Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English
Corrie van Maris

Corrie van Maris

Collectiespecialist AHM


Naam Drs. C. van Maris
Telefoon +31 71 527 5749
E-mail c.vanmaris@bb.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: 'De wisselwerking tussen kunst en wetenschap aan de Leidse universiteit in 1610'. Participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague.

Meer informatie Corrie van Maris

Corrie van Maris (1962) is beeldend kunstenaar en kunsthistoricus. Ze werkt in het Academisch Historisch Museum van de Universiteit Leiden.  

Een prentserie van de Hortus Botanicus, het Anatomisch Theater, de Bibliotheek en de Schermschool door twee Leidse kunstenaars in 1610 vormt de aanleiding voor een onderzoek naar de wisselwerking tussen kunst en wetenschap aan de Leidse universiteit. De opkomst van de natuurwetenschap, de ontwikkeling van empirische onderzoeksmethodes en de uitbreiding van de wetenschappelijke verzamelingen in de afgebeelde publieke praktijkinstituten brachten kunstenaars als J. C. Woudanus en W. Swanenburgh ongetwijfeld nieuwe inzichten en kansen op een bredere afzetmarkt voor hun werk. De studentenaantallen van 1609 laten een sterke daling zien en de vier prenten waren mogelijk onderdeel van vroegmoderne (city)marketing. Van welke personen ging invloed uit op deze prenten? Welke kennisbronnen gebruikten deze kunstenaars voor het visualiseren van de publieke onderwijsinstellingen, op welke wijze en met welke reden? De reeks prenten leent zich uitstekend voor een gedetailleerd onderzoek naar de wisselwerking tussen kunst en wetenschap en de observatie van een vroeg zeventiende-eeuws netwerk op lokaal niveau.

Buitenpromovendus
Faculteit der Geesteswetenschappen
Leiden Institute for Area Studies
LUCSoR
Contact
+31 71 527 2171
c.van.maris@hum.leidenuniv.nl

Geen relevante nevenwerkzaamheden