Universiteit Leiden

nl en

ICLONPlus

Good Practice Day Talen

Op vrijdag 19 januari 2018 organiseert de sectie ICLONPlus (Nascholing) