Logo Universiteit Leiden.

nl en

Onderwijsadvies & toetsing

Onze didactische experts staan klaar om leraren te helpen. Met onze kennis van pedagogische benaderingen en technologieën, kunnen we lessen en assessments aantrekkelijk en effectief maken.

Om je op weg te helpen, kijk naar onze Teaching Support website voor inspirerende leerstrategieën en didactische advies. 

 • Educatieve tools
 • Lesactiviteiten
 • Blended en hybride onderwijs

Aangepaste ondersteuning of advies? Wij bieden:

Learning design en evaluaties

Van begin tot eind staan ​​onze leerontwerpers en mediadeskundigen klaar om te helpen. We kunnen je curriculum beoordelen en herzien. Samen met jou creëren we een leerervaring met impact.

LLInC kan bijvoorbeeld simulaties maken voor VR brillen, zodat studenten op een persoonlijke en spannende manier kunnen leren. Een andere voorbeeld is de integratie van reflectief schrijven over persoonlijke leerdoelen in zelfstudie-opdrachten.

We kunnen ook helpen nadat een cursus of programma is voltooid. Vraag ons om studentenevaluaties te maken en te verwerken, of om advies te geven over het voorbereiden op accreditaties.

Lifelong learning

We gebruiken methoden gebaseerd op onderzoek om educatieve ervaringen te ontwikkelen voor jongvolwassenen en levenslange studenten. Onze online leer- en mediadeskundigen hebben al tientallen MOOCs, kleine privé online cursussen (SPOCs) en Flip the Classrooms geproduceerd.

Betere verbindingen tussen onderwijs en onderzoek

We hebben projecten opgezet om onderzoek seminars in te voeren, geadviseerd over verbeteringen in scriptiebeoordelingen en aanbevelingen gedaan voor de professionalisering van docenten.

Neem contact met ons op om uw ideeën en uitdagingen te bespreken - of lees hieronder meer over onze diensten.

Accreditatie

Als docent of programmamanager van een studieprogramma, kunt u de kwaliteit van uw programma moeten beoordelen.

Dit kan een tijdrovend proces zijn. Uit onze ervaring blijkt dat een voltijd werknemer (die dit voor de eerste keer doet) één jaar nodig heeft om een zelfevaluatie te schrijven en zich voor te bereiden op een audit. Wij kunnen u assisteren bij het proces van accreditatie.

Docenten en beleidsmanagers kunnen in dit proces worden getraind. We kunnen de vroege conceptversies van uw zelfevaluatie kritisch beoordelen. Het resultaat? Concrete en eenvoudig te implementeren verbetervoorstellen.

LLInC kan op veel manieren ondersteuning bieden:

 • door feedback te geven op een conceptversie
 • door hoofdstukken te schrijven
 • door een definitieve versie te maken
 • door de uitvoering over te nemen, zodat de zelfevaluatie op tijd klaar is en van hoge kwaliteit is.

Een testaudit is een goede manier om je voor te bereiden op een aanstaande audit of accreditatieronde. Na de testaudit zullen we je sterke punten opsommen en suggesties voor verbetering doen.

Naast inhoudelijk feedback geven we je ook feedback op de presentatie. Hierdoor kunnen alle betrokkenen met vertrouwen en goed voorbereid de accreditatieprocedure ingaan.

We scannen snel en systematisch naar programma's om te beoordelen hoe waarschijnlijk het is dat er accreditatie wordt verleend.

Het resultaat is een rapport waarin argumenten worden gegeven voor hoe klaar het programma is voor accreditatie. Actiepunten geven aan wat er nog moet gebeuren.

De beste tijd voor een snelle scan is ongeveer twee jaar na een accreditatie: in plaats van een tussentijdse review en net voor het proces van het schrijven van een zelfevaluatierapport.

Afhankelijk van de grootte van de gescande organisatie, kost een accreditatie-snelscan €3.000-€6.000.

Activerende lesmethoden

LLInC kan je sparringpartner, projectmanager, projectonderzoeker of cursusontwerper zijn.

We kunnen helpen bij het analyseren van de huidige situatie en behoeften: gebaseerd op de resultaten van onderzoeken en interviews met studenten, docenten en educatie managers. Dit geeft een duidelijk beeld van het gewenste resultaat van de herziening. Bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van studieprestaties en succes;
 • meer effectief gebruik van ICT;
 • een betere verbinding tussen onderzoek en onderwijs;
 • het integreren van activerende lesmethoden of de laatste ontwikkelingen op het gebied.

De analysefase helpt ook bij het beslissen of sommige studieonderdelen (of het hele curriculum) aangepast moeten worden.

Als een grondige herziening nodig is, kan LLInC helpen bij het maken van een projectplan en schema en het formuleren van een communicatieplan. We kijken ook naar het kiezen van een werkwijze. In dit verband spelen docenten een sleutelrol. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de herziening, het ontwikkelen van nieuwe materialen en het in praktijk brengen van nieuwe onderwijsmethoden.

LLInC kan helpen om goede cursusgidsen en blok/modulegidsen te ontwikkelen.

We zorgen ervoor dat de gids studenten alle relevante informatie geeft, waaronder een overzicht van vereiste voorkennis, cursusleerdoelen en praktische informatie over de datums/locaties van lezingen en het examen.

In het geval van een blok- of modulegids, zorgen we ervoor dat het een centraal onderwerp vormt in het leerproces van de cursus: een plaats waar studenten gemakkelijk zelfstudie- en werkgroep opdrachten, leermaterialen en oefenexamens kunnen vinden.

We kunnen ook kijken naar het maken van geschikte opdrachten om studenten uit te dagen om zelfstudie te doen als voorbereiding op de contacturen.

Beoordeling

Als de test- en examenbeleid van een programma onvoldoende blijkt te zijn, mag het niet geaccrediteerd worden. Daarom moeten studieprogramma's testplannen en een testbeleid formuleren.

Een testbeleid moet zich richten op je eigen studieprogramma. Het kan je helpen om het onderwijs binnen je studieprogramma effectief te organiseren en richtlijnen te bieden voor het onderwijs.

Wij hebben ervaring in het beantwoorden van vragen zoals:

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze tests overeenkomen met onze eindeisen?
 • Hoe ziet een testplan eruit?
 • Het faculteitsbestuur wenst het aantal herkansingen te verminderen. Hoe kunnen wij als studieprogramma op een verantwoorde manier omgaan met deze verandering?
 • Moeten we onze studenten de mogelijkheid bieden om onvoldoende testresultaten te compenseren?
 • Hoe kunnen we testen gebruiken om onze kwaliteit en rendement te verhogen?

Het ontwikkelen van een testbeleid samen met LLInC

Wij helpen om een testbeleid en een testplan te formuleren en te implementeren, met een focus op de praktische en professionele implicaties voor docenten en studenten. Dit kan onder meer betrekking hebben op:

 • Het berekenen van de effecten van compensatiemaatregelen;
 • Het implementeren van een kwaliteitssysteem voor het testen (zie ook Kwaliteit van testen);
 • Het introduceren van variatie in testformaten, om te voldoen aan de eindvereisten en onderwijsmethoden die worden gebruikt;
 • Het begeleiden van vergaderingen over testen, beslissingen omtrent kritieke punten, compensatie en herkansingsperiodes.

Kwaliteitsborging van toetsen vereist veel aandacht van studieprogramma's: niet alleen een transparante OER en duidelijke toets procedures, maar ook hoogwaardige toetsen.

Het examenbestuur heeft ook een belangrijke rol bij het monitoren van de kwaliteit van toetsen.

We hebben ervaring met vragen zoals:

 • Hoe kunnen we aantonen dat we een testsysteem ter beschikking hebben dat aan de huidige kwaliteitsnormen voldoet?
 • Welke ondersteuning heeft de Commissie van Bekrachtiging nodig om hun rol als kwaliteitscontroleur te vervullen?
 • Hoe kunnen we toetsen integreren in ons kwaliteitssysteem?

Digital testing is effective and efficient. Its use means that lecturers no longer have to do the actual checking (in the case of multiple-choice questions), and that they no longer have to decipher illegible handwriting (in the case of open questions). Students are given immediate insight into whether they have a sufficient command of the study materials.

The possibility of filling item banks with test questions also means that it will soon be possible to generate examinations automatically. We already have intelligent software that can do this. In addition, digital testing introduces new types of test questions, such as ranking, matching and hot spot questions. It makes it much easier to use images, video material and other supporting illustrations.

Furthermore, creating a new, digital version of a test provides a good opportunity to consider the quality and effectiveness of your existing test questions. In short: the new digital options also offer new opportunities in the field of testing! However, digital testing does require a different educational approach, and a clear investment on your part.

We have experience answering questions such as:

 • What are the advantages and disadvantages of digital testing, as compared to paper-and-pencil tests? 
 • When does it make sense to switch to a digital format for a given examination? 
 • Is digital testing also suitable for summative purposes? 
 • How can you create a test quickly and effectively on the basis of a digital item bank? 
 • Can you also test competences using a computer? 
 • How can you use digital testing in your study programme to support your quality assurance system?

Digital testing in collaboration with LLInC

We can support you in your decisions on digital testing, by clarifying the advantages and disadvantages of digital testing, mapping for you the technical, organisational and logistic preconditions that first have to be met, and by implementing digital testing as part of your quality assurance system (see also Quality of testing). In addition we can also develop digital tests, in collaboration with you, tests that are both of high quality and that make optimal use of the digital possibilities. Ideally, we want students to be actively involved in the development of tests. As part of our service, we focus on the practical and professional implications of digital testing for lecturers and students.

This might involve any of the following:

 • Coaching your through digital testing pilots;
 • Developing digital tests or versions of test in collaboration with the lecturers;
 • Supporting you in developing a digital item bank;
 • Promoting expertise in (digital) testing.

Quality assurance

What is your institution's vision for your educational programmes?

 • Offering the highest possible academic level?
 • Closely matching your research?
 • Aligning with the demands of the labour market? 

Without a clear vision, too much is left to individual programmes or lecturers. This results in an unclear profile and an inadequate level of quality control. 

We can support you in formulating your educational vision.

Lecturers should be given the opportunity to propagate this educational vision through their teaching. This requires time and money; for instance for schooling and training, We can advise you on how to implement your vision.

A quality assurance system guarantees the systematic nature, cohesion, effectiveness and use of your quality assurance activities. A quality assurance system reflects agreements about activities, cohesion between activities, division of responsibilities and their consequences for (personnel and other) policy. LLInC can help you develop a quality assurance system that fits your organisation.

Student evaluations are a key part of every quality assurance system. They offer starting points to implement changes or improvements in teaching and provide objective information on the quality of teaching as experienced by the students.

Questionnaires are often used for course or programme evaluations. Methods such as observation, panel interviews, ‘peer’ evaluations and contents analysis are also possible. The methods used depend on whether a single course is being evaluated, an entire study year or an entire curriculum requires. In particular, the cohesion of the teaching programme plays a central role. Questions to consider include:

 • Are you able to prevent unnecessary repetition/courses with a high failure rate?
 • How satisfied are you with the structure of the curriculum?
 • Is it challenging/motivating enough for the students?
 • How does it tie in with the professional field/labour market?    

LLInC offers support with course and curriculum evaluations.

Designing an entirely new study programme or redesigning an existing programme requires a systematic approach. LLInC can coach you through this process. The result is not only a new curriculum, but also the necessary chapters for the Application for a New Programme for the Accreditation Organisation of the Netherlands and Flancers (NVAO).

Deze website maakt gebruik van cookies.