Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Bereikbaarheid voor vragen

Op deze pagina vind je waar je terecht kunt met vragen.

 • Je supervisor is het eerste aanspreekpunt voor vragen over de inhoud van de opleiding en als je dreigt studievertraging op te lopen door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden. Je kunt je supervisor per e-mail bereiken. 
 • De ICLON onderwijsadministratie kan jou helpen bij vragen over (her)in- en uitschrijven bij de universiteit, cijferregistratie in uSis, enrollment in Brightspace, afstuderen en diploma-uitreiking, et cetera:
  E-mail: iclonlo@iclon.leidenuniv.nl
  Telefoon: 071-527 40 15 (ma. t/m vr. 08.30-17.00 uur)
  Openingstijden: zie Secretariaat Lerarenopleiding
 • Je kunt contact opnemen met de studieadviseur bij vragen over voorzieningen en ondersteuning vanuit de universiteit, ook bij persoonlijke problemen; studie gerelateerde vragen in het kader van corona (niet-medische vragen); voorlichting over de opleiding als je een overstap naar voltijd/deeltijd/ander traject overweegt; invulling praktijkdeel door middel van een baan; herstarten met de opleiding na periode van stop; als je niet weet bij wie je terecht moet met jouw vraag; als je naast je supervisor met iemand wilt spreken om mee te denken over jouw vragen/opleiding. 
  Contactgegevens studieadviseur: Toke Egberts
 • Nelleke Belo is de praktijkcoördinator van de opleiding. Het kan zijn dat je supervisor je naar haar doorverwijst bij specifieke vragen met betrekking tot het praktijkdeel van de opleiding. 

Heb je een vraag over ICT of video? Kijk dan altijd eerst even in het Forum binnen de Brightspace Course ICT en Video-ondersteuning Lerarenopleiding ICLON of jouw vraag niet al eerder gesteld en beantwoord is. Zo niet, plaats jouw vraag dan in dat forum als nieuwe thread. De coördinator ICT Karel Roos ontvangt daar automatisch een mailtje van en zal deze zo snel mogelijk beantwoorden, tenzij een medestudent sneller is en het juiste antwoord heeft gegeven. Verdere informatie over ondersteuning is in de Brightspsace course te vinden.

De Opleidingscommissie (OC) heeft een adviserende taak aan het opleidingsbestuur en richt zich op het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding. 
Voor vragen, opmerkingen en ideeën met betrekking tot de opleiding, nodigen we je van harte uit om contact op te nemen met de Opleidingscommissie via opleidingscommissie@iclon.leidenuniv.nl. Meer informatie over de Opleidingscommissie en medezeggenschap vind je op de studentenwebsite

Bij de Examencommissie kun je een verzoek indienen als je bijvoorbeeld denkt in aanmerking te komen voor een vrijstelling of als je door een overmachtssituatie niet aan de vastgestelde deadlines kunt voldoen. Stuur je verzoek naar mw. mr. J. Gijzen, ambtelijk secretaris examencommissie (examencie@iclon.leidenuniv.nl). Let bij je verzoek op voldoende en specifieke onderbouwing en lever relevante bewijsstukken aan. Meer informatie over de Examencommissie vind je op de studentenwebsite.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.