Universiteit Leiden

nl en

Eugène van der Heijden

Ombudsfunctionaris

Naam
Mr. E.A.J. van der Heijden
Telefoon
+31 71 527 3657
E-mail
ombudsfunctionaris@leidenuniv.nl

Ombudsfunctionaris

  • Expertisecentrum SOZ
  • Directie

Werkadres

Studentencentrum Plexus
Kaiserstraat 25
2311 GN Leiden

Contact

  • O&P Rijk Voorzitter klachtencommissies Ongewenste Omgangsvormen
  • Tu Delft Voorzitter Centrale Commisssie Bezwaarschriften
  • Ministerie BZK Voorzitter klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen
  • Technische Universiteit Delft Voorzitter klachtencommissie ongewenst gedrag
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.