Universiteit Leiden

nl en

ICLONPlus

Good Practice Day Talen

Vrijdag 19 januari 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 organiseert de sectie ICLONPlus (Nascholing) van het ICLON voor de achttiende keer een Good Practice Day Talen.

De Good Practice Day Talen is dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaar vakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak. 

Openingslezing

De openingslezing Taalvaardiger door schrijven en feedback wordt verzorgd door Catherine van Beuningen.

Een tekst die een leerling schrijft, is niet alleen het resultaat van zijn/haar taalvaardigheid; schrijven zelf kan ook als motor fungeren in het taalontwikkelingsproces (‘writing-to-learn’). In deze lezing staan deze instrumentele functie van schrijven en de essentiële rol die feedback hierbij vervult centraal. Inzichten uit theorie en onderzoek worden vertaald naar implicaties voor de onderwijspraktijk.

Catherine van Beuningen is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat 'Didactiek van de moderne vreemde talen' van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam als hoofddocent aan de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich onder andere op de vraag of, hoe en wanneer feedback kan bijdragen aan de (schriftelijke) taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Voor wie

Deze nascholingsdag is bestemd voor docenten havo/vwo in de vakken Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Chinees.

Meer informatie

Zodra het volledige programma bekend is volgt hier meer informatie over het programma, de kosten en de aanmelding. 

Voor meer informatie over deze Good Practice Day kunt u mailen naar iclonns@iclon.leidenuniv.nl.