Universiteit Leiden

nl en

Dirk Engberts

Emeritus hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde

Naam
Prof.dr.mr. D.P. Engberts
Telefoon
+31 71 526 3230
E-mail
d.p.engberts@lumc.nl
ORCID iD
null

De praktijk van de geneeskunde en de gezondheidszorg wordt maatschappelijk genormeerd door de medische ethiek en het gezondheidsrecht. Waar het gaat om een wetenschappelijke discipline die zowel in haar praktische toepassing als in haar fundamentele onderzoek uiteindelijk is gericht op voorkoming, bestrijding en verzachten van ziekte en lijden, zijn de normatieve aspecten bijna altijd onder handbereik: in de preventieve gezondheidszorg, de patiëntenzorg, het mensgebonden onderzoek, het dierexperimenteel onderzoek en in de opleiding tot professional. Ethiek en recht vormen in onderlinge samenhang het maatschappelijk raamwerk waarbinnen de doelstellingen van de geneeskunde en de gezondheidszorg gestalte krijgen. Het onderzoeken, onderwijzen, (verder) ontwikkelen en expliciteren van de op humaniteit georiënteerde kern van de geneeskunde is een opdracht die elke generatie zich eigen dient te maken. De leerstoel Normatieve aspecten van de geneeskunde is er de uitdrukking van dat deze opdracht is herkend en aanvaard.

Op 11 november 2005 sprak hij zijn oratie uit, getiteld: 'Met recht en reden. Het gemeenschappelijke belang van medische ethiek en gezondheidsrecht'.

Emeritus hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 3
 • Neurologie
 • Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer Flex

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Biblion Media Informatie te Den Haag Recensent
 • Gemeente Leiden Lid van Adviesraad WMO
 • Leiden University Press Lid van de Redactieraad
 • Stichting ter Bevordering van Klinisch Onderzoek in de Psychiatrie Docent van de jaarlijkse 'Corsendonk-cursus'
 • Tekst & Commentaar Gezondheidsrecht Hoofdredacteur
 • Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek Lid van de jury van de PAul Sporken-prijs
 • Toetsingscommissie doordsoorzaken Lid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.