Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English
Daniel Mandel

Daniel Mandel

Hoofd Juridische Zaken


Naam Mr. D.H. Mandel
Telefoon +31 71 527 3156
E-mail dh.mandel@bb.leidenuniv.nl
Hoofd Juridische Zaken
Bestuursbureau
Alg Bestuurlijke en Juridische Zaken
Juridische Zaken
Werkadres
Oude UB
Rapenburg 70
2311 EZ Leiden
Kamernummer B-2-11
Contact
+31 71 527 3156
dh.mandel@bb.leidenuniv.nl
LUMC
Plv. lid Adviescommissie Rechtspositionele Bezwaren
Koninklijke Bibliotheek
Voorzitter Bezwarencommissie Personeelsaangelegenheden
Stichting BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor Kunst en Cultuur)
Lid Raad van Toezicht