Universiteit Leiden

nl en

Jan Robbe

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. J. Robbe
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.robbe@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2925-2298

Sinds 1 maart 2013 is Jan Robbe als universitair hoofddocent bestuursrecht, met als specialisatie het omgevingsrecht, verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Leiden, waarmee hij is teruggekeerd naar zijn alma mater.

Verantwoordelijk voor

Zijn werkzaamheden betreffen zowel de facultaire examencommissie, waarvan hij plaatsvervangend voorzitter is, en onderwijs en onderzoek op het terrein van het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht, ook in rechtsvergelijkend perspectief. Hij verzorgt het mastervak Omgevingsrecht voor de staats- en bestuursrechtelijke afstudeerrichting en het vak Bijzonder bestuursrecht voor notariëlen voor de masteropleiding Notarieel recht.

Curriculum vitae

Jan Robbe studeerde Engelse Taal- en Letterkunde en later Nederlands recht aan de Universiteit Leiden, met een specialisatie op het terrein van het staats- en bestuursrecht, waar hij in 1992 cum laude afstudeerde. Tevens studeerde hij gedurende één jaar aan de Law Faculty van de University of Edinburgh. Van 1993 tot 2013 was hij verbonden aan de vakgroep Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht, sedert 2003 als universitair hoofddocent. Hij promoveerde daar in 2000 op een proefschrift op het terrein van het ruimtelijk bestuursrecht, bezien in het licht van het algemene bestuursrecht.

Naast zijn onderzoek op deze terreinen verzorgde hij tijdens zijn Utrechtse jaren onderwijs in diverse staats- en bestuursrechtelijke vakken, zowel in de bachelor als in de master, waaronder het vak Bestuursrecht, het vak Omgevingsrecht, het vak Milieurecht en het vak Comparative Constitutional and Administrative Law. Tevens verrichtte hij een groot aantal onderzoeken in opdracht van het Ministerie van VROM (thans I & M), Rijkswaterstaat, de Raad van State, de SSR, de Stichting Rioned en diverse gemeenten en waterschappen. Deze onderzoeken betroffen zowel het omgevingsrecht als het algemeen bestuursrecht, deels ook bezien in het licht van het Unierecht.

Ook was in zijn Utrechtse periode lid en later voorzitter van de werkgroep Vreemdelingenrecht van het NJCM (1992-1999) en lid van de kerngroep (het bestuur) van het NJCM (1992-1997). Daarnaast was hij lid van de Faculteitsraad en algemeen onderwijscoördinator bij de vakgroep Staats- en Bestuursrecht en later voorzitter van de Opleidingscommissie bachelor, voorzitter van de Raad van Advies van het Kennispunt rechten, voorzitter van de Klankbordgroep afbouwregeling onderwijs Fiscaal Recht en (daaropvolgend) voorzitter van de Examencommissie bachelor en de Commissie toetskwaliteit Rechtsgeleerdheid.

Nevenfuncties

- Rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Gelderland (voorheen Rechtbank Zutphen) (2009-heden)

- Voorzitter van de Awb-bezwaarschriftcommissie van de gemeente Zeist (2002-2007)

- Voorzitter van de Awb-bezwaarschriftcommissie van de gemeente Doorn (2000-2005)

- Lid van de redactie van de losbladige Kluwer-uitgave WW/WRO (2000-2006)

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Stafafdeling Onderwijs
  • Algemeen Stafafdeling Onderwijs

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Publicaties

  • Rechtbank Gelderland rechter-plaatsvervanger
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.