Universiteit Leiden

nl en

Aansluitingsprogramma vwo-wo

De juiste student op de juiste plek

Actieve deelname

De juiste student op de juiste plek is ons motto. Want alleen als de studie aansluit bij de talenten en interesses van de leerling, wordt studie-uitval (met name in het eerste jaar) voorkomen. Onze activiteiten zijn er daarom op gericht de aanstaande student te begeleiden bij het maken van de juiste studiekeuze, met name door de leerling te laten ervaren hoe het is om bij een opleiding te studeren. Het kenmerk van deze activiteiten is dan ook: actieve deelname.

Samenwerking vwo en wo

De activiteiten van het Aansluitingsprogramma vwo-wo zijn ontwikkeld in het samenwerkingsverband tussen een tachtigtal deelnemende scholen voor voortgezet onderwijs en de faculteiten en diensten van de Universiteit Leiden.