Universiteit Leiden

nl en

Jaap van Lakerveld

Naam
Dr. J.A. van Lakerveld
E-mail
laker@plato.leidenuniv.nl

Jaap van Lakerveld is psycholoog/onderwijskundige. Van 1986 tot 2023 was hij directeur van PLATO. Evaluatieprojecten hebben altijd deel uitgemaakt van zijn werk. Hij is op dat terrein actief in verschillende (internationale) projecten. Hij maakt al jaren deel uit van een Europese werkgroep op het gebied van nascholing van leraren (inservice education of teachers). In de afgelopen jaren werkte hij actief mee aan EU projecten op het terrein van volwassenen educatie, beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen in alle landen van Europa.

In 2005 is hij gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift is: Het Corporate Curriculum. Onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn. Voortbordurend op dat onderzoek naar leerzame werkomgevingen verrichtte hij onderzoek in scholen en lerarenopleidingen in een zestal Europese landen.

Ten slotte is hij al zijn hele loopbaan lang actief op het terrein van oefenen in de Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hij ziet oefenen als een bijzondere vorm van organisatieleren en vertaalt die opvatting in ontwerprichtlijnen voor oefenen en oefenbeleid.

Enkele recente publicaties:

Buiskool, B-J., van Lakerveld, J., Mertens, P., & Unfried, M. (2021). The effects of national coronavirus crisis management on cross-border crisis management in the Euregio Meuse-Rhine (follow-up study). ITEM. https://itemcrossborderportal.maastrichtuniversity.nl/link/id/ZVS4paZ4yPJEaAK2

Aarten, P., Buiskool, B. J., Hudepohl, M., Lakerveld, J.A., van, & Matthys, J. (2020). Agressie en geweld in het veiligheidsveld.

Lakerveld, J.A., van, Wolbers, J., Zonneveld, A., Matthys, J., & Akerboom, M. (2020). State of the art crisisbeheersing-fase 2.

Lakerveld, J.A., van, & Matthys, J. (2019). State of the art crisisbeheersing.

Lakerveld, J.A., van, Zoete, J., de, Matthys, J., & Akerboom, M. (2019). Ik zal handhaven. Universiteit Leiden-Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO).

Lakerveld, J.A., van, Gussen, I., & Paridon, Y., van (2018). Visies op de politiefunctie.

Lakerveld , J.A., van, Vroonhof, P., Broek, S., Stoutjesdijk, F.D. & Loo, S. van (2017). Skills, Training and Knowledge Transfer: Traditional and emerging Heritage Professions.

Lakerveld, J.A. van, Gussen, I.W.M., Stoutjesdijk, F.D., Tönis ,I.C.M. & Zoete, J.S., de (2017). Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk: Een verkenning.

Broek, S.D., Kats, E., van Lakerveld, J.A., Stoutjesdijk, F.D. & Tönis, I.C.M. (2016). Doelrealisatie Internetconsultatie: een onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lakerveld, J.A. van, Broek, S.D., Buiskool, B.J., Grijpstra, D.H., Gussen, I., Tönis, I.C.M. & Zonneveld, C.A.J.M. (2015). Arbeidsmarkt voor cyber security professionals. Leiden: Universiteit Leiden -Plato.

Vettraino, L., Lakerveld, J. van, Berger, A., Guglielman, E. & Zonneveld, A. (2014). VINTAGE online tool for self evaluation of key competences in adult age – Frame and evidences. In Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), Volume 5, Issue 4 (p.1188 - 1197). ISSN: 2040 2589 (online), www.infonomics-society.org/LICEJ/

Zonneveld, A., van Lakerveld, J., van der Haar, S., Dekker-Regelink, M. & Rozendal, J. (2014). Oefenen als professie – Handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Tweede, geactualiseerde druk. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Lakerveld, J.A. van. (2011). Corporate curriculum in ontwikkeling. In Handboek human resource development, Joseph Kessels & Rob Poell, p 354- 361.

Lakerveld, J.A. van & Engels, N. (2010). CLIMATE, Contextual Learning In Management And Teaching in Europe. Leiden: PLATO.

Kats, E., Van Lakerveld, J.A. & Smit, H. (2010). Changing Roles and Competences in Vocational Training and Professional Development; Reflections on the Interviews with Dutch Educational Professionals. In: S. Kirpal (ed.). Changing roles and competences of VET teachers and trainers; final report, volume II. Bremen: ITB.

Buiskool, B.J., Broek, S.D., van Lakerveld, J.A. & Zarifis, G.K. (2010). Key competences for adult learning professionals: Contribution to the development of a reference framework of key competences for adult learning

Lakerveld, J. van & Gussen, I. (eds.). (2009). Acquiring Key Competences through Heritage Education. Retrieved from //online.ibc.regione.emiliaromagna.it/I/libri/pdf/Aqueduct_EN.pdf

Fransson, G., Van Lakerveld, J.A. & Rohtma, V. (2009), To be a facilitator of in-service learning: challenges, options and professional context: in Becoming a teacher (p 75-88)

Buiskool, B.J., van Lakerveld, J.A., Den Oudendammer, F., Kats, E., Smit, H. & Boer, S. (2008). Adult Learning Professions in Europe.

Lakerveld, J.A. van. (2005). Het Corporate Curriculum: Onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn. Enschede.

Publicaties

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.