Universiteit Leiden

nl en

Gisela Terwindt

Hoogleraar Neurologie

Naam
Prof.dr. G.M. Terwindt
Telefoon
+31 71 526 2895
E-mail
g.m.terwindt@lumc.nl

Gisela Terwindt is hoogleraar Neurologie, in het bijzonder paroxysmale hersenaandoeningen bij de afdeling Neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij is hoofd van het Leidse Hoofdpijn centrum en vervangend afdelingshoofd van de afdeling Neurologie. Daarnaast is ze voorzitter van de International Headache Society (IHS) Clinical Guideline Committee en het Women's Leadership Forum. Daarnaast is zij bestuurslid en voorzitter van de WAR van de Nederlandse Hoofpijn Vereniging. Ze was voorzitter van de nationale richtlijn voor hoofdpijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en commissielid voor de International Headache Classification en bestuurslid van de IHS. Ze heeft ≈350 wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken over hoofdpijn, migraine en erfelijke neurovasculaire syndromen gepubliceerd. Ze ontving een prestigieuze persoonlijke beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (VIDI).

Meer informatie over Gisela Terwindt

Paroxysmale cerebrale aandoeningen

Hoofdpijn en cerebrale erfelijke angiopathieën
Gisela Terwindt richt zicht op het ontrafelen van neurobiologische en moleculaire mechanismen die leiden tot migraine aanvallen, met als doel betere acute en preventieve behandeling van migraine en het voorkomen van chronificatie van aanvallen. De komende jaren zal haar team zich richten op E-Health toepassingen gericht op patiënt-specifieke triggers en het thuis meten van vroege signalen voor komende migraine aanvallen met als doel om zelfmanagement bij migrainepatiënten te verbeteren. Daarnaast bestudeert haar groep de pathogenese van zeldzame monogenetische aandoeningen zoals Familiale Hemiplegische Migraine (FHM) en Cerebrale Hereditaire Angiopathieën (CHA, waaronder RVCL-S en HCHWA-D (Nederlandse CAA), www.lumc.nl/CHA) die kunnen dienen als genetische modellen om de pathogenese van migraine te bestuderen, maar ook die van andere neurovasculaire aandoeningen waaronder beroerte en dementie. Hiermee is ze steeds meer betrokken bij het onderzoek van de migraine-beroerte relatie met speciale focus op vrouwen, en doet zij onderzoek naar vrouwspecifieke triggerfactoren en complicaties bij migraine (www.whatstudy.nl). Haar translationele onderzoeksaanpak past perfect in de "National Wetenschaps agenda" om hersendisfunctie persoonsgericht aan te pakken (personalized medicine).

Hoofdpijnzorg  
Migraine en aanverwante aanvalsgewijze neurologische aandoeningen verdienen meer zorg. Terwindt wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hoofdpijn als belangrijk aandachtsgebied in de gezondheidszorg. Omdat het LUMC het enige academisch expertise centrum in Nederland is voor hoofdpijn is de Leiden Hoofdpijnkliniek een last resort voor moeilijk behandelbare hoofdpijn patiënten. Daarnaast is er een belangrijke taak om te zorgen voor vernieuwing in diagnostiek en zorg op (inter)nationaal niveau. Eén van die innovaties is de implementatie van E-vragenlijsten en een E-hoofdpijndagboek. 
Terwindt is hoofd van de Leidse Hoofdpijnkliniek (www.lumc.nl/migraine) en koppelt zorg voor hoofdpijn en aanverwante paroxysmale hersenaandoeningen aan onderzoek (www.hoofdpijnonderzoek.nl). 


Vrouw specifieke vraagstukken
Migraine komt drie keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Migraine is een belangrijke risicofactor voor beroerte, vooral bij jonge vrouwen. Ondersteund door subsidies van de Nederlandse Hartstichting en Hersenstichting en NWO doet Terwindt vrouwspecifiek onderzoek naar migraine, en naar de relatie met beroerte, in samenwerking met het Erasmus MC. Zie ook www.whatstudy.nl. 


Cerebrale erfelijke angiopathieën 
Terwindt runt samen met de afdeling Klinische Genetica de CHA-kliniek (www.lumc.nl/CHA) voor erfelijke neurovasculaire syndromen met speciale aandacht voor RVCL-S, CADASIL en HCHWA-D (Nederlandse CAA, “Katwijkse ziekte”). Retinale Vasculopathie met Cerebrale Leuko-encefalopathie en Systemische manifestaties (RVCL-S) en HCHWA-D ("Katwijkse ziekte”), een erfelijke vorm van Cerebrale Amyloïde Angiopathie (Dutch-CAA), zijn monogenetische neurovasculaire modellen voor migraine, beroerte en vasculaire dementie en worden bestudeerd om vroege biomarkers (MRI, bloed, CSF) in de pre- en vroege symptomatische fases te identificeren. Het doel van deze “natuurlijk beloop” studies is, om in combinatie met translationele studies met organ-on-chip modellen, nieuwe therapeutische mogelijkheden te identificeren. 

Wetenschappelijke carrière

Gisela Terwindt studeerde Biologie (doctoraal examen 1991) en Geneeskunde (arts-examen 1993) aan de Universiteit Leiden. In 1998 verdedigde ze haar proefschrift "Clinical Genetics of Migraine" aan de Universiteit Leiden, tijdens haar promotieproject werd ze aanvullend opgeleid in genetica, statistiek en epidemiologie (Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden). Ze begon haar opleiding neurologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (1998) en werd in 2003 aangesteld als neuroloog aan het LUMC. In 1993 werd ze geselecteerd voor de internationale ''Headache Masters'' groep. Sinds 1998 is ze actief in vele commissies van (inter)nationale hoofdpijnorganisaties. Momenteel combineert ze haar werk als neuroloog, met interesse in hoofdpijn en (erfelijke) neurovasculaire syndromen, met translationeel wetenschappelijk onderzoek en scholing van arts-assistenten en geneeskundestudenten (van 2013 tot 2018 was ze coördinator masterfase Neurologie en in 2017 werd het LUMC coschap Neurologie genomineerd voor beste coschap). Op 1 oktober 2020 is ze benoemd tot hoogleraar Neurologie (datum van inaugurele rede nog niet gepland).

Prijzen en eervolle benoemingen

Terwindt ontving de MacDonald Critchley Lecture award voor "Migraine and Women" tijdens het Migraine Trust International Symposium (2018, Londen) en de Marcia Wilkinson Memorial award van de Anglo-Dutch Migraine Association voor onderzoek naar migraine en genetica (2017). Ze ontving de prestigieuze persoonlijke VIDI beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) (2010) voor het project "Chronification of migraine- de rol van depressie en overmatig gebruik van acute hoofdpijnmedicatie en de persoonlijke Clinical Fellowship award van NWO (2007) voor het project "Op weg naar gedeelde genetische risicofactoren voor migraine en depressie". In 2010 leidde ze het team "Kies de Aanval" voor Paroxysmale Cerebrale Aandoeningen, voor de jaarlijkse wedstrijd voor beste communicatie van wetenschap aan het Nederlandse publiek door NWO/KNAW, waarvoor haar team werd bekroond met de publieksprijs. Ze ontving ook de Nederlandse Hoofdpijn prijs voor beste publicatie van het jaar van de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (1998). De H.G. Wolff Award werd toegekend aan het migraine team voor "Involvement of a Calcium Channel Gene in Familial Hemiplegic Migraine and Migraine With and Without Aura" door de American Association (1997).

Hoogleraar Neurologie

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Neurologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

 • CGRP Education and Research Forum Participation on a Data Safety Monitoring Board or Advisory Board
 • Dutch Brain Foundation, Dutch Hearth Foundation, Dutch Research Council, IRRF, Dioraphte Resarch support
 • Dutch Guideline for Headache for Neurologist Co-Chair
 • Dutch Headache Alliance Advisory member
 • Dutch Headache Society Chair of Scientific Committee of Dutch Headache Society and Board member of DHS
 • Dutch Headache Society membership
 • Dutch Neurologist Society membership
 • European Headache Society membership
 • International Headache Society Board member
 • International Headache Society Chair of Women Leadership’s Forum
 • International Headache Society Positions Chair of Clinical Guideline Committee
 • International Headache Society Positions Member of Ethics Committee
 • International Headache Society Positions Member of Science/Research Committee
 • International Headache Society Positions Member of Scientific Program Committee
 • National PI in the Alleviate and Chronicle studies by Lundbeck on episodic and chronic CH Clinical trials involvement, e.g. Principal investigator
 • Novartis, Teva, Allergan, Lilly, Lundbeck Consultancy
 • pending; E-dairy Patient Journey with Interactive Studios. Commercial interest in companies, partnerships and other forms of business, e.g. shares, stock optio
 • Springer Media (Mednet)/ Ashfield MedComms Presenter for satellite symposia/webinars
 • Up to date (RVCL-S), Dutch Neurology Handbook royalties or licenses
 • WHATstudy (independent study with support of the Dutch Brain Foundation and the Dutch research counc Clinical trials involvement, e.g. Principal investigator
 • Advisory boards for pharmaceutical companies (eg. Lilly, Novartis, Teva) Advisory board meetings.
 • Betrokken bij (inter-) nationale organisaties hoofdpijn IHS, NHV, samenwerking patiëntenorganisaties
 • Presentaties op industry-sponsored symposia Industry sponsored symposia
 • Samenwerking ontwikkeling Hoofdpijn-app Ontwikkeling Hoofdpijn-app
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.