Universiteit Leiden

nl en

Ariane van Santen

Gastmedewerker

Naam
Dr. A.J. van Santen
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.j.van.santen@hum.leidenuniv.nl

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Gastmedewerker

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Leiden Univ Centre for Linguistics
 • LUCL Nederlands
 • Santen A.J. van (2011), De (synchrone) morfologie in het WNT en daarna, Nederlandse Taalkunde : 193-205. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van (2010), Betekenis: de sturende kracht van woordvorming. Stichting Neerlandistiek VU Amsterdam (red.), Voortgang Jaarboek voor de Neerlandistiek XXVIII. . Münster: Nodus Publikationen. 7-27. 'Refereed' congrespublicatie
 • Santen A.J. van (2007), Van 'tennisarm' naar 'iPod-duim'. Het woordenboek als begin en einde van woordvorming. In: Moerdijk Fons (red.), Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet van Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden.. Leiden: Koninklijke Brill. 423-433. Boekdeel
 • Caspers J. & Santen A.J. van (2006), Nederlands uit Franse en Chinese mond, Invloed van T1 op de plaatsing van klemtoon in Nederlands als tweede taal?, Nederlandse Taalkunde 11(4): 289-318. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Sijs N. van der & Santen A.J. van (2006), Een historisch-morfologische database, Taal en Tongval 19: 153-168. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Wal M.J. van der & Santen A.J. van (2005), Vroege psycholinguïstiek in Nederland. Van Ginneken, Rombouts en kindertaalontwikkeling, Nederlandse Taalkunde 10: 1-29. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van & Wal M.J. van der (2004), Van brabbelen en napraten tot navolgen. Een casus kindertaalontwikkeling verkend. In: Caluwe J. de (red.), Schatbewaarder van de taal. Gent: Academia Press. 931-946. Boekdeel
 • Caluwe J. de & Santen A.J. van (2003), Phonological, morphological and syntactic specifications in monolingual dictionaries. Sterkenburg P. van (red.), A Practical Guide to Lexicography. . Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 71-82. Non-refereed' congrespublicatie
 • Santen A.J. van (2003), Hoe noemde de minister het ook al weer? Van prullebakkeren tot verprullenbakkaliseerd, Onze Taal 72: 52-54. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van (2003), How feminine is a linguist? On the meaning of non-feminine names of professions. Verhagen A. & Weijer J.M. van de (red.), Usage-Based Approaches to Dutch. . Utrecht: LOT. 7-26. Non-refereed' congrespublicatie
 • Bree C. van & Santen A.J. van (2002), Taalverandering en taalverwantschap. In: Janssen T. (red.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu. 235-249. Boekdeel
 • Bree C. van, Haaften T. van & Santen A.J. van (2002), Taalnormen. In: Janssen T. (red.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu. 251-263. Boekdeel
 • Santen A.J. van (2002), Bespreking van: Sijs N. van der (2002), Etymologie in het digitale tijdperk. Amsterdam: L.J. Veen. Nederlandse Taalkunde 7: 186-190. Boekbespreking
 • Francken A.A.P. & Santen A.J. van (red.) (2002), Pinguïns en pikkewyne. Leiden: SNL. Boekredactie
 • Caluwe J. de & Santen A.J. van (2001), Gezocht: functiebenamingen (m/v). Den Haag: SDU. Boek
 • Santen A.J. van (2001), Het Nederlandse meervoud tussen flexie en derivatie. Dongelmans B.P.M., Lalleman J.A. & Praamstra O.J. (red.), Kerven in een rots. Opstellen over Nederlandse taalkunde, letterkunde en cultuur, aangeboden aan Jan W. de Vries bij zijn afscheid als hoogleraar Dutch Studies aan de Universiteit Leiden. . Leiden: SNL-reeks. 85-98. Non-refereed' congrespublicatie
 • Santen A.J. van & Wal M.J. van der (2000), Honderd jaar Nederlands en meer, Nederlandse Taalkunde 5(4): 343-355. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van (1999), De helaasheid der dingen. Nog meer vreemde woorden op -heid, Onze Taal 68: 222-223. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van (1998), Vorming en betekenis van vrouwelijke persoonsnamen. In: Lutjeharms M. (red.), Feminisering van beroepsnamen: een juiste keuze. Brussel: Vrije Universiteit Brussel. 47-56. Boekdeel
 • Booij G.E. & Santen A.J. van (1998), Morfologie - de woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press. Boek
 • Santen A.J. van (1998), Nemen we de ANS op haar woord?, Nederlandse Taalkunde 3: 183-194. 'Refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van (1997), Hoe sterk zijn de sterke werkwoorden. In: Santen A. van & Wal M. van der (red.), Taal in tijd en ruimte. Leiden: NN. 45-56. Boekdeel
 • Santen A.J. van & Wal M.J. van der (red.) (1997), Taal in tijd en ruimte. Leiden: SNL. Boekredactie
 • Lalleman J.A., Santen A.J. van & Heuven V.J. van (1997), L2 Processing of Dutch regular and irregular verbs, Review of Applied Linguistics 115/116: 1-26. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van (1997), Waarom blinkte kan winnen van blonk, Onze Taal 66: 52-53. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van (1996), Lexicale normen. In: Bree C. van & Santen A. van (red.), Leidse mores. Aspecten van taalnormering. Leiden: NN. 60-79. Boekdeel
 • Bree C. van & Santen A.J. van (red.) (1996), Leidse mores. Aspecten van taalnormering. Leiden: NN. Boekredactie
 • Santen A.J. van (1996), Dat mens is ook een mens, Over vrouwelijke persoons- en beroepsnamen. In: NN NN (red.), Jaarboek van de Stichting Instituut voor Nederlandse Lexicologie 1995. Leiden: NN. 71. Boekdeel
 • Santen A.J. van (1995), Beschrijving en theorie in het Morfologisch Handboek, Leuvense Bijdragen: Tijdschrift voor Germaanse Filologie 84: 543-560. 'Non-refereed' artikel in tijdschrift
 • Santen A.J. van & Booij G.E. (1995), Morfologie: de woordstructuur van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press. Boek
 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.