Universiteit Leiden

nl en

ICLON

Voortgezet onderwijs

Lerarenopleiding, nascholing docenten, en sectie vwo-wo.

Lerarenopleiding en nascholing docenten VO

Het ICLON verzorgt de eerstegraads universitaire Lerarenopleiding voor 18 schoolvakken. Daarnaast wordt een breed scala aan professionaliseringsactiviteiten uitgevoerd voor docenten die al werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs en voor het management van VO-scholen. 

Sectie vwo-wo

In het kader van de aansluiting van het funderend onderwijs op het wetenschappelijk onderwijs organiseert het ICLON diverse activiteiten om die aansluiting beter te laten verlopen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie