

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A42

Contact

 • Bois-Reymond M. du, Plug W.A., Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (2001), And then decide what to do next...Young people's educational and labour trajectories: A longitudinal study from the Netherlands, Young. Nordic Journal of Youth Research 9(2): 33-52. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bois-Reymond M. du, Plug W.A., Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (2001), En dan maar verder kijken...Onderwijs- en werktrajecten van jongeren: een longitudinaal onderzoek, Mens & Maatschappij 76(1): 5-22. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bois-Reymond M. du, Ravesloot J.H., Poel M.Y.A.H. te & Zeijl E. (2001), New skills to learn in Peer Groups. In: Kinney D.A. (red.) Sociological Studies of Children and Youth. Amsterdam: JAI Elsevier Science. 143-171. boekdeel
 • Bois-Reymond M. du, Plug W.A., Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (2001), Vorstellungen Jugendlicher über jung sein und erwachsen werden, Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 21(4): 371-392. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ravesloot J.H. (6 november 2000), Adolescentie en seksualiteit (Lezing). Juliana Kinder Ziekenhuis Utrecht. overig
 • Ravesloot J.H. (30 mei 2000), Dutch' Adolescents' information sources on sexuality: sex education within families and the role of peers, school and media. (Lezing). Utrecht. overig
 • Veendrick L., Timmermans G. & Ravesloot J.H. (2000), Adolescentie 2000: De identiteit van jongeren in een keuzesamenleving, Pedagogiek 20(2): 86-90. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Veendrick L., Timmermans G. & Ravesloot J.H. (2000), Pedagogiek. [overig] overig
 • Zeijl E., Poel M.Y.A.H. te, Bois-Reymond M. du, Ravesloot J.H. & Meulman J.J. (2000), The role of parents and peers in the leisure activities of young adolescents, Journal of Leisure Research 32(3): 281-302. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ravesloot J.H., Bois-Reymond M. du & Poel M.Y.A.H. te (1999), Courtship and sexuality of young people in the fifties and nineties - An intergenerational study from the Netherlands, Young. Nordic Journal of Youth Research 7(4): 2-17. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ravesloot J.H. & Poel M.Y.A.H. te (1999), Eigentijdse seksuele opvoeding: tussen tolereren en balanceren. In: Miedema S., Klifman H. (red.) Christelijk onderwijs in ontwikkeling. Kampen: Kok. 31-42. boekdeel
 • Bois-Reymond M. du, Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (1999), Moderne Kindheit zwischen familialer und außerfamilialer Häuslichkeitspädagogik. Diskurs und Praxis in den Niederlanden, ZSE. Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation 19(3): 243-258. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ravesloot J.H. (1999), Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord. In: Mooren P., Lierop-Debrauwer H. van, Vries A. de (red.) Morele verbeelding. Normen en waarden in de jeugdcultuur. Tilburg: Tilburg University Press. 87-96. boekdeel
 • Ravesloot J.H. & Bois-Reymond M. du (1999), Von der Verbots- zur Verhandlungsmoral. Befunde niederländischer Sexualforschung, Diskurs. Studien zur Kindheit, Jugend, Familie und Gesellschaft 9(1): 18-29. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bois-Reymond M. du, Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (1998), Jongeren en hun keuzes. Bussum: Coutinho. boek
 • Ravesloot J.H. (1998), Vaders als gesprekspartners op het gebied van seksualiteit: enkele resultaten uit een intergenerationeel onderzoek. In: Boer F., Dekovic M., Rispens J., Smid G.A. (red.) Vaders. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 110-114. boekdeel
 • Ravesloot J.H. (18 december 1997), Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord (Dissertatie). Amsterdam: Het Spinhuis. Promotor(en) en Copromotor(en):Bois-Reymond M. du, Outshoorn J.V. dissertatie
 • Poel M.Y.A.H. te & Ravesloot J.H. (1997), Seksualiteit als opvoedings- en ontwikkelingsterrein: nieuwe oriëntaties en dilemma's?, Pedagogiek 17(1): 55-65. 'refereed' artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.