Universiteit Leiden

nl en

Nascholing

Leernetwerk voor schoolleiders

Ben je een schoolleider die graag met en van elkaar wil leren, elkaar wil inspireren, nieuwe perspectieven wil bieden op door jezelf ingebrachte thema’s die spelen in de school? Neem dan deel aan het leernetwerk voor schoolleiders van het ICLON.

Iedereen is eigenaar van het eigen leerproces én draagt bij aan het collectieve leren. Je ziet er niet tegenop een kijkje achter eigen schermen te geven en staat open voor nieuwe, creatieve werkvormen. Je zorgt met elkaar voor een veilig leerklimaat en het succes van het leernetwerk.

Je onderzoekt samen met de andere deelnemers de ingebrachte (persoonlijke) leervragen. Niet om direct een kant-en-klaar antwoord en/of oplossing te geven, maar om met elkaar de leervragen als het ware in een vertraging te onderzoeken, ontrafelen, analyseren, in verbinding te brengen met de schoolvisie en zo de vraag of vragen achter de vraag te vinden.

Samenwerking met het ICLON

Na kennis genomen te hebben van elkaars vragen, bepaal je met elkaar de leeragenda van de bijeenkomsten qua inhoud en proces. Bij bepaalde onderdelen van deze agenda wordt ondersteuning van het ICLON aangeboden, bijvoorbeeld door het betrekken van relevant onderzoek, of het verzorgen van workshops of lezingen.  

Naast uitwisselingen tussen schoolleiders geeft het netwerk ruimte om de wisselwerking tussen de dagelijkse schoolpraktijk en wetenschappelijk onderzoek en kennis te versterken. Het ICLON kan de onderwijspraktijk gericht en betekenisvol ondersteunen om zo met elkaar op de betrokken scholen kwaliteitsverbetering op pedagogisch en didactisch terrein te bewerkstelligen. 

Aansluiting bij de alledaagse praktijk

Voorbeelden van thema’s die in dit leernetwerk aan de orde kunnen komen:

 • omgaan met verschillen in de klas;
 • verzorgen van passend onderwijs;
 • aanbieden van brede heterogene brugklassen;
 • omgaan met en wegwerken van cognitieve en emotionele COVID-achterstanden;
 • bewaren van balans tussen autonomie, competentie en relatie bij docenten en leerlingen;
 • vormgeven van basisvaardigheden op gebied van taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap.

De veelheid en complexiteit van deze thema’s en de zorg om de praktijk van alledag leidt onwillekeurig tot ad-hocmaatregelen voor losse thema-onderdelen. En hoewel dergelijk handelen begrijpelijk en voor velen herkenbaar is, zijn dit vaak niet-duurzame maatregelen. 

We willen met dit leernetwerk samen tot een geïntegreerde aanpak komen, die past bij de context en visie van de school en leidt tot een voor de school duurzame onderwijsontwikkeling.

Tijdsinvestering en data

De bijeenkomsten zijn op 

 • donderdag 14 september 2023 van 15.30 - 21.00 uur
 • donderdag 2 november 2023 van 15.30 - 21.00 uur
 • donderdag 18 januari 2024 van 15.30 - 21.00 uur
 • donderdag 29 februari 2024 van 15.30 - 21.00 uur
 • donderdag 11 april 2024 van 15.30 - 21.00 uu

Locatie

Universiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen
Pieter de la Courtgebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

Kosten

€775 (inclusief maaltijd)

Annuleringsvoorwaarden

Als je toch niet kunt deelnemen aan de cursus:

 • Je betaalt €25 als je tot 10 werkdagen voor de cursus annuleert.
 • Je betaalt het hele factuurbedrag als je minder dan 10 werkdagen voor de cursus annuleert.

Om te annuleren stuur je een e-mail of brief naar:

Misschien wil een collega in jouw plaats komen?
Dat mag meestal. Neem daarover contact op met nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Als je stopt tijdens de cursus:
Je betaalt het hele factuurbedrag.

Als de cursus niet doorgaat door onze schuld:
Je ontvangt geen factuur.

Over de trainers

Tanja de Ruijter (rector SG Huizermaat) is al haar gehele werkzame leven actief in het onderwijs. Als docent, mentor, projectleider, afdelingsleider en de laatste jaren als eindverantwoordelijk schoolleider, kent ze de praktijk van het voortgezet onderwijs door en door. Een praktijk die ze ervaart als dynamisch, soms weerbarstig, waar elke dag veel positiefs te beleven is en tegelijk altijd veel te ontwikkelen is. Dit laatste doet ze graag met betrokkenen binnen en buiten de school. Zij heeft ervaring in het begeleiden van dit soort leernetwerken.

Tamara Platteel (lerarenopleider ICLON) werkt sinds 2004 bij het ICLON. Na haar promotieonderzoek over het leren van docenten, is ze begonnen als lerarenopleider en werkt ze in de nascholing. Haar kennis en kunde zit op levenslang leren en het professionaliseren van docenten, onderzoek doen, begeleiden van onderzoek en het coachen van collega's en studenten. Door haar veelzijdige baan is zij op de hoogte van het onderwijsonderzoek binnen en buiten het ICLON. Met haar praktische en enthousiaste aanpak ondersteunt zij het leernetwerk. Tamara heeft ruime ervaring in onderzoek en professionalisering binnen het onderwijs.

Vragen

Voor organisatorische vragen: nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Voor meer informatie over het leernetwerk: dr. Tamara Platteel, tplatteel@iclon.leidenuniv.nl.

Op de hoogte blijven over dit leernetwerk en ander nascholingsaanbod van het ICLON?

Vul het formulier in
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.