Universiteit Leiden

nl en

Hans Mol

Emeritus hoogleraar Geschiedenis van Friesland in de Middeleeuwen

Naam
Prof.dr. J.A. Mol
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
h.mol@hum.leidenuniv.nl

Hans mol is Hoogleraard Middeleeuwse Friese geschiedenis aan het Instituut voor Geschiedenis.

Meer informatie over Hans Mol

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Emeritus hoogleraar Geschiedenis van Friesland in de Middeleeuwen

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Middeleeuwse Geschiedenis
 • Mol J.A. (2020), De namen van Friese kloosters, Fryslân. Kwartaalblad van het Koninklijk Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 26(2): 16-20.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2020), Dwalen door Delfland in 1832, Delf. Cultuurhistorisch magazine voor Delft 22(1): 24-25.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Mol J.A. (2020), Het Napoleontisch kadaster van Holland in GIS: belang en perspectieven, Holland. Themanummer: Adel in Holland 52(1): 20-29.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. & De Langen G. (2019), Met heiligen en heren langs middeleeuwse parochiekerken, Groninger Kerken 2019(October): 87-101.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. & De Langen G. (2019), Vikings and the Church in the Frisian Lands: Uitgeverij Waanders. [overig].overig
 • Raat M. & Mol J.A. (2019), Inventarisatie van de pre-kadastrale uitbreidingsmogelijkheden voor de Amsterdam Time Machine-infrastructuur: Fryske Akademy.rapport
 • Langen G. de & Mol J.A. (2018), Een heilige in It Heidenskip. Een volmiddeleeuwse veenontginning onder de klokslag van Sint Ursula. In: Nieuwhof A., Knol E., Schokker J. (red.) Fragmenten uit de rijke wereld van de archeologie. Opgedragen aan Ernst Taayke bij zijn afscheid als beheerder van het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek nr. 99 Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek. 173-186.boekdeel
 • Bijsterveld A J; Mol J A (2018), All history is local history. Een pleidooi voor glocalisering van lokale en regionale geschiedenis, Jaarboek van het Sociaal Historisch Centrum Limburg 2018: 16-41.artikel in een tijdschrift
 • Langen G. de & Mol J.A. (2018), Kerk, macht en ruimte in Holland tot het midden van de elfde eeuw : de uitbouw van het parochiewezen tussen Maas en Vlie bezien vanuit Fries perspectief, Holland. Historisch tijdschrift 50(4): 264-273, 309-310.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2018), Bespreking van: Laura Crombie Archery and Crossbow Guilds in Medieval Flanders 1300-1500, BMGN: Low Countries Historical Review 132.boekbespreking
 • Mol J.A. (2017), De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. Hilversum: Verloren.boek
 • Mol J.A. & Langen G.J. de (2017), Church Foundation and Parish Formation in Frisia in the Tent and Eleventh Centuries. A Planned Development?, The Medieval Low Countries. An Annual Review 4: 1-55.artikel in een tijdschrift
 • Meer P.L.G. van der & Mol J.A. (2017), De Monsterlijsten van Friesland 1552 en Ameland 1558. In: Mol J.A. (red.) De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560. Hilversum: Verloren. 176-338.boekdeel
 • Mol J.A. (13 december 2016), Kloosters en geweld in middeleeuws Friesland [Bezoekerscentrum Klooster Yesse, Haren, December 13, 2016] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (15 maart 2016), De Friese volksmilities in de late middeleeuwen [Departement Geschiedenis, KU Leuven, Belgium, March 15, 2016] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (13 maart 2016), De slach by Starum 1345: oarsaak, ôfrin en gefolch [Fryske Krite Arnhem, Rozendaal, March 13, 2016] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (2016), Een paar kanttekeningen bij het eerste deel van de middeleeuwse geschiedenis van Limburg, Publications de la Societe Historique et Archeologique dans le Limbourg 151: 306-312.artikel in een tijdschrift
 • Langen G. de & Mol J.A. (2016), Terpenbouw en dorpsvorming in het Friese kustgebied tussen Vlie en Eems in de volle middeleeuwen. In: Nieuwhof A. (red.) Van Wierhuizen tot Achlum. Honderd jaar archeologisch onderzoek in terpen en wierden. Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek nr. 98 Groningen: Vereniging voor Terpenonderzoek. 99-128.boekdeel
 • Mol J.A. (2016), The Knight Brothers from the Low Countries in the Conflict between the Westphalians and the Rhinelanders in the Livonian Branch of the Teutonic Order, Ordines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders 20: 123-144.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (16 december 2015), Vrouwenkloosters in Noord-Nederland; pendanten van de mannenkloosters? [Bezoekerscentrum Klooster Yesse, Haren, December 16, 2015] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (23 november 2015), Damiate, Haarlem en de Sint-Jansheren [Noord-Hollands Archief, Haarlem, November 23, 2015] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (9 oktober 2015), Moderne Devoten als ontginners? [Lezingenserie 'Verhalen over Zwolle', Historisch Centrum Overijssel, Zwolle, October 9, 2015] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (9 oktober 2015), Nieuwe lijnen in het onderzoek naar kruistochten en ridderorden [ICLON Geschiedenisdag, Leiden, October 9, 2015] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (11 september 2015), Het belang van multidisciplinair onderzoek naar kloosters in Friesland en Westfriesland [Zwaag, opening Open Monumentenweekend Hoorn, September 11, 2015] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (11 april 2015), Die Bau der neuen Klosteranlage von Menterne, za. 1290-1300 [Ostfriesische Klostertag 2015, Ihlow, Germany, April 11, 2015] (Lezing).overig
 • Feikens J.J. & Mol J.A. (2015), De nieuwbouw van het cisterciënzer klooster Menterne, ca. 1290-1300. Een verkenning van de ruimtelijke structuur, Groninger Kerken 2015(1): 1-12.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2015), Building a parcel based historical GIS for the Netherlands with the cadastre of 1812-1832: results, problems and perspectives. In: Busch M., Kroll S., Olesen J.E., Schoebel M., Zölitz R. (red.) Die Schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692-1709. Ergebnisse eines Editionsprojektes im Kontext der Forschung. Kiel: Verlag Ludwig. 35-54, 160-164.boekdeel
 • Mol J.A. & Zomer J. (2015), Gerkesklooster en zijn ontginningsactiviteit in Langewold omstreeks 1300, Stad & Lande 3: 30-35.artikel in een tijdschrift
 • Koorn F.W.J. & Mol J.A. (2015), Jacob van Zuden and the Early Fourteenth-Century Expansion of the Hospitallers in the Bishopric of Utrecht, Crusades 14: 183-209.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2015), Traitor to Livonia? The Teutonic Orders' land marshal Jasper van Munster and his actions at the outset of the Livonian Crisis, 1554-1556, Ordines Militares. Yearbook for the Study of the Military Orders 19: 113-149.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. & Meer P.L.G. van der (2014), Belang en betekenis van de Beneficiaalboeken van Friesland 1543. Inleiding, De Vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Koninklijke Fries Genootschap voor geschiedenis en cultuur en de Fryske Akademy 94: 129-132.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2014), Het inkomen van zielzorgers in Friesland, 1511-1543, De Vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Koninklijke Fries Genootschap voor geschiedenis en cultuur en de Fryske Akademy 94: 165-174.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2014), Redactielid De Vrije Fries. Jaarboek uitgegeven door het Koninklijke Fries Genootschap voor geschiedenis en cultuur en de Fryske Akademy 94.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. (9 december 2014), HISGIS Drenthe: techniek en gebruiksmogelijkheden [Drents Archief, Assen, December 9, 2014] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (10 juni 2014), Antwerpen 1834: zoeken en vinden met de HISGIS-viewer [Stadsarchief, presentation 'Gistorical Antwerp', Antwerp, Belgium, June 10, 2014] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (5 mei 2014), Vaandels, potestaten en vrijheid. Over het Koningsvaandel van Pieter Winsemius [Huizum, May 5, 2014] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (24 april 2014), Galgen yn Fryslân [Lezingavond Nederlands Vereniging van Plattelandsvrouwen, Stiens, April 24, 2014] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (17 april 2014), De skiednis van it kleaster Nes [Ledenvergadering Plaatseling Belang Akkrum/Nes, Akkrum, April 17, 2014] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (19 januari 2014), Galg en rad in Fryslân vóór 1515 [Lezingmiddag Museum Hindeloopen, Hindeloopen, January 19, 2014] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (2014), The Cistercian Model? The Application of the Grange System by the Various Religious Orders in the Frisian Coastal Area, 1150-1400, The Medieval Low Countries. An Annual Review 1: 205-232.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (13 december 2013), Macht, bezit en monniken. Benedictijnen in een escalerende vete in Zuidwest-Friesland aan het einde van de 15de eeuw [Regnerus Steensma-lezing, Drachten, December 13, 2013] (Lezing).overig
 • Gerrits M. & Mol J.A. (2013), Macht geweld en monniken. De escalatie van een vete in de Friese Zuidwesthoek 1482-1495, De Vrije Fries 93: 53-98.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (15 november 2013), Skiedskriuwing yn Fryslân en oan de Fryske Akademy [Studiemiddag Obe Postma-Selskip, Leeuwarden, November 15, 2013] (Lezing).overig
 • Mol J.A. & Feikens J.J. (2013), HISGIS Amsterdam 1832-1860 (data file). Leeuwarden: Fryske Akademy. [dataset]overig
 • Meer P.L.G. van der & Mol J.A. (red.) (2013), De Beneficiaalboeken van Friesland, 1543. Leeuwarden: Afûk.boekredactie
 • Mol J.A. (4 oktober 2013), Moderne Devoten in het moeras [Nederlandse Vereniging voor Kerkgeschiedenis, Ter Apel, October 4, 2013] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (23 juni 2013), Book review 'Dagboek van een beul' by Joel Harrington for OVT(NPO Radio 1) [interview].televisie-of radio-optreden
 • Mol J.A. (20 juni 2013), Friese kloosters en de Waddeneilanden [Midsland, Waddenacademie Oerol-colleges, June 20, 2013] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (19 juni 2013), GIS en geschiedenis. Nut en noodzaak van een perceel gestructureerd systeem voor Nederland op basis van het oudste kadaster (1812/1832)[Institute for History, Leiden, June 19 2013] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (24 mei 2013), De Duitse Orde, Pruisen en Koningsbergen 1250-1600 [studiereis Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, Kalinigrad, May 24, 2013] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (17 mei 2013), De agrarische veenontginningen in Zuid-Friesland en de Kop van Overijssel, 1000-1350 [Kenniscentrum Landschapsgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, May 17, 2013] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (16 april 2013), ‘De militêre ‘weerbaarheid’ fan de Friezen neffens de monsterlisten fan 1552. In ynlieding’ [Oarkonderûnte, Leeuwarden, April 16, 2013] (Lezing).overig
 • Mol J.A. & Bärenfänger R. (2013), Die ehemaligen Klosterplätze im Küstengebiet / De voormalige kloosterplaatsen in het kustgebied. In: Kegler J (red.) Land der Entdeckungen / Land van ontdekkingen. Die Archäologie des friesischen Küstenraums / De arcehologie van het Friese kustgebied. Aurich. 296-309.boekdeel
 • Mol J.A. (2013), Bespreking van: Kos A (2010) Van meenten tot marken. Een onderzoek naar de oorsprong en ontwikkeling van de Gooise marken en de gebruiksrechten op de gemene gronden van de Gooise markegenoten, Holland. Regionaal Historisch Tijdschrift .boekbespreking
 • Mol J.A. (2013), Monasteries and water management in the Frisian coastal plain. The reconstruction of landed property as a trigger for new research on the chronology of embankment and drainage. In: Thoen, E., e.a. (red.) Landscapes or seascapes? The history of the coastal environment in the North Sea area reconsidered. nr. 13 Turnhout: Brepols. 267-286.boekdeel
 • Mol J.A. (2013), Zur bäuerlichen Selbstverwaltung und Wehrhaftigkeit in Fryslân, besonders in den südlichen Moorgebieten. In: Kunz H., Pingel F., Steensen Th. (red.) Die ‘freien Friesen’: Geschichte und Perspektiven der Selbstverwaltung in den Frieslanden. Braïst/Bredtstedt: Nordfriisk Instituut. 55-66.boekdeel
 • Mol J.A. (12 december 2012), Melchior de Grote. De laatste commandeur van Schoten [Lezingenserie van de Historische Vereniging Weststellingwerf, Wolvega, The Netherlands, December 12 2012] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (27 november 2012), De Utrechtse kroniek van de Duitse Orde [Chapter meeting of the Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht, The Netherlands, November 27 2012] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (12 november 2012), De economie van Emo’s klooster [Seminar series on abbot Emo van Wittewierum for the Senioren Academie, Groningen, The Netherlands, November 12 2012] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (19 april 2012), Galgen in Friesland vóór 1515 [Lezingenreeks van Museum het Hannemahuis Harlingen, Harlingen, April 19 2012] (Lezing).overig
 • Mol J.A. (2012), De middeleeuwse veenontginningen in Noordwest-Overijssel en Zuid-Friesland: datering en fasering, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14(2011): 49-90.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2012), Een caleidoscoop voor Dick Bespreking van: Brand A.J., Benders J (2011) Stedelijk verleden in veelvoud. Opstellen over laatmiddeleeuwse stadsgeschiedenis in de Nederlanden voor Dick de Boer, Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen 26: 116-120.boekbespreking
 • Mol J.A. (2012), Fryslân DOK: It kleaster Klaarkamp (15313). Leeuwarden: Omrop Fryslân. [film]overig
 • Feikens J.J. & Mol J.A. (2012), HISGIS Amsterdam (1832/1851) De vectorisering, digitalisering en verrijking van het oudste kadaster als infrastructuur voor een historisch GIS van Amsterdam: een werk in uitvoering, GIS Magazine 10(4): 10-12.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2012), Inleiding. In: Engen H van, Vliet K van (red.) De nalatenschap van de Paulusabdij. Hilversum: Verloren. 9-22.boekdeel
 • Mol J.A., Bijsterveld A.J.A., Boone M., Damen M.J.M., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M., Snijders T. & Trio P. (2012), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 15.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. (2012), Naar het voorbeeld van de cisterciënzers? Uithoven van kloosters in de Friese kustzone, 1150-1400. In: Vanclooster D. (red.) Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in Noordwest-Europa tussen de 12de en de 18de eeuw. Koksijde: Ten Duinen Abdijmuseum. 53-62.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2012), Om riddereer of zielenheil? De Pruisenreizen van de Noord-Nederlandse adel in de veertiende eeuw, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 27(3): 113-126.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2012), Priesterbrüder in Friesland und der Ballei Utrecht während des Mittelalters. In: Militzer K (red.) Herrschaft, Netzwerke, Brüder des Deutschen Ordens in Mittelalter und Neuzeit. Weimar: Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften. 93-06.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2012), Udo Arnold, historicus van Europese betekenis. In: Mertens J (red.) Adel, ridderorde en erfgoed in het Land van Maas en Rijn. Opstellen und Aufsätze zu Ehren von Prof. Dr. Dr. h.c. Udo Arnold. Bilzen: Historisch Studiecentrum Alden Biesen. 19-22.boekdeel
 • Mol J.A. (2011), Crisis in Prussia, crisis in the bailiwicks? The case of Utrecht, 1443-1469. In: R. Czaja, J. Sarnowsky (red.) Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten. Torun. 173-189.boekdeel
 • Mol J.A. (2011), De Duitse Orde in het Heilige Land Bespreking van: Morton N.E. (2009) The Teutonic Knights in the Holy Land 1190-1291, Signum .boekbespreking
 • Mol J.A. (2011), Menko. In: Dunphy R.G. (red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden/Boston. 1103.boekdeel
 • Mol J.A., Bijsterveld A.J.A., Boone M., Damen M.J.M., Deligne Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M. & Trio P. (2011), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 14.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. (2011), Nieuwe literatuur over het proces van de tempeliers (1307-1314 Bespreking van: Burgtorf J., Crawford P. (2010) The Debate on the Trial of the Templars (1307-1314), Signum .boekbespreking
 • Mol J.A. (2011), Vechten, bidden en verplegen. Opstellen over de ridderorden in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren.boek
 • Mol J.A. (2010), Bezitsverwerving en goederenbeheer van de abdij van Aduard. In: Moolenbroek J.J. van, Mol J.A. (red.) De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum. 173-202.boekdeel
 • Moolenbroek J.J. van & Mol J.A. (2010), De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum: Verloren.boek
 • Mol J.A. & Ekamper P. (2010), De kadastrale kapstok: HISGIS Fryslân als model voor een Nederlands basissysteem. In: Boonstra O., Schuurman A. (red.) Tijd en ruimte: nieuwe toepassingen van GIS in de alfawetenschappen. Utrecht. 198-209.boekdeel
 • Mol J.A. (2010), Emo. In: Dunphy R.G. (red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden/Boston. 575.boekdeel
 • Delvigne J.J. & Mol J.A. (2010), Het klooster, het land en het water. In: Moolenbroek J.J. van, Mol J.A. (red.) De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum. 153-72.boekdeel
 • Mol J.A. (2010), HISGIS Groningen. Opzet, verrijkingsmogelijkheden en prioriteiten. Leeuwarden: Fryske Akademy.boek
 • Moolenbroek J.J. van & Mol J.A. (2010), Inleiding. In: Mol J.A., Moolenbroek J.J. van (red.) De abtenkroniek van Aduard. Studies, editie en vertaling. Hilversum. 9-17.boekdeel
 • Mol J.A. (2010), Kerken, kloosters en belangen. In: Jansma K. (red.) Het verhaal Wûnseradiel … dat âlde, âlde paad. Leeuwarden. 60-71.boekdeel
 • Mol J.A. & Koorn F.W.J. (2010), Netwerken voor het Heilige Land. Jacob van Zuden en de expansie van de johannieters in het bisdom Utrecht, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12: 146-174.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2010), Stellingwerf en Schoterland als vrije Friese landsgemeenten en hun strijd met de bisschop van Utrecht. In: Bloemhoff H., Zuil C. (red.) Soe sullen die Stellinge … Lezingen van het Historisch Symposium ‘Stellingwarf 700’ op 18 september 2009. Oldeberkoop. 11-30.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2010), Vitae abbatum Orti Sancte Marie. In: Dunphy R.G. (red.) Encyclopedia of the Medieval Chronicle. Leiden/Boston. 1487.boekdeel
 • Jansma K. & Mol J.A. (2010), Welvaart en strijd. In: Jansma K. (red.) Het verhaal Wûnseradiel … dat âlde, âlde paad. Leeuwarden. 32-45.boekdeel
 • Bijsterveld A.J.A., Damen M., Delinge Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M., Mol J.A. & Trio P. (2009), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12.tijdschriftredactie
 • Damen M.J.M., Mol J.A., Boone M., Bijsterveld A.J.A., Deligne Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M. & Trio P. (2009), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. (2009), Frise. In: Bériou N., Josserand Ph. (red.) Prier et combattre. dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen âge.: Fayard. 371-372.boekdeel
 • Mol J.A. (2009), Pelgrimsonthaal op Rhodos Bespreking van: Hasecker J. (2007) Die Johanniter und die Wallfahrt nach Jerusalem, Signum .boekbespreking
 • Mol J.A. (2009), Schiere monniken als Moderne Devoten Bespreking van: Dijk R. van (2007) Moderne Devoten in monnikspij. Klooster en Colligatie van Sibculo 1406-1580, Signum .boekbespreking
 • Mol J.A. (2009), Ter introductie. In: Thelen, T. (red.) Soevereine Heerlijkheid. Commanderij Gemert.. 6-7.boekdeel
 • Mol J.A. (2009), Utrecht. In: Bériou N., Josserand Ph. (red.) Prier et combattre. dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen âge.: Fayard. 947-948.boekdeel
 • Boone M., Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Delinge Chl., Engen H. van, Hoven van Genderen A.J. van den, Howell M., Mol J.A. & Trio P. (2008), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. & Smithuis J. (2008), De Friezen als uitverkoren volk. Religieus-patriottische geschiedschrijving in vijftiende-eeuws Friesland, Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11: 165-204.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2008), Die friesischen Johanniterklöster im Mittelalter. In: Lengen H. van (red.) Zur Geschichte des Johanniterordens im friesischen Küstenraum und anschliessenden Binnenland. Beiträge des Johanniter-Symposiums vom 11. bis 12. Mai 2007 in Cloppenburg-Stapelfeld. Cloppenburg: Heimatbund für das Oldenburger Münsterland. 42-65.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2008), Frisians and Foreigners in the Hospitaller House of Sneek: Origins and Careers. In: Mallia-Malines V. (red.) The Military Orders, Volume 3: History and Heritage. Aldershot: Ashgate. 269-278.congresbijdrage
