Universiteit Leiden

nl en

Femme Gaastra

Emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis

Naam
Prof.dr. F.S. Gaastra
Telefoon
+31 71 527 1646
E-mail
f.s.gaastra@hum.leidenuniv.nl

Femme Gaastra is Emeritus Hoogleraar aan het Instituut voor Geschiedenis.

Meer informatie over Femme Gaastra

Meer informatie is beschikbaar op het Engelstalige profiel.

Emeritus hoogleraar Zeegeschiedenis

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Instituut voor Geschiedenis
 • Vaderlandse Geschiedenis
 • Gaastra F.S. (11 juni 2010), Scheepsvolk (Lezing). Leiden. overig
 • Gaastra F.S. (2009), Geschiedenis van de VOC. Opkomst, bloei en ondergang. Zutphen: Walburg Pers. boek
 • Gaastra F.S. (2009), Soldiers and Merchants: Aspects of Migration from Europe to Asia in the Dutch East India Company in the Eighteenth Century. In: Klooster W. (red.) Migration, Trade and Slavery in an Expanding World. Essays in honor of Pieter Emmer. Leiden/Boston: Brill. 99-116. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2008), De Kamer Rotterdam van de VOC, Zeemagazijn. Uitgave van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum 35(2): 16-17. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2008), De Linschoten-Vereeniging 1908-2008. In: Heijer H. den, Romburgh C. (red.) Reizen door de eeuwen heen. 100 jaar Linschoten-Vereeniging. Zutphen: Walburg Pers. 11-58. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2008), 'Een kist ligt hier altijd klaar’. Met de VOC naar Batavia, Kleio. Tijdschrift van de vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland 49(8): 16-19. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2008), 'Een verstoteling in een armoedige staat'. Jacob Nicolaas Michel over Batavia in 1794. In: Doe E. van der, Moree P., Tang D.J. (red.) De dominee met het stenen hart en andere overzeese briefgeheimen. Zutphen: Walburg Pers. 113-118. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2008), From Crisis to Prosperity. Dutch Shipping 1860-1913. In: Scholl L.U, Williams D.M. (red.) Crisis and Transition. Maritime sectors in the North Sea Region 1790-1940. Bremen/Bremerhaven: Verlag H.M. Hauschild GmbH, Deutsches Schiffartsmuseum. 75-88. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2008), Taco Hayo Milo (1906-1960). De inspirator, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 27(1): 41-45. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2007), De ‘Amfioen Sociëteit’: een opium maatschappij in de achttiende eeuw, Zeemagazijn. Uitgave van de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum 33(2): 7-8. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2007), De zeilende kustvaart van circa 1750 tot circa 1920. Het fenomeen van de Groninger zeevaart in de negentiende eeuw, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 26(2): 154-165. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2007), Het poldermodel kenmerkend voor de VOC?. In: Bos D., Ebben M.A., Velde H. te (red.) Harmonie in Holland. Het poldermodel van 1500 tot nu. Amsterdam: Bert Bakker. 93-114. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2007), The organization of the VOC/Organisasi VOC/ De organisatie van de VOC. In: Balk G.L., Dijk F. van, Kortlang D.J. (red.) The Archives of the Dutch East India Company (VOC) and the Local Institutions in Batavia (Jakarta). Jakarta/Leiden/Boston: Arsip Nasional Republik Indonesia / Brill. 13-59. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2006), “Considerabel ongesond, de mensen schijnen hier altemaal wel levend dood te sijn.” Gezondheidszorg bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1800. In: Ankum P., Boer K., Nanninga T., Pel M. (red.) Ships that pass in the night. Amsterdam: AMC. 127-130. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2006), De Amfioen Sociëteit. Een gepriviligieerde handelsmaatschappij onder de vleugels van de VOC, 1745-1794. In: Ebben M.A., Wagenaar F.P. (red.) De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeen terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek. Leiden: Inst. v. Geschiedenis, Leidse Historische Studiën 10. 101-115. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2006), De VOC als werkgever. In: Parmentier J. (red.) Uitgevaren voor de Kamer Zeeland. Zutphen: De Walburg Pers. 31-46. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2006), Lelystad: Bataviawerf. Maritieme mogendheid. In: Prak M. (red.) Plaatsen van herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker. 98-101. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2005), De neerslag van een jubileumjaar:VOC 2002. Recensieartikel, BMGN 113 120(4): 546-559. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2005), Historische houten scheepsbouw. De noodzaak van een multidisciplinaire benadering. In: Loomeijer F., Moeyes G., Zee A. van der (red.) De historische houten scheepsbouw in Nederland. Aanzet tot multidisciplinair onderzoek. Lelystad: Uitgave Stichting Willem Vos Fonds. 12-18. congresbijdrage
 • Boom B.E. van der & Gaastra F.S. (red.) (2005), Kerk, cultuur en koloniën. Opstellen over Nederland rond 1900. Amsterdam: Balans. boekredactie
 • Gaastra F.S. (2005), Zeeuwen in de VOC in de tweede helft van de achttiende eeuw. In: Parmentier Jan (red.) Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief. Zutphen: Walburg Pers. 99-116. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (20 februari 2004), Vragen over de koopvaardij. De 'Enquête omtrent den toestand van de Nederlandsche koopvaardijvloot' uit 1874 en de achteruitgang van de handelsvloot (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden. Inaugurale rede
 • Gaastra F.S. (2003), Heren profiteren. Het aandeel van Hoorn en Enkhuizen in de rijkdom van de VOC-dienaren in Azie in de achttiende eeuw, Steevast. Jaaruitgave van de Vereniging Oud Enkhuizen 25: 1-15. artikel in een tijdschrift
 • Akveld L.M., Broeze F., Gaastra F.S., Jackson G. & Morzer Bruyns W.M.F. (red.) (2003), In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap. R. Bruijn, bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw. boekredactie
 • Gaastra F.S. (2003), The Dutch East India Company. Expansion and Decline. Zutphen: De Walburg Pers. boek
 • Gaastra F.S. (25 februari 2002), Een bedrijf met soldaten en ambtenaren. Reformatorisch Dagblad: 12-12. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2002), Coenraad van Beuningen en de beurscrash van 1688. In: Doel H.W. van den, Boom G. van (red.) In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis. Amsterdam: Bert Bakker. 77-103. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2002), De geschiedenis van de VOC. Zutphen: De Walburg Pers. boek
 • Gaastra F.S. (2002), De Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1800, Van Boord: Magazine oud-medewerkers van de Koninklijke Marine maart 2002: 4-7. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2002), De Verenigde Oostindische Compagnie. Lelystad: AO bv. boek
 • Gaastra F.S. (2002), Overheid en VOC. In: Bruijn J.R., Gaastra F.S., Heijer H.J. den, Rinnooy Kan A.H.G. (red.) Roemrucht Verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. 24-47. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2002), Particuliere geldstromen binnen het VOC-bedrijf 1640-1795. Leiden: Rijksmuseum Het Koninlijk Penningkabinet. boek
 • Bruijn J.R., Gaastra F.S., Heijer H.J. den & Rinnooy Kan A.H.G. (red.) (2002), Roemrucht Verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. boekredactie
 • Gaastra F.S. (2002), Succesvol ondernemerschap, falend bestuur? Het beleid van de bewindhebbers van de VOC, 1602-1795. In: Blussé L., Ooms I. (red.) Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap. Amsterdam: Uitgeverij Balans. 55-70. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2002), 'Sware continuerende laste en groten ommeslag'. Kosten van de oorlogsvoering van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. In: Knaap G., Teitler G. (red.) De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en vrede. Leiden: KITLV Uitgeverij. 81-104. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2002), War, competition and collaboration: Relations between the English and the Dutch East India Company in the seventeenth and eighteenth centuries. In: Bowen H.V., Lincoln Margarette, Rigby Nigel (red.) The Worlds of the East India Company. London / Leicester: The Boydell Press / Nat. Maritime Museum / Un. of Leicester. 40-68. congresbijdrage
 • Gaastra F.S. (2001), Crowns and Companies in European-Asian Trade. In: Brandt Th. (red.) Asia in those days - A glimpse into the past. Bad Oldesloe: Goasia Verlag. 20-24. boekdeel
 • Gaastra F.S. (2001), De VOC en EIC in Bengalen aan de vooravond van de Vierde Engelse Oorlog, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 1(20): 24-35. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (2000), De VOC als voorloper van de koloniale staat, Leidschrift. Historisch Tijdschrift 15(3): 7-21. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1999), British Capital for the VOC in Bengal. In: Prakash O., Lombard D. (red.) Commerce and Culture in the Bay of Bengal, 1500-1800. New Delhi: Manohar. 261-284. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1999), Competition or Collaboration. Relations between the Dutch East India Company and Indian Merchants around 1680. In: Chaudhuri S., Morineau M. (red.) Merchants, Companies and Trade. Europe and Asia in the Early Modern Era. Cambridge: Cambridge University Press. 189-201. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1999), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 18(1,2). tijdschriftredactie
 • Gaastra F.S., Green J. & Stanbury M. (red.) (1998), Archaeology and Maritime History (Special Publication no. 3 of the Australian Centre of Excellence for Maritime History). Freemantle: Australian Centre of Excellence for Maritime History. boekredactie
 • Gaastra F.S. (1998), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 17(1,2). tijdschriftredactie
 • Gaastra F.S. & Blussé J.L. (1998), Introduction. In: Blussé van Oud Alblas J.L., Gaastra F.S. (red.) On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in retrospect. Aldershot, U.K.: Ashgate. 1-11. boekdeel
 • Blussé J.L. & Gaastra F.S. (red.) (1998), On the Eighteenth Century as a Category of Asian History. Van Leur in retrospect. Aldershot: Ashgate. boekredactie
 • Gaastra F.S. (1997), Friesland en de VOC. In: Breuker Ph., Janse A. (red.) Friesland en Holland. Zutphen: Walburg Pers. 184-196. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1997), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16(1,2). tijdschriftredactie
 • Gaastra F.S. (1997), Redactielid Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 16(1,2). tijdschriftredactie
 • Gaastra F.S. (1997), Labour Conditions. In: Royen P.C. van, Bruijn J.R., Lucassen J. (red.) Those Emblems of Hell? European Sailors and the Maritime Labour Market. St. Johns: NN. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1997), The Dutch East India Company; a reluctant discoverer, The Great Circle. Journal of the Australian Association for Maritime History 2: 109-123. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1996), Dutch, French, and English Rivalry in Asia. In: NN NN (red.) Guerres maritimes 1688-1713. IVes Journées franco-brittanniques d'histoire de la marine (Portsmouth 1-4 april 1992). Vincennes: Services historiques de la Marine. 227-244. boekdeel
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (1996), Introduction. In: Emmer P.C., Gaastra F.S. (red.) The Organization of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum. xv-xxvi. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), The Amsterdam Capital Market and the Dutch East India Company. In: Diederiks H.A., Reeder D. (red.) Cities of Finance. KNAW Verhandelingen afd. Letterkunde, nieuwe reeks deel 165. Amsterdam: NN. 99-113. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), The Dutch East India Company in national and international Perspective. In: Haudrère Ph. (red.) Les flottes des Companies des Indes. Vincennes: Service historiques de la Marine. 299-317. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), The experience of travelling to the Dutch East Indies via the Overland route, 184-1869. In: Jackson G., Williams D. (red.) Shipping, Technology and Imperialism. Papers presented to the third British-Dutch Maritime History Conference. Aldershot: NN. 120-144. boekdeel
 • Emmer P.C. & Gaastra F.S. (red.) (1996), The Organisation of Interoceanic Trade in European Expansion, 1450-1800. Aldershot: Variorum. boekredactie
 • Gaastra F.S. (1996), The Textile Trade of the VOC. The Dutch response to the English challenge, South Asia XIX: 85-95. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1996), Van zeil naar stoom. In: Drechsel W. (red.) Varen naar de Oost. In het kielzog van de Oost-Indiëvaarders. Rijswijk: NN. 55-69. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1996), Via Egypte naar Indië. Reizen via de 'Overland route', 1845-1870. In: Zonneveld P. van (red.) Naar de Oost! Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië. Amsterdam: NN. 66/199-89/200. boekdeel
 • Gaastra F.S. (1995), De Verenigde Oostindische Compagnie, Archipel: Études interdisciplinaires sur le monde insulindien 12(137): 6-11. artikel in een tijdschrift
 • Gaastra F.S. (1995), Over de moderniteit van de Nederlandse volkshuishouding voor 1800, Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 21(3): 286-291. artikel in een tijdschrift
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.