Universiteit Leiden

nl en

André Bouwman

Conservator

Naam
Dr. A.T. Bouwman
Telefoon
+31 71 527 2853
E-mail
a.t.bouwman@library.leidenuniv.nl

Andre Bouwman is conservator Middeleeuwse handschriften bij de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Conservator

 • Universitaire Bibliotheken Leiden
 • Onderzoek & Onderwijs Diensten
 • Conservatoren Bijzondere Collecties

Werkadres

Universiteitsbibliotheek
Witte Singel 26-27
2311 BG Leiden
Kamernummer 209

Contact

 • Bouwman A.T. (15 augustus 2018), Mundus Inversus in a Chained Library. Leiden Special Collections Blog. Leiden: Leiden University Libraries [blog entry].overig
 • Bouwman A.T. (2017), De Leidse bibliotheekcatalogus die nooit in druk verscheen. In: Hogenbirk, M., Dijstelberge P., Kuitert, L. (red.) Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press. 374-392.boekdeel
 • Bouwman A.T. & Vrolijk A. (2017), Dertiende-eeuwse naaktlopers in Oost en West, De Boekenwereld 33(4): 16-19.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2017), Iets uit alles. Lezen met de pen. In: Bos J., Delft M. van, Geleijns, E., Vlist E. van der (red.) Een oud Boeck is oud Goud. Studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Amsterdam: De Buitenkant. 67-80.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2017), Jan de Vries en de Bibliotheek der Nederlandse Letteren. In: Anrooij W. van, Hoftijzer P.G. (red.) Lezen in de Lage Landen : studies over tien eeuwen leescultuur. Hilversum: Verloren. 213-218.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2017), Saint-Louis-Psalter. In: Schubert A. (red.) Richard Löwenherz : König - Ritter - Gefangener. Regensburg: Schnell & Steiner. 142.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2017), The Asian collections in retrospective. In: Reeuwijk A. (red.) Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University. Leiden: Leiden University Press. 32-41.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2016), Leidse erfgoedcollecties nu digitaal bereikbaar via de catalogus, De Boekenwereld 32(1): 92-93.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2016), Reynaert in de bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Tiecelijn. Nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 29: 71-97.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. & Honings R. (2016), Tweehonderdvijftig jaar Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, De Boekenwereld 32(2): 48-53.artikel in een tijdschrift
 • Berkvens-Stevelinck C., Breejen, M. de & Bouwman A. (ed.) (red.) (2012), Magna Commoditas. Leiden University's Great Asset. 425 Years Library Collections and Services. Leiden: Leiden University Press.boekredactie
 • Bouwman A.T. (2012), Albert ten Broecke Hoekstra en zijn onvoltooide Reynaertuitgave. Een poging tot reconstructie, Tiecelijn, nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 5: 254-282.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2012), “Ich schlug auf und vor mir lag: van den vos Reynaerde”. Friedrich David Gräter en zijn editio princeps van 1812, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 30: 7-44.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2012), Ten Broecke Hoekstra's “Verklaring van eenige min bekende woorden uit den Nederlandschen Reintje den Vos” (hs. KA 188). In: Capelleveen P. van & al. (red.) Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag, Amsterdam: Koninklijke Bibliotheek, De Buitenkant. 193-212.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2011), Over synoptisch én diplomatisch uitgeven van proza, Spiegel der Letteren 2011(53): 81-87.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. & Besamusca B. (2011), The Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde in International Perspective, Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde 2011(18): 58-62.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2011), Van den vos Reynaerde. De speculaties, Voortgang. Jaarboek voor de Neerlandistiek 2011(29): 301-308.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2010), Willeram : from Egmond to Leiden (and beyond), Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2010(3): 14-15.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2009), Karolingische tophandschriften in Leiden. In: Willemsen A. (red.) Dorestad. Een wereldstad in de middeleeuwen. Zutphen: Walburg Pers. 98-101.boekdeel
 • Bouwman A.T. & Besamusca A.A.M. (2009), Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic ‘Van den vos Reynaerde’. Amsterdam: Amsterdam University Press.boek
 • Bouwman A.T. (2009), ‘Un roman arthurien néerlandais’. In: Delcourt Th. (red.) La légende du roi Arthur. Paris: Bibliothèque nationale/Seuil. 226.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2009), 'Wigalois, un roman arthurien allemand'. In: Delcourt Th. (red.) La légende du roi Arthur. Paris: Bibliothèque nationale de France/Seuil. 222.boekdeel
