Universiteit Leiden

nl en

Jacob Kievit

Naam
Prof.dr. J. Kievit
Telefoon
+31 71 526 4574
E-mail
j.kievit@lumc.nl

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 1
 • Medische besliskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer J10-S

Contact

Publicaties

 • Diakonessenhuis Lid Raad van Toezicht
 • KNMG lid stuurgroep 'Passende Zorg in de laatste levensfase'
 • Kwaliteitsconsortium Lid Denktank
 • Kwaliteitsconsortium Lid KNMG Stuurgroep 'Passende Zorg in de laatste levensfase'
 • Lid Gezondheidsraad (GR) Lid Presidiumcommissie
 • Lid Gezondheidsraad (GR) Vicevoorzitter Raadscommissie voor GezondheidsOnderzoek
 • Zorginstituut Nederland(ZINL) Lid Adviescommissie Pakket
 • Zorginstituut Nederland(ZINL) Lid tijdelijke Commissie Richtlijnen Kosteneffectiviteitsonderzoek
 • Zorginstituut Nederland(ZINL) Voorzitter ad-hoc commissie 'Begrippenkader Gepaste Zorg en Praktijkvariatie'