Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English
Jan van der Boon

Jan van der Boon

Directeur Bedrijfsvoering


Naam Mr. J.E. van der Boon
Telefoon +31 71 527 3003
E-mail je.vanderboon@bb.leidenuniv.nl
Directeur Bedrijfsvoering
Bestuursbureau
Directie Bedrijfsvoering
Werkadres
Oude UB
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Kamernummer D-2-06
Contact
+31 71 527 3003
je.vanderboon@bb.leidenuniv.nl
ABP
lid Verantwoordingsorgaan (namens de universiteiten)
Stichting Universitaire Woonwijk Boerhaave
lid bestuur
Rabobank Leiden-Katwijk
Lid Ledenraad
Leidse Instrumentmakers School (LIS)
voorzitter Raad van Toezicht
Diverse organisaties
Plaatsvervangend voorzitter klachtencommissie gezondheidszorginstellingen Zuid-Kennemerland
Gemeente Velsen
Voorzitter rekenkamercommissie