Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Trajecten eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid kun je jouw vak geven in de onderbouw en bovenbouw van het voortgezet onderwijs (vwo, havo, vmbo) en mbo.

Als je een universitaire bachelor in het schoolvak en universitaire master (of doctoraal) hebt afgerond, kun je de eenjarige lerarenopleiding volgen. Na succesvolle afronding ontvang je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid in het betreffende schoolvak.

De lerarenopleiding heeft een studielast van 60 EC. De opleiding kan in voltijd (1 jaar studie) en in deeltijd (2 jaar studie; let op: de deeltijdvariant start alleen in augustus/september, niet in januari/februari) gevolgd worden. Als je belangstelling hebt voor lesgeven in het tweetalig of internationaal onderwijs, kun je het World Teachers Programme volgen.

Toelatingseisen, aanmelding en meer informatie
Klik op één van de schoolvakken voor meer informatie over:

 • toelatingseisen;
 • opzet van de opleiding;
 • aanmelddeadlines en -procedure;
 • collegegeld, studiekosten en subsidies;
 • verplichte startdag.

Schoolvakken

Het World Teachers Programme (WTP) is een plusprogramma van de lerarenopleiding en is bedoeld voor studenten die een uitdagende loopbaan in een internationaal georiënteerde schoolomgeving ambiëren. Naast een buitenlandstage bestaat het programma onder andere uit extra seminars waar CLIL (content and language integrated learning) vaardigheden getraind worden.
Na succesvolle afronding van het WTP ontvang je naast de eerstegraads onderwijsbevoegdheid het WTP certificaat. 

Toelatingseisen en meer informatie

 • Het WTP start jaarlijks in augustus, aanmelddeadline: 1 mei.
 • Meer informatie over dit plusprogramma, de toelatingseisen (waaronder goede beheersing van Nederlands en Engels), de intakeprocedure, schoolvakken en dergelijke is te vinden op de WTP-website.

Aanmelding

Om je aan te melden voor het World Teachers Programme (WTP) meld je je aan voor de reguliere lerarenopleiding in het betreffende schoolvak, zie ‘Lerarenopleiding als (tweede) master’ hierboven. Klik op één van de schoolvakken voor een stap-voor-stap beschrijving van de aanmeldprocedure. De aanmeldprocedure bestaat uit een aantal delen. Nadat je een online een toelatingsverzoek bij de Universiteit Leiden hebt ingediend, word je verzocht om aanvullende informatie aan te leveren via een digitaal formulier. In dit formulier kun je aangeven dat je je aan wilt melden voor het WTP en zal gevraagd worden om je cv en een motivatiebrief (in het Engels) te uploaden.

Voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Godsdienst/Levensbeschouwing kun je de lerarenopleiding ook volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding. Binnen deze tweejarige educatieve master specialiseer je je verder in het vakgebied en behaal je tevens een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. De vakinhoud en lerarenopleiding worden geïntegreerd aangeboden.

Meer informatie over het programma, de toelatingseisen, de aanmeldprocedure, het collegegeld, voorlichtingsactiviteiten, et cetera is te vinden op de websites:

Educatie in de Taal- en cultuurwetenschappen, afstudeerrichting:

Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting:

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Bij de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische Wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. Het eerste jaar van de master volg je een vakinhoudelijk programma op de faculteit, het tweede jaar de lerarenopleiding van het ICLON. 

Education specialisations en meer informatie:

Aanmelden
Na het afronden van het vakdeel (eerste jaar) van de Education specialisation, kun je starten met het tweede deel van de master: het deel van de lerarenopleiding. Voor dit deel moet je je apart aanmelden via dit formulier. Houd hierbij rekening met de aanmelddeadlines:

 • 1 november voor de start eind januari;
 • 1 mei voor de start medio augustus.

Ook heb je een bewijs van toestemming van de opleiding nodig om aan de lerarenopleiding te kunnen beginnen.

Reeds in het bezit van een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid?
Als je tijdens je bacheloropleiding de Educatieve minor met succes hebt afgerond, omvat de lerarenopleiding (het educatiedeel van de masterspecialisatie) 30 EC. De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Dit geldt ook voor studenten die de Educatieve module met succes hebben afgerond. 

World Teachers Programme
Studenten van de Education specialisation kunnen zich ook aanmelden voor het World Teachers Programme (WTP). Houd hierbij rekening met de volgende drie punten:

 • Het WTP start alleen in augustus;
 • Voor het WTP geldt een intakeprocedure.
 • Je kunt deelnemen aan het WTP als je de Educatieve minor/module al hebt afgerond; voor meer informatie en voorwaarden zie WTP for qualified teachers.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Met het traineeship 'Trainees in onderwijs' haal je binnen twee jaar een eerstegraads lesbevoegdheid, doe je waardevolle werkervaring op in de klas als docent én zet je zelf projecten op die voor de school waar je werkt nuttig kunnen zijn. Je ontvangt direct een marktconform salaris en je krijgt voldoende tijd en ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling onder begeleiding van een coach en opleiders.

Toelating in een notendop

 • Je bent een academicus of promovendus met een studie in of gerelateerd aan een schoolvak
 • Je gemiddelde cijfer voor je masterdiploma is minimaal een 7
 • Je bent 0 tot maximaal 7 jaar geleden afgestudeerd aan een Universiteit
 • Een selectieproces maakt onderdeel uit van de procedure

Zie de website voor de volledige toelatingseisen en het deelnemersprofiel.

Oriëntatieactiviteiten
Bezoek bijvoorbeeld een Inhousedag waar je ervaart hoe een vrijdag van het verbredings- en verdiepingsprogramma binnen het traineeship eruitziet, stel je vraag tijdens een chatmoment en/of loop een dag(deel) mee de op een van de partnerscholen. Bekijk de verschillende oriëntatieactiviteiten op onze de website.


Aanmelden
De aanmeldprocedure voor het traineeship staat beschreven op de website van Trainees in Onderwijs.

Meer informatie 
www.traineesinonderwijs.nl

Als je de juiste universitaire vooropleiding én een baan in het voortgezet onderwijs hebt, én de school wil je als zij-instromer aanstellen, dan kun je samen met de school besluiten om gebruik te maken van de zij-instroomregeling. 

Toelatingseisen: 

 1. Voor het Zij-instroomtraject gelden in principe dezelfde toelatingseisen als voor de Lerarenopleiding, zie Vooropleiding en Beheersing van de Nederlandse taal bij toelatingseisen Lerarenopleiding. De Toelatingscommissie van het ICLON bepaalt de toelaatbaarheid;
 2. Een baan in het voortgezet onderwijs.

Assessment

Het zij-instroomtraject begint met een intakegesprek gevolgd door het assessment (op een later moment). Het assessment bestaat uit een portfolio, lesbezoek en criteriumgericht interview. Het portfolio stel je vooraf samen, hierin neem je informatie op ten aanzien van je competenties en motivatie om in het onderwijs te werken. Het lesbezoek en criteriumgericht interview inclusief nagesprek met de assessoren vinden (in principe) plaats op je school, dit duurt ongeveer een dagdeel. Het assessment stelt vast of je geschikt bent voor het onderwijs en wat je sterke en zwakke kanten zijn op onderwijsgebied.
Het assessment zal plaatsvinden op één van vooraf geplande assessmentdata. De assessmentdata voor het eerstvolgende startmoment staan vermeld op het digitale aanmeldformulier (zie onder Startmomenten en aanmelding).

Opleidingstraject

Zodra is vastgesteld dat je geschikt bent, kun je op het eerstvolgende startmoment met de opleiding beginnen. Het traject dat je gaat volgen houdt zoveel mogelijk rekening met de eerder verworven competenties (EVC’s), die in het assessment zijn vastgesteld. Het opleidingstraject duurt maximaal twee jaar. Het te volgen onderwijs wordt gegeven op maandagen tussen 09:00 en 17:00 uur. 

Kosten

Als zij-instromer ben je geen student van de universiteit en betaal je geen collegegeld; je wordt als 'zij-instromer' ingeschreven bij het ICLON. De school waar je werkt krijgt een factuur voor het assessment en de werkelijke kosten die voor het opleidingstraject gemaakt worden. De kosten voor het assessment bedragen 1.900 euro. De kosten voor het opleidingstraject zijn afhankelijk van het programma dat je moet volgen en kunnen variëren van 5.000 tot 10.000 euro.
De school kan voor het zij-instroomtraject een subsidie aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Per zij-instromer is maximaal 20.000 euro beschikbaar. 

Informatie vanuit DUO

Meer informatie ten aanzien van de subsidie zij-instroom zoals de aanvraagtermijn, voorwaarden en het aanvraagformulier is te vinden op de website van DUO.

Certificaat

Na succesvolle afronding van het traject krijg je een certificaat (en daaraan gekoppeld de eerstegraads onderwijsbevoegdheid), waarin wordt verklaard dat je bekwaam bent om les te geven als docent VHO in jouw schoolvak.

Startmomenten en aanmelding

De kandidaat meldt zich in samenspraak met de school aan door middel van het aanmeldingsformulier. Het zij-instroomtraject start tweemaal per jaar, eind augustus en eind januari. De exacte startdata staan vermeld op de pagina met praktische informatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit opleidingstraject kun je je zich richten tot de studieadviseur van het ICLON.

Algemeen
Voor docenten die in het bezit zijn van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid én voldoen aan de toelatingseisen (universitaire master in betreffende schoolvak afgerond), komen in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 EC. De nominale duur is één semester (een half jaar). 

Doorstroomprogramma
Voor docenten die uitsluitend in het bezit zijn van een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor de vakken geschiedenis, Engels, Duits, Frans en Nederlands zijn met de Faculteit der Geesteswetenschappen afspraken gemaakt over een doorstroomprogramma. Door middel van een pre-master kom je op wo-bachelorniveau, deze wordt gevolgd door een 1-jarige vakmaster. Hierna kun je via een verkort traject van de lerarenopleiding de eerstegraads onderwijsbevoegdheid halen. 

De omvang van het totale programma bedraagt, afhankelijk van het schoolvak, ongeveer 150 EC.  Zie de volgende websites met meer informatie over de doorstroomprogramma's:

Voor meer informatie kun je terecht bij de studieadviseurs van de betrokken opleidingen of van het ICLON.

Docenten die in het bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid komen in aanmerking voor een verkort traject van de Lerarenopleiding.

Na Educatieve minor/module
Als je de Educatieve minor of module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de Lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Een tweede eerstegraads bevoegdheid
Docenten die in het bezit zijn van een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor een schoolvak, én voldoen aan de toelatingseisen voor een ander schoolvak, komen in aanmerking voor een verkort traject van de Lerarenopleiding. Dit traject omvat 16 EC en de nominale duur is één semester (een half jaar). 

Studieonderdelen:

 • Vakdidactiek 1 (3 EC): maatwerktraject in overleg met vakdidacticus;
 • Vakdidactiek 2 (5 EC): dezelfde eisen en opdrachten als reguliere master;
 • Praktijk 2 (8 EC): maatwerktraject in overleg met vakdidacticus

World Teachers Programme 
In het collegejaar 2020-2021 kan het 30 EC-traject (verkort traject voor docenten met een - beperkte - tweedegraads onderwijsbevoegdheid) gecombineerd worden met het plusprogramma World Teachers Programme (WTP). De studieduur van dit verkorte traject in combinatie met het WTP is langer dan hierboven aangegeven: een heel collegejaar. Dit omdat de WTP-seminars en Action Research (Vakdidactische verdieping) het hele jaar door gevolgd worden en er een aantal aanvullende eisen voor Praktijk 2 gelden. Voor meer informatie over WTP voor docenten met een - beperkte - tweedegraads onderwijsbevoegdheid zie WTP for qualified teachers.

Toelatingseisen, aanmelding en meer informatie
Meld je aan voor het verkorte traject via de reguliere aanmeldingsprocedure voor de lerarenopleiding.

Klik op één van de schoolvakken voor meer informatie over:

 • toelatingseisen;
 • aanmelddeadlines en -procedure;
 • collegegeld, studiekosten en subsidies.

Schoolvakken

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.