Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Jacob Kievit


Naam Prof.dr. J. Kievit
Telefoon +31 71 526 4574
E-mail j.kievit@lumc.nl
Faculteit Geneeskunde
Divisie 1
Medische besliskunde
Werkadres
LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer J10-S
Contact
+31 71 526 4574
j.kievit@lumc.nl
Diakonessenhuis
Lid Raad van Toezicht
KNMG
lid stuurgroep 'Passende Zorg in de laatste levensfase'
Kwaliteitsconsortium
Lid Denktank
Kwaliteitsconsortium
Lid KNMG Stuurgroep 'Passende Zorg in de laatste levensfase'
Lid Gezondheidsraad (GR)
Lid Presidiumcommissie
Lid Gezondheidsraad (GR)
Vicevoorzitter Raadscommissie voor GezondheidsOnderzoek
Zorginstituut Nederland(ZINL)
Lid Adviescommissie Pakket
Zorginstituut Nederland(ZINL)
Lid tijdelijke Commissie Richtlijnen Kosteneffectiviteitsonderzoek
Zorginstituut Nederland(ZINL)
Voorzitter ad-hoc commissie 'Begrippenkader Gepaste Zorg en Praktijkvariatie'