 • Bouwman A.T. & Weber J. (2008), ‘Communicating Manuscripts’: Third Conference of LIBER’s Manuscript Librarians Group, Berlin, 28-30 November 2007’, LIBER Quarterly 18(1): 59-62.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. & Braches E. (2008), Het Kellendonk-archief. Met een overzicht van Kellendonks gepubliceerde werk 1963-1990. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.boek
 • Hoftijzer P.G., Bouwman A.T., Dongelmans B.P.M. & Vlist E.T. van der (2008), Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers / Ginkgo Pers.boek
 • Bouwman A.T. & Vlist E.T. van der (2008), ‘Van schrijven naar drukken. Het Leidse boek tussen begin en beleg’. In: Bouwman A.T., Dongelmans B., Hoftijzer P., Vlist E. van der, Vogelaar C. (red.) Stad van boeken. Handschrift en druk in Leiden, 1260-2000. Leiden: Primavera Pers / Uitgeverij Ginkgo. 1-152.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2007), Een geannoteerde Vondeldruk in een geannoteerde bibliotheekcatalogus. In: Ommen K. van, Vrolijk A., Warnar G. (red.) Aangeraakt. Boeken in contact met hun lezers. Een bundel opstellen voor Wim Gerritsen en Paul Hoftijzer. Kleine Publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden. 157-163.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2007), ‘Oplossing van het 'Problema Alhaseni’. In: Monquil-Broersen T. (red.) Universitaire collecties in Nederland. Nieuw licht op het academisch erfgoed. Zwolle: Waanders. 76.boekdeel
 • Bouwman A.T. & Besamusca A.A.M. (2007), Over de vos Reynaert. Een prozavertaling van 'Van de vos Reynaerde’, Tiecelijn, nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 20: 106-141.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2007), Prozaproductie in twee kolommen. De Middelnederlandse bronnen van Otto von Passaus 'Die 24 Alten’. In: Biemans J.A.A.M., (e.a.) (red.) Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Zutphen: Walburg Pers. 47-58.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2006), Bespreking van: Reynders A. (2002) A. Reynders, De Middelnederlandse Parthonopeus van Bloys en zijn Oudfranse origineel. Een studie van de vertaal- en bewerkingstechniek, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122: 89-91.boekbespreking
 • Bouwman A.T. (2006), Tentoonstellingscatalogus. In: Landtsheer J. De (red.) Lieveling van de Latijnse taal. Justus Lipsius te Leiden herdacht bij zijn vierhonderdste sterfdag. Leiden: Universiteitsbibliotheek. 257-272.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2006), Zeeland genotuleerd. In: Hoftijzer P., Ommen K. van, Warnar G., Witkam J.J. (red.) Bronnen van kennis. Wetenschap, kunst en cultuur in de collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Leiden: Primavera Pers. 109-121.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2005), ‘De bijzondere collecties van de Leidse universiteitsbibliotheek’. In: Jongen L. (red.) Heilig Leiden. Amersfoort: Bekking & Blitz. 116-127.boekdeel
 • Bouwman A.T. & Fehr J. (2004), Legatum Stolpianum. History and Archives of the Leiden Prize Competions in Natural Theology and Moral Philosophy, 1754-2004. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.boek
 • Berkvens-Stevelinck C.M.G., Ommen K. van & Bouwman A.T. (red.) (2004), Magna Commoditas. A History of Leiden University Library. Leiden: Primavera Pers.boekredactie
 • Bouwman A.T. (2004), ‘Met Huygens in hogere sferen’, Omslag. Bulletin van de Universiteitsbibliotheek Leiden en het Scaliger Instituut 2004(1): 1-2.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2004), ‘Muller, Jacob Wybrand ’. In: Anrooij W. van, Biesheuvel I., Dalen-Oskam K. van, Noordegraaf J. (red.) Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. B & G Leiden: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org).congresbijdrage
 • Bouwman A.T. (2003), De Beets-collectie te Leiden. Inventaris van papieren en drukken uit het bezit van Nicolaas Beets (1814-1903) berustend in de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.boek
 • Bouwman A.T. (2003), ‘The Prayer Book of Cornelius Musius’, Quaerendo 33: 30-53.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2003), Zestig jaar filologie. Jacob Wijbrand Muller (1858-1945). In: Anrooij W. van, Hogenelst D., Warnar G. (red.) Der vaderen boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press. 137-149.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2002), 'Ende daerin leghet mijn scat gehidet'. Reynaert in de Deltareeks, Tiecelijn, nieuwsbrief voor Reynaerdofielen 15(2): 75-78.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (2002), ‘Epistolary Collections in the Manuscript Department of Leiden University Library’. In: Hoftijzer P., e.a. (red.) Special Collections. A Guide to the Collections of Leiden University Library and Neighbouring Institutions. Leiden: The Scaliger Institute. 9-14.boekdeel