 • Bavel B.J.P. van, Boone M., Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Hoven van Genderen A.J. van den & Mol J.A. (2007), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. (2007), Friesland under the Teutonic Order? a Fantastic Plan from 1517 by Grand Master Albrecht of Brandenburg-Ansbach. In: Borchardt K., Jaspert N., Nicholson H.J. (red.) The Hospitallers, the Mediterranen and Europe. Festschrift for Anthony Luttrell. Aldershot: Ashgate. 243-254.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2007), Gallows in Late Medieval Frisia. In: Bremmer Jr R.H., Laker St., Vrie O. (red.) Advances in Old Frisian Philology. Amsterdamer Beiträge zur Älteren Germanistik Band 64. Amsterdam/New York: Rodopi. 263-298.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2007), Helwerd: de heilige wierde bij Usquert. De eerste dichter in de volkstaal. In: Blockmans W.P., Pleij H. (red.) Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Amterdam: Bert Bakker. 74-85.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2007), Kloosters, galgen en meisjes van plezier. GIS en geschiedenis in een Fries project, GIS Magazine 5(2): 18-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Mol J.A. (2007), Modsz kronika Wielkich Mistrow. In: Trupinda J. (red.) Imagines potestatis. Insygnia i znaki Wadzy w Królestwie Polskim i Zakonie Niemieckim. Malbork. 415-416.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2007), Tussen Staveren en Warns: het Rode Klif. Fries nationalisme. In: Blockmans W.P., Pleij H. (red.) Plaatsen van herinnering. Nederland van prehistorie tot Beeldenstorm. Amterdam: Bert Bakker. 228-239.congresbijdrage
 • Boone M., Bijsterveld A.J.A., Bavel B.J.P. van, Damen M.J.M., Mol J.A. & Hoven van Genderen A.J. van den (2006), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. (2006), De tweede religieuze vrouwenbeweging in twee Nederlandse steden Bespreking van: Luijk M. van (2004) Bruiden van Christus. De tweede religieuze vrouwenbeweging in Leiden en Zwolle, 1380-1580, Signum 18: 128-36.boekbespreking
 • Mol J.A. (2006), Een premonstratenzer landschap in Friesland: het 'imperium' van Lidlum en Monnikebajum ruimtelijk bezien. In: Janssens H. (red.) Norbertijner Abdij-economie en Landschap. Averbode: Abdij Averbode.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2006), Frisia. In: Murray A.V. (red.) The Crusades. An Encyclopedia. Santa Barbara: ABC Clio. 487-489.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2006), Galgen in laatmiddeleeuws Friesland, De Vrije Fries 86: 95-140.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2006), Het Broereklooster van Bolsward: een kort historisch overzicht. In: Friso W., Waard F.J. van der (red.) Onder dak. De Broerekerk in Bolsward. Groningen: Passage. 9-17.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2006), Klaarkamp bij Rinsumageest: de ruimtelijke ontwikkeling van terp en klooster, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 12(2): 5-12.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Mol J.A. (2006), The Dutch presence in the Teutonic Order in Latvia. In: Schuddeboom R. (red.) Beyond traditional borders. Eight centuries of Latvian-Dutch relations. Riga: Apgads Zelta Grauds. 19-26.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2006), The Hospitaller Sisters in Frisia. In: Luttrell A., Nicholson H.J. (red.) Hospitaller Women in the Middle Ages. Aldershot: AShgate. 179-208.congresbijdrage
 • Mol J.A., Militzer K. & Nicholson H.J. (red.) (2006), The Military Orders and the Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition. Papers of the Utrecht Conference, 30 September - 2 October 200. Hilversum: Verloren.boekredactie
 • Mol J.A. (2006), Trying to survive. The Military Orders in Utrecht, 1580-1620. In: Mol J.A., Militzer K., Nicholson H.J. (red.) The Military Orders and the Reformation. Choices, State building and the Weight of Tradition. Papers of the Utrecht Conference, 30 September - 2 October 2004. Hilversum: Verloren. 181-208.congresbijdrage
 • Corbellini S., Goudriaan T., Mol J.A. & Tervoort A. (red.) (2006), Wonderen voor alledag. Elf opstellen ove godsdienst en samenleving in de Middeleeuwen door Jaap van Moolenbroek. Hilversum: Verloren.boekredactie
 • Bavel B.J.P. van, Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Hoven van Genderen A.J. van den, Mol J.A. & Trio P. (2005), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. (2005), Beziehungen zwischen den Zirkarien Friesland und Westfalen im Mittelalter, Analecta Praemonstratensia 81: 128-153.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2005), De aanval van de groep Ravelli. Een dramatisch verlopen Nederlandse actie op het Eiland van Dordrecht, 10-11 mei 1940. In: Pierik P., Ros M., Swieten J. van (red.) Achtste Bulletin van de Tweede Wereldoorlog. Soesterberg: Aspekt. 125-172.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2005), De Johannieter zusters in middeleeuws Friesland. In: Schmidt H., Schwarz W., Tielke M. (red.) Tota Frisia in Teilansichten. Hajo van Lengen zum 65. Geburtstag. Aurich: Ostfriesische Landschaft. 173-189.congresbijdrage
 • Mol J.A. (2005), Die Johanniterklöster im mittelalterlichen Friesland. In: Piotrowsky M. (red.) Die Johanniter Kapelle in Bokelesch. Oldenburg: Isensee Verlag Oldenburg. 9-44.boekdeel
 • Mol J.A. (2005), Friesland en Groningen onder de Duitse Orde? Een fantastisch plan van hoogmeester Albrecht van Brandenburg-Ansbach uit 1517, Fryslân. Nieuwsblad voor geschiedenis en cultuur 1(11): 18-23.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Mol J.A. (2005), Kerstening van Friesland, Benedictijns Tijdschrift 66: 61-71.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2005), Middeleeuwse bronnen voortaan digitaal? De start van het Digitale Oorkondeboek Groningen en Drenthe Bespreking van: Alma R. Digitaal Oorkondenboek Groningen en Drenthe, Historisch Jaarboek Groningen : 106-108.
 • Mol J.A. (2005), Woord vooraf. In: Robijn V. (red.) Het recht van een vrije Friese stad. De stadboeken van Bolsward (1455-1479). Hilversum: Verloren. 7-8.boekdeel
 • Mol J.A. (5 maart 2004), Friezen en de zeggenschap over hun kerken in de Middeleeuwen (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Bavel B.J.P. van, Bijsterveld A.J.A., Damen M.J.M., Mol J.A., Hoven van Genderen A.J. van den & Simons W. (2004), Redactielid Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 7.tijdschriftredactie
 • Mol J.A. & Oostra J. (red.) (2004), Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698. Archivalische gegevens over de stemdragende boerderijen, hun eigenaars en gebruikers in de twaalf dorpen van de grietenij Hennaarderadeel, door D.J. van der Meer. Leeuwarden: Fryske Akademy.boekredactie
 • Mol J.A. (2004), De dood van Bonifatius: gevolg van een verkeerde kersteningsstrategie?, Fryslân. Kwartaalblad van het Koninklijk Fries Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde 10(3): 16-20.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. & Post J. (2004), De Epposteen van Rinsumageest, Approaching Religion 103: 109-121.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2004), De kloostergoederen in Friesland na de Reformatie, Signum 16: 87-98.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2004), Drie paarden en een harnas Bespreking van: Biskup M., Janosz-Biskupowa I. (2004) Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter, T. II, Signum 16: 162-164.boekbespreking
 • Mol J.A. (2004), Het uithofsysteem van het koorherenklooster Bergum in Friesland, Historisch-Geografisch Tijdschrift 22: 73-85.artikel in een tijdschrift
 • Mol J.A. (2003), Vorsten en edelen als bouwheren van stenen kerken Bespreking van: Hartog E. den (2002) De oudste kerken van Holland. Van kerstening tot 1300, Millennium : Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 17: 145-153.boekbespreking
 • Fryske Akademy onderzoeker Middeleeuwse Geschiedenis
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.