Universiteit Leiden

nl en

Ili Ma

Universitair docent

Naam
Dr. I. Ma
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
i.ma@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2971-4085

Ili Ma is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Meer informatie over Ili Ma

Ili Ma is universitair docent bij de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie van het Instituut Psychologie aan de Universiteit Leiden.

Haar onderzoek richt zich op de computationele en neurocognitieve processen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van actief leren en het maken van beslissingen. Ze is met name geïnteresseerd in hoe deze cognitieve processen werken in sociale context.

Kort CV

Ili promoveerde in 2017 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar PhD onderzocht ze de interactie tussen motivatie en inhibitie in adolescenten met en zonder ADHD. Hierna werd ze postdoctoraal onderzoeker in het Donders Instituut waar ze sociaal leren onderzocht en daarbij onder andere computationele modellen van gedrag gebruikte. Ze kreeg een NWO Rubicon beurs waarmee ze dit werk voortzette aan New York University in Amerika. In November 2020 begon ze als universitair docent op de afdeling Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie.

Onderzoek

Ili onderzoekt hoe adolescenten leren om het gedrag en de voorkeuren van hun leeftijdsgenoten te voorspellen en te begrijpen, maar ook hoe ze elkaar kunnen beïnvloedden wanneer ze samen leren of problemen oplossen. Ze is ook geïnteresseerd in hoe deze cognitieve processen worden beïnvloed door psychiatrische stoornissen en aversieve omstandigheden, zoals ADHD, Autisme, sociale exclusie en schaarste. 

Kijk voor meer informatie op Github.

Beurzen

•    2020 National Science Foundation sub award ($89.962 USD)
•    2018 NWO Rubicon award (€134.764)

Onderwijs

•    Developmental and Educational Psychology (Coordinator)
•    Master theses
•    Bachelor projects
•    Research internships
•    Perspective on Career Planning
•    The Adolescent Brain 

Universitair docent

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Psychologie
  • Ontwikkelings- & Onderwijspsychologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.