Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Ine Houweling

Bestuurssecretaris


Naam Drs. H. Houweling
Telefoon +31 71 527 7644
E-mail h.houweling@law.leidenuniv.nl

Taakgebieden

Als bestuurssecretaris ondersteunt mw. Ine Houweling het faculteitsbestuur bij algemene beleidsontwikkeling en de voorbereiding voor de diverse vergaderingen en overleggen met o.a. de wetenschappelijk directeuren, de faculteitsraad, het College van Bestuur, de facultaire Raad van Advies. 

Daarnaast is zij lid van het managementteam van het faculteitsbureau, en secretaris van het facultaire stembureau.

Bereikbaarheid

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Geen relevante nevenwerkzaamheden