 • Vriesema P., Bouwman A.T. & Bouman J. (2002), ‘Eulenspiegel-Drucke in niederländischer Sprache, vor 1520-1830. Eine Bibliographie’, Quaerendo 32(1-2): 3-59.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. & Besamusca A.A.M. (2002), Reynaert in tweevoud. Dl. 1: Van den vos Reynaerde. Amsterdam: Bert Bakker.boek
 • Bouwman A.T. (2002), ‘Universiteitsbibliotheek Leiden’. In: Keijsper C. (red.) “En ik heb ze bewaard voor jou...” 100 literaire collecties voor de toekomst behouden.. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek. 248-259.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2001), Bespreking van: Besamusca B., Postma A.|Postma A. (1997|1998) Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 1 (vs. 1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment)|Lanceloet. De Middelnederlandse vertaling van de Lancelot en prose overgeleverd in de Lancelotcompilatie. Pars 4 (vs. 16264-26636), Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117: 194-196.boekbespreking
 • Bouwman A.T. (2001), ‘The Mouton series edited by C.H. van Schooneveld. A bibliographical overview’. In: Hinrichs J.P. (red.) The C.H. van Schooneveld Collection in Leiden University Library. Editorial correspondence and documents relating to Mouton & Co., The Hague, and other papers in the fields of Slavistics and linguistics. Leiden: Leiden University Library. 137-182.boekdeel
 • Bouwman A.T. (2000), ‘De katernopbouw’. In: Heesakkers C. (red.) Een netwerk aan de basis van de Leidse universiteit. Het album amicorum van Janus Dousa. Facsimile-uitgave van hs. Leiden UB, BPL 1406 met inleiding, transcriptie, vertaling en toelichting. Leiden / Den Haag: Universiteitsbibliotheek Leiden / Uitgeverij Jongbloed. 15-19.boekdeel
 • Warnar G. & Bouwman A.T. (2000), The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta as an Electronic Database. Achievements and Expectations. In: Schlusemann R., Hermans J.M.M., Hoogvliet M. (red.) Sources for the History of Medieval Books and Libraries. Groningen, 2000. Groningen: Forsten. 339-352.boekdeel
 • Bouwman A.T. (1999), Bespreking van: (1998) J. Deschamps en H. Mulder, Inventaris van de Middelnederlandse handschriften van de Koninklijke Bibliotheek van België. Eerste aflevering, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115: 87-88.boekbespreking
 • Bouwman A.T. (1999), Bespreking van: Goossens J. (1998) J. Goossens, Reynke, Reynaert und das europäische Tierepos. Gesammelte Aufsätze., Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115: 291-292.boekbespreking
 • Bouwman A.T. (1999), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 115.tijdschriftredactie
 • Bouwman A.T. (1999), ‘Brievencollecties in de Universiteitsbibliotheek’, Bookmark 3(november): 12-13.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bouwman A.T. (1999), ‘Een tweede leven voor de collectie-Kruseman. Metamorfoze in de UB Leiden’, Metamorfoze-nieuws 8(december): 3-4.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bouwman A.T. (red.) (1999), Het WNT in de UB. Catalogus bij een tentoonstelling over het Woordenboek er Nederlandsche Taal in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 12 februari tot 27 maart 1999.. Leiden: Universiteitsbibliotheek Leiden.boekredactie
 • Bouwman A.T. (1998), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 114.tijdschriftredactie
 • Bouwman A.T. (1998), ‘Hierbij het archief Spectator’, Nieuw letterkundig magazijn 16(1): 19-21.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Bouwman A.T. (1998), Taaldaden. Over intertekstualiteit in 'Van den vos Reynaerde’. In: Janssens J.D. (red.) Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen.. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen nr. 18 Amsterdam: Prometheus. 125-143.boekdeel
 • Bouwman A.T. (1997), Bespreking van: Porteman K., (e.a.) (1996) Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113.boekbespreking
 • Bouwman A.T. (1997), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113.tijdschriftredactie
 • Bouwman A.T. (1996), Bibliotheca Neerlandica Manuscripta: une base de données des manuscrits moyen-néerlandais’, Gazette du Livre Médiéval 36: 64-65.artikel in een tijdschrift
 • Bouwman A.T. (1996), Bespreking van: (1994) R. van Daele, Ruimte en naamgeving in "Van den vos Reynaerde", Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112: 276-280.boekbespreking
 • Bouwman A.T. (1996), Redactielid Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 112.tijdschriftredactie
 • Bouwman A.T. (red.) (1996), Niet alleen kijken. Over het gebruik van handschriften en handschriftencollecties. Vijf lezingen bij het afscheid van prof.dr. P.F.J. Obbema als conservator westerse handschriften van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Leiden: Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Leiden.boekredactie

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.