Universiteit Leiden

nl en

Janice Sandjojo

Universitair docent

Naam
J. Sandjojo MSc
Telefoon
+31 71 527 3631
E-mail
j.sandjojo@fsw.leidenuniv.nl

Kort cv

Janice Sandjojo behaalde haar bachelordiploma in Psychologie (cum laude) aan de Universiteit Utrecht, waarna zij het masterprogramma 'Clinical Neuropsychology' voltooide (cum laude) aan de Universiteit Leiden. Na haar afstuderen werkte zij als neuropsycholoog bij de Parnassia Bavo Groep met mensen met niet-aangeboren hersenletsel met comorbide psychiatrische problematiek.

Onderwijs

In 2011 begon ze als docent aan de Universiteit Leiden, waar zij nog steeds verschillende vakken coördineert en doceert binnen zowel het bachelor- als het masterprogramma (Bio- en neuropsychologie, Klinische neuropsychologie, 'Adult and old age neuropsychology', 'Child neuropsychology') en waar zij masterscripties en -stages en BAPD superviseert.

Onderzoek

Buiten de universiteit heeft zij als neuropsycholoog gewerkt in het LUMC, waar zij patiënten met auto-immuunaandoeningen onderzocht voor klinische en wetenschappelijke doeleinden. Verdere wetenschappelijke en klinische ervaring bevat de diagnostiek en behandeling van prematuur geboren kinderen (Erasmus MC-Sophia), kinderen met leerproblemen (HCO) en volwassenen met kanker en neurologische, cardiovasculaire en longaandoeningen (Rijnlands Revalidatie Centrum). Momenteel is zij haar promotieonderzoek aan het afronden, welke zich richt op het bevorderen van zelfmanagement bij mensen met verstandelijke beperkingen. 

Prijzen

  • Beste Presentatie - Association for Researchers in Psychology and Health Conference 2017. 
  • Beste Poster - 15th International Association for the Scientific Studies of Intellectual Disabilities World Congress 2016. 
  • University of Vienna Fellowship - University of Vienna 2016 
  • Docent van het jaar - Gezondheids, Medische en Neuropsychologie 2015 

Betrokken promotoren

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Gezondheids, Medische- Neuropsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A13

Contact

Publicaties

  • Rijnlands Revalidatie Centrum Psycholoog

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie