Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleiding

Toelatingseisen

Toelatingseisen voor de diverse opleidingstrajecten

Alle aanmeldingen voor de lerarenopleiding worden beoordeeld door de centrale Toelatingscommissie van het ICLON. De Toelatingscommissie besluit over je toelaatbaarheid en plaatsbaarheid.

Lerarenopleiding en zij-instroomtraject

Je bent toelaatbaar tot een lerarenopleiding of het zij-instroomtraject als je een universitair bachelor- en masterdiploma (of een doctoraaldiploma) in het schoolvak hebt. 

Als je een vooropleiding hebt gevolgd die niet geheel aansluit bij het betreffende schoolvak, kan worden vastgesteld of je toch toelaatbaar bent. Daarbij kunnen aanvullende vakinhoudelijke eisen gesteld worden.  

  1. Als de aanvullende (vak)eisen niet meer dan 15 EC omvatten, kan deze vakstudie gevolgd worden parallel aan de lerarenopleiding als je je inschrijft als student van de lerarenopleiding aan de Universiteit Leiden. 
    De aanvullende vakeisen worden opgenomen in de leerovereenkomst.
  2. Als de aanvullende (vak)eisen meer dan 15 EC omvatten, is sprake van een niet voldoende op het vak gerichte vooropleiding en ben je om deze reden nog niet toelaatbaar. 
    Het vakdeficiëntieprogramma wordt door de Toelatingscommissie aan je voorgesteld. Je schrijft je in bij de desbetreffende opleiding of volgt contractonderwijs om de deficiënties weg te werken.

Educatieve minor of module

Voor de vakinhoudelijke toelatingseisen van deze opleidingstrajecten zie:

Naast de vakinhoudelijke toelaatbaarheid, is een goede beheersing van de Nederlandse taal vereist. Dit blijkt uit een diploma voortgezet onderwijs dat in Nederland is behaald. Een NT2-diploma is niet toereikend. 

Iemand die geen diploma voortgezet onderwijs in Nederland heeft behaald, moet blijk geven van een goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Nederlands. Het niveau van het Nederlands wordt getoetst door middel van het Toelatingsexamen Universiteit Leiden – gevorderd (TUL-gevorderd) van het Academisch Talencentrum van de Universiteit Leiden. Voor het onderdeel spreekvaardigheid moet minimaal een 7 1/2 worden behaald. 

Informatie over niveaus, toetsen en toetsmomenten vindt je op de website van het Talencentrum.

De stages worden geregeld door het ICLON. Voor sommige schoolvakken geldt een beperking op het aantal opleidingsplaatsen omdat er onvoldoende stageplaatsen voorhanden zijn. Plaatsing van studenten gebeurt op volgorde van aanmelding.
Als alle stageplaatsen zijn ingevuld, kom je op een reservelijst. Je hoort tijdig van ons of je alsnog geplaatst kunt worden.

Let op: voor Biologie, Geschiedenis & staatsinrichting, Maatschappijleer & Maatschappijwetenschappen en het World Teachers Programme geldt een intakeprocedure.

De data van de intakes zullen in het najaar op deze website bekend gemaakt worden. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie