Universiteit Leiden

nl en

Jaap van Lakerveld

Directeur

Naam
Dr. J.A. van Lakerveld
Telefoon
+31 71 527 3387
E-mail
laker@plato.leidenuniv.nl

Kort CV
Jaap van Lakerveld is psycholoog/onderwijskundige. Sinds 1986 is hij directeur van PLATO. Evaluatieprojecten hebben altijd deel uitgemaakt van zijn werk. Hij is op dat terrein actief in verschillende (internationale) projecten. Hij maakt al jaren deel uit van een Europese werkgroep op het gebied van nascholing van leraren (inservice education of teachers). In de afgelopen jaren werkte hij actief mee aan EU projecten op het terrein van volwassenen educatie, beroepsonderwijs en bedrijfsopleidingen in alle landen van Europa.

In 2005 is hij gepromoveerd. De titel van zijn proefschrift is: Het Corporate Curriculum. Onderzoek naar werk-leeromstandigheden in instellingen voor zorg en welzijn. Voortbordurend op dat onderzoek naar leerzame werkomgevingen verrichtte hij onderzoek in scholen en lerarenopleidingen in een zestal Europese landen.

Ten slotte is hij al zijn hele loopbaan lang actief op het terrein van oefenen in de Rampenbestrijding en crisisbeheersing. Hij ziet oefenen als een bijzondere vorm van organisatieleren en vertaalt die opvatting in ontwerprichtlijnen voor oefenen en oefenbeleid.

Gastmedewerker

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Onderwijs- en Studentzaken
  • Onderwijsadvies- en kwaliteitszorg

Werkadres

Matthias de Vrieshof
Matthias de Vrieshof 1
2311 BZ Leiden
Kamernummer 1.06b

Contact

Publicaties