Universiteit Leiden

nl en

Aernout Schmidt

Emeritus hoogleraar Informatierecht

Naam
Prof.mr. A.H.J. Schmidt
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
a.h.j.schmidt@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2594-5767

Prof. mr. A.H.J. Schmidt studeerde Nederlands Recht te Utrecht en werkt sinds 1985 bij de afdeling Recht en Informatica, wat later eLaw werd en sedert 1988 als universitair hoofddocent.

Meer informatie over Aernout Schmidt

Leiden Law Blog

Prof. mr. A.H.J. Schmidt studeerde Nederlands Recht te Utrecht en werkt sinds 1985 bij de afdeling Recht en Informatica, wat later eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie werd en sedert 1988 als universitair hoofddocent.

Biografie

In 1987 publiceerde hij het proefschrift "Pallas ex machina" waarin onder meer aan de hand van dossiers wordt nagegaan waarom een kennissysteem beter dan statistische modellen kan worden gebruikt om het ministeriële beleid op het gebied van de voorwaardelijke invrijheidstelling uit de jaren zeventig te beschrijven. Aernout Schmidt is voorzitter van het bestuur van de Stichting Recht en Informatica te Leiden, lid van de universitaire commissie ICT&Onderwijs en fellow van het E.M. Meijers Instituut.

Sinds september 2003 is Aernout Schmidt aangesteld als hoogleraar Recht en Informatica aan de Universiteit Leiden. In maart 2010 is die aanstelling bij zijn emeritaat omgezet in onbezoldigd hoogleraar, wel met dezelfde leerstoel en daarnaast is hij sindsdien of council bij Corvers Procurement Services B.V. 

Onderzoeksgebieden en interesses

Zijn aandacht gaat uit naar interdisciplinaire vraagstukken van recht en informatica. Zijn huidige onderzoeksbelangstelling is geïnspireerd door de benadering die het SFI (Santa Fe Institute) heeft geadopteerd en die kan worden samengevat in een vraag als: Hoe kan "The law of peoples" van John Rawls worden begrepen als een emergent rechtswetenschappelijk verschijnsel dat past in een conceptueel raamwerk dat wordt ontleend aan werk van onder meer Philip Anderson, Doyne Farmer, Mark Newman, Scott Page, Robert Sapolsky, Michael Gazzaniga, Paul Bloom, Samuel Bowles, George Akerlof, Mark Pagel en David Krakauer.

Emeritus hoogleraar Informatierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Publicaties

 • Schmidt A.H.J. (7 juni 2002), Code as Law - legal engineering?. Besloten workshop/masterclass met Professor L. Lessig. Amsterdam. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Oskamp E.W. & Schmidt A.H.J. (5 januari 1998), Computerondersteuning bij straftoemeting. Voordracht voor de Bestuursraad en de Minister van Justitie. Den Haag. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Schmidt A.H.J. (22 januari 1998), Sociale cohesie, recht en informatietechniek. Conferentie Sociale cohesie. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Schmidt A.H.J. (11 juni 1998), Recht-ICT. Dagvoorzitter van Congres VIPO-leden. Leiden. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Schmidt A.H.J. (23 april 1998), Ongewilde resultaten. Conferentie. Den Haag. [lezing]. Uitvoering / lezing
 • Corvers Procurement Services BV Of Counsel
 • dotlegal.net ZZP van A.H.J. Schmidt
 • SCHMDT advocatuur Of Counsel
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.