Universiteit Leiden

nl en

Elpine de Boer

Universitair docent Religie Psychologie

Naam
Dr. E.M. de Boer
Telefoon
+31 71 527 2562
E-mail
e.de.boer@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6997-0836

Elpine de Boer is universitair docent aan het Leids Centrum voor Religiewetenschap.

Meer informatie over Elpine de Boer

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Universitair docent Religie Psychologie

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Institute for Area Studies
 • LUCSoR
 • Schnell T., Boer E.M. de & Alma H. (2023), Worlds apart? Atheist, agnostic, and humanist worldviews in three European countries, Psychology of Religion and Spirituality 15(1): 83-93. artikel in een tijdschrift
 • Boer E.M. de (2020), Out of Body, Loss of Self: Spiritual or Scary?, Religions 11(Special issue: Religious and Spiritual Experiences): 1-17 (558).
 • Boer E.M. de & Roest H.P. de (2016), Bonding during the night of the churches. Converging and differing experiences of churchgoers and non-churchgoers, Archive for the Psychology of Religion : 47 -71.
 • Davidsen M.A., Berger M.S., Jong A.F. de, Williams C.L., Boer E.M. de, Wall E.G.E. van der, Frishman J., Dessing N.M., Hofstee W. & Buisman J.W. (17 december 2015), Verplicht religiekunde voor alle scholieren. Reformatorisch Dagblad, Forum: 6-7.
 • Davidsen M.A., Berger M.S., Jong A.F. de, Williams C.L., Boer E.M de, Wall E.G.E. van der, Frishman J., Dessing N.M., Hofstee W. & Buisman J.W. (14 december 2015), Leidse Visie voor het Religieonderwijs. Leiden Religie Blog. Leiden: Universiteit Leiden. [blog].
 • Boer E.M. de & Kooijman A. (2014), Onderzoek naar veerkracht en spiritualiteit bij kwetsbare ouderen. In: Körver Sjaak (red.), 'In het oog in het hart. Geestelijke verzorging 2.1': Valkhof Pers.
 • Kooijman A. & Boer E.M. de (2014), Workshop over veranderingen in de geestelijke verzorging in de ouderenzorg. Tijdens conferentie over theologische beroepen in verzakelijkte organisaties getiteld: ‘Voorbij de onteigening’. [overig].
 • Boer E.M. de (2013), Begeleiding Dissertatie Noah Millman: Religious Jewish Identity in a Secular Society. Zes empirisch georiënteerde artikelen (middenstuk proefschrift) Promotor: Prof A.F. de Jong (Leiden University). [overig].
 • Boer E.M. de (2013), Eindrapport subsidie 3e geldstroomonderzoek Delta Lloyd Fonds ‘Onderzoek naar veerkracht en spiritualiteit onder ‘kwetsbare ouderen’ in het Diaconessenhuis Leiden’.
 • Boer E.M. de (2013), ‘Making sense of an out-of-body experience (OBE), spirituality and mental health’. Lausanne, Switzerland: 2013 Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR). .
 • Boer E.M. de & Roos S. de (2013), Student en zingeving. Leiden: Onderzoeksrapporten Religious Studies Universiteit.
 • Gerding J.L.F. & Boer E.M. de (2012), Ervaringen van uittreden. Een steekproef in Nederland, Tijdschrift voor parapsychologie en bewustzijnsonderzoek 79(2): 394.
 • Boer E.M. de & Vos J. (2011), Dual attitudes in life: An explorative study on how Dutch students combine their social traditional religion & spirituality with a critical open mind. . Bari: IAPR congress.
 • Boer E.M. de & Kooijman A. (2011), Presentatie over onderzoeksopzet ‘De mentale en spirituele arbeid die oudere patienten verrichten tijdens het hersteltraject na een medische ingreep’. Expertmeeting over ‘Onderzoek rond spiritualiteit in de gezondheidszorg'. . Radboud Universiteit Nijmegen.
 • Boer E.M. de (2010), Pre-conference lecture: De god helm, en andere verhalen over religie en ons brein. International Conference on Psychology of Religion (UVA). [lezing].
 • Boer E.M. de (2009), Being open and susceptible to (an)other(s) reality and truth: religious orientation, personality and mental health. Congress of the International Association for the Psychology of Religion (IAPR). . Vienna, Austria.
 • Boer E.M. de & Roos S. de (2009), Onderzoeksrapport ‘Student en Zingeving’. Bureau Mooizo & Leidse Studenten Ekklesia. Universiteit Leiden.
 • Boer E.M. de (2006), Je bent jong en je wilt anders. 245 jongeren over wat hen bezighoudt en inspireert. Kampen: Kok.
 • Boer E.M. de (2004), Stressklachten, ziekteverzuim en ervaren procedurele onrechtvaardigheid, Arbo : 41-45.
 • Bakker A.B., Demerouti E., Boer E.M. de. & Schaufeli Wilmar B. (2003), Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency, Journal of Vocational Behavior 62(2): 341-356.
 • Boer E.M. de (2003), Organizational fairness, well-being and sickness absenteeism. It’s all about the manner in which.. (Dissertatie, Utrecht University): Dissertation Universiteit Utrecht.
 • Taris T.W., Kompier M.A.J., Geurts S.A.E., Schreurs P.J.G., Schaufeli W.B., Boer E.M. de, Sepmeijer K.J. & Wattex C. (2003), Stress Management Interventions in the Dutch Domiciliary Care Sector: Findings from 81 Organizations, International journal of stress management 10(4): 297-325.
 • Boer E.M. de, Bakker A.B., Syroit J.E. & Schaufeli W.B. (2002), Unfairness at work as a predictor of Absenteeism, Journal of Organizational Behavior 23: 181-197.
 • Taris T.W., Schaufeli W.B., Boer E.M. de, Schreurs P.J.G. & Calje D.G. (2000), Onbillijkheid in de arbeidssituatie, gezondheid en ziekteverzuim. Hoe ziek is de calculerende leraar?, Engaging Science, Technology, and Society 28: 123-137.
 • Boer E.M. de (1996), Organisatiecultuur en het welzijn van oudere werknemers. In: Krijnen-Stellingen M.A. & Schabracq M.J. (red.), Krijnen-Stellingen M.A., Schabracq M.J.. Utrecht: Lemma.

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.