Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Wetenschappelijk onderzoek

Het onderzoek bij het ICLON is georganiseerd binnen een onderzoeksprogramma.

Onderzoeksprogramma

Het overkoepelende doel van dit programma is het ontwikkelen van een kennisbasis op het gebied van de ontwikkeling en het gebruik van didactisch repertoire. Het onderzoeksprogramma wil bijdragen aan zowel de ontwikkeling van theorie als de verbetering van de praktijk, met als focus de rol van de docent als de belangrijkste factor in onderwijskwaliteit.

Momenteel bestaat de wetenschappelijke staf uit 2 hoogleraren, 2 universitair hoofddocenten en 6 universitair docenten. Hiernaast werken er bij het ICLON ook 45 promovendi en 9 postdocs.

In het overzicht (pdf) staat een lijst van lopende projecten in ons onderzoeksprogramma georganiseerd naar:

 • Onderwijs-/leerprincipe
 • Theoretisch perspectief: gedragsmatig, cognitief, situationeel en/of ecologisch
 • Praktische hulpmiddelen
 • Aandachtsgebied: leren van docenten en/of leren van leerlingen
 • Sector: voortgezet en/of hoger onderwijs
 • Educatief doel: kwalificatie, sociialisatie, en/of persoonlijke ontwikkeling
 • Betrokken medewerker (link naar cv)

Bekijk het overzicht (in het Engels): Overview ICLON research program (pdf document)

Het onderzoeksprogramma wordt geleid door Roeland van der Rijst. Het programma wordt uitgevoerd binnen het programma van het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen (ICO), dat is geaccrediteerd door de KNAW.

Internationale verbanden

Het ICLON streeft ernaar om samenwerking tussen het ICLON en buitenlandse instituten te bevorderen en te faciliteren, bijvoorbeeld door:

 • gezamenlijke academische en wetenschappeluijke activiteiten te organiseren, zoals cursussen, conferenties, seminars, symposia en lezingen;
 • publicaties en andere materialen uit te wisselen;
 • promovendi uit te wisselen;
 • buitenlandse onderzoekers uit te nodigen als gastonderzoeker.

Het ICLON onderhoudt professionele relaties met de volgende buitenlandse universiteiten en instituten:

 • Stanford University School of Education (SUSE), USA
 • Sydney University, Australia
 • University of California at Berkeley, USA
 • University of Toronto (OISE), Canada
 • Xiamen University, People’s Republic of China.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met   

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.