Logo Universiteit Leiden.

nl en

Evaluatie- en tentamenservice

U kunt bij het Leiden Learning & Innovation Centre (LLInC) terecht voor:

  • de aanmaak en verwerking van onderwijsevaluaties, zowel op papier als online;
  • geautomatiseerde verwerking van schriftelijke meerkeuzetentamens middels schrapkaarten; 
  • ondersteuning bij digitaal toetsen. 

Daarnaast biedt LLInC u graag onderwijskundig advies en ondersteuning aan bij het maken van een toets en bij de interpretatie van toetsanalyses. 

Evaluatieservice

Voor het evalueren van het onderwijs kan gebruik worden gemaakt van papieren of online vragenlijsten. Met behulp van de software Evasys zorgen wij voor de aanmaak van de evaluatieformulieren en leveren wij na afloop van de evaluatieperiode een standaardrapportage in pdf-format. Indien gewenst kunnen (tegen meerprijs) uitgebreidere rapportages worden geleverd, bijvoorbeeld uitsplitsingen op bepaalde vragen. 

Standaard cursusevaluaties kunt u aanvragen bij een van onze contactpersonen: 

Voor andere onderwijsevaluaties (zoals de universiteitsbrede programmaevaluatie, doorlopende evaluaties voor bijvoorbeeld thesis, maatwerkevaluaties, et cetera) en voor informatie en advies over evaluatie- of rapportagemogelijkheden kunt u contact opnemen met 

Prijzen reguliere* (cursus)evaluaties 

Papieren evaluatie

  Price
Aanmaak standaard vragenlijst  €17
Aanmaak complexe (maatwerk) vragenlijst   €32
Printkosten per vel  €0,13
Verwerking (apparatuur/onderhoud) per vel      €0,36
Standaardrapportage (pdf, csv of sav)  €2
Extra rapportage of uitsplitsing: per (sub)rapportage    €5
Administratie/communicatie  €10


Digitale evaluatie

  prijs
Aanmaak standaard vragenlijst  €22
Aanmaak complexe (maatwerk) vragenlijst €37
Verwerking (apparatuur/onderhoud) per vel        €0,34
Standaardrapportage (pdf, csv of sav)    €2
Extra rapportage of uitsplitsing: per (sub)rapportage €5
Administratie/communicatie  €10


*Voor het ontwerpen van geheel nieuwe en/of eenmalige vragenlijsten worden tarieven op uurbasis berekend.

Toets- en tentamenservice

U kunt uw schriftelijke tentamens bij LLInC laten verwerken. U kunt hiervoor invulformulieren/schrapkaarten voor studenten bij ons ophalen of bestellen. Deze schrapkaarten zijn geschikt voor meerkeuze- en juist/onjuist vragen. Als een tentamen ook open vragen bevat dan kunnen de daarvoor behaalde punten achteraf worden toegevoegd aan de scores op de meerkeuzevragen. 

Na afloop van het tentamen levert u de door de studenten ingevulde schrapkaarten, samen met de antwoordsleutel en een volledig ingevuld opdrachtformulier, weer bij LLInC in, waarna wij voor verwerking zorgen. Binnen maximaal vijf werkdagen leveren zij u per e-mail een Excel-bestand met de tentamenresultaten, een statistische analyse, de scoring en indien gewenst de cijferberekening. 

Brengen en halen van schrapkaarten kan alleen op afspraak. Mail hiervoor naar Eva van Leeuwen of Kirsten Ran: tentamen@llinc.leidenuniv.nl

U kunt de tentamengegevens ook per e-mail (in een Excel-bestand) bij LLInC aanleveren. Dit kan gewenst zijn als het tentamen via een digitaal toetsprogramma is afgenomen maar u de analyse door LLInC wilt laten doen. 

Prijzen

  prijs
Tentamenformulier per vel  €0,13
Apparatuurkosten €0,26
Verwerking per formulier        €0,64

LLInC biedt u graag ondersteuning aan bij digitaal toetsen met ANS of Remindo. 

Onderwijskundig advies bij het maken van tentamens 

Het maken van goede tentamenvragen, en daarmee het samenstellen van een betrouwbare en valide toets, is niet eenvoudig. Onduidelijk geformuleerde vragen of onlogische afleiders kunnen de toetsresultaten negatief beïnvloeden. Bij digitaal toetsen moet er bovendien rekening worden gehouden met bijkomende factoren, zoals mogelijke fraude. Dat vraagt om een ander type tentamen en/of een ander type vraagstelling. 

Wilt u iemand met een onderwijskundige blik naar uw tentamen laten kijken? Naast het beoordelen van de vragen kan LLInC u ook in bredere zin adviseren, zoals over het maken van het antwoordmodel (bij open vragen), de manier van nakijken, of (bij meerkeuzevragen) het variëren van het aantal antwoordalternatieven. 

Ondersteuning bij het interpreteren van statistische analyses uit ANS/Remindo 

Bij de verwerking van tentamens op papier levert LLInC standaard een Excelbestand met de behaalde resultaten per student en een statistische analyse van het tentamen. Denk daarbij aan de p-waarden, de rir waarden, de gokscore en de alfa. ANS en Remindo berekenen deze statistieken ook. 

Het kan zijn dat u het lastig vindt deze statistieken te interpreteren. Wilt u bijvoorbeeld weten wat een lage rir-waarde zegt over een bepaalde vraag, en/of wat de eventuele consequenties zijn van het verwijderen van een vraag uit uw tentamen? Of wilt u iets weten over de gokscore? Wij beantwoorden graag al uw vragen over de analyse van uw digitale tentamen. Mail ons via ons algemene e-mailadres: tentamen@llinc.leidenuniv.nl

Afhankelijk van waar uw behoefte precies ligt, neemt één van de adviseurs van LLInC contact met u op. Een afspraak maken om uw tentamen 1 op 1 (persoonlijk of via MS Teams) met u door te nemen is ook mogelijk. Eventueel kan een adviseur van LLInC op afstand met u meekijken in het betreffende toetsprogramma.  

Trainingen digitale toetsanalyses 

Voor docenten die wat uitgebreider willen kennismaken en onder begeleiding willen oefenen met de digitale toetsanalyses, kan LLInC trainingen aanbieden. Heeft u interesse in een dergelijke training, neem dan contact op via tentamen@llinc.leidenuniv.nl

Analyses en/of cijferberekeningen van digitaal afgenomen toetsen

U kunt uw digitaal afgenomen tentamen door ons laten analyseren en eventueel de cijfers laten berekenen.

Wij ontvangen dan graag van u een Excelbestand met daarin per student de behaalde scores en per vraag het maximum aantal te behalen punten. Neem voor meer informatie contact met ons op via tentamen@llinc.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.