Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Gerard Persoon

Hoogleraar Milieu en Ontwikkeling

Naam Prof.dr. G.A. Persoon
Telefoon +31 71 527 6826
E-mail persoonga@fsw.leidenuniv.nl

Kort CV

Prof. Gerard Persoon is Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en bekleedt de IIAS leerstoel voor Milieu en Ontwikkeling en aan de Universiteit Leiden. Hij is gespecialiseerd in ecologische antropologie en de problematiek van inheemse volken in Zuidoost Azië. Hij is betrokken bij verschillende organisaties op het gebied van milieu en ontwikkeling, waaronder de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) die de duurzaamheid van houtcertificatiesystemen toetst en adviseert aan het Ministerie van I&M.  

Onderzoek

Het onderzoek van Gerard Persoon richt zich op de interactie tussen mens en natuur, voornamelijk de inheemse volken in het regenwoud van Indonesië en de Filippijnen. Hij heeft bijgedragen aan verschillende onderzoeks- en trainingsprojecten in de regio Zuidoost-Azië en projecten voor natuurbehoud. Hij publiceerde onder andere over ontwikkelingsprocessen binnen de gemeenschap van inheemse volken, co-management en natuurbehoud en eilandgemeenschappen.

Begeleiding van promotieonderzoek

  • de rol van inheemse volken in het behoud van biodiversiteit en management van natuurlijke bronnen in Indonesië

  • de Filippijnen en Taiwan

  • de exploitatie van duurzame producten uit het regenwoud

  • management van visserijen

  • de modernisering van veehouderij


Relevante links

Hoogleraar Milieu en Ontwikkeling
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Instituut CA/Ontwikkelingssociologie
Werkadres
Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 3A13
Contact
+31 71 527 6826
persoonga@fsw.leidenuniv.nl
Sheryl Lynn Foundation
Lid Bestuur
Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde
Lid Bestuur
Prof. Teeuw Fonds
Lid Bestuur
Stichting Kirekat
Lid Bestuur