Universiteit Leiden

nl en

Eric Vermetten

Hoogleraar medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma's

Naam
Prof.dr. H.G.J.M. Vermetten
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
e.vermetten@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-0579-4404

Prof. dr. HGJM (Eric) Vermetten is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma’s en is vanuit die functie verbonden aan de ARQ Psychotrauma Research Groep. Daarnaast is hij verbonden aan de afdeling Psychiatrie van de New York University Medical School. Prof. dr. Vermetten is ook werkzaam als psychiater, kolonel en strategische adviseur wetenschappelijk onderzoek bij de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg van Defensie. Hij is zowel in Nederland als in de VS opgeleid in psychiatrie en neurowetenschappen (Stanford, Yale en Emory University). Hij heeft zowel een klinische als onderzoeksposities met een focus op medische / biologische en psychiatrische aspecten van complexe psychotrauma processen bij zowel militaire als burgerbevolking. Hij heeft meer dan 200 artikelen, meer dan 30 boekhoofdstukken gepubliceerd en verschillende boeken over dit onderwerp bewerkt. Zijn onderzoek ligt op het gebied van stress, trauma, complexe PTSS en neurowetenschappen. Hij is geïnteresseerd in de geschiedenis van oorlog en heeft speciale aandacht voor het combineren van biologische interventies in de psychotraumatologie met nieuwe technologie en nieuwe geneesmiddelenontwikkelingen, in bijzonder MDMA, psilocybine, ketamine en medicinale cannabis. Hij is PI van een 10-jarige longitudinale cohortstudie van prospectief onderzoek in militaire operaties, PRISMO. Prof Vermetten is ad hoc recensent voor tal van tijdschriften en subsidieverstrekkers. Hij geeft lezingen over de hele wereld over PTSS, trauma, veerkracht, neurowetenbschappen en ook over doelgroespecifieke veteranenkwesties en over nieuwe benaderingen van therapie voor PTSS.

Meer informatie over Eric Vermetten

Medische psychotraumatologie

De leerstoel kenmerkt zich door kennisopbouw op gebied van medische psychotraumatologie via multidisciplinariteit en via translationele en klinische neurowetenschappen. Waar het kennisdomein bij Defensie en ARQ al goed geprogrammeerd is door inrichting in een expertisecentrum (voormalig onderzoekscentrum) (Defensie) en research tracks (ARQ), is dit nu ook in de onderzoekvisie op de afdeling psychiatrie van het LUMC zichtbaar (deelprogramma ‘stress en trauma in de levensloop’). De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten worden met een de grote groep van promovendi, onderzoekers, en instellingen, in Nederland en daarbuiten uitgevoerd, en kenmerken zich door academische samenwerking maar ook met partners in civiel-militaire wetenschappelijke samenwerking (Landelijke Zorglijn Veteranen, Veteraneninstituut, Politie, TNO, Programma Adviesraad Defensie, NATO Science and Technology Organisation) en beleidskaders, bedrijfsleven en organisaties (Ministeries, Motek, CleVR, MAPS, Sensiks).

De onderzoekslijn richt zich op de twee hoofdthema’s: A. Beloopsstudies: Fundamentele kennisopbouw op gebied van predictie van beloopsfactoren bij veerkracht en PTSS en B. Behandelstudies: Empirische validering van innovatieve augmentatie van farmaco- en psychotherapeutische interventies bij PTSS

Op 23 mei 2014 sprak hij zijn oratie uit, getiteld: “Strijd van binnen

Hoogleraar medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma's

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 3
  • Psychiatrie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

  • United Nations Consultatie Psychiatrische expertise
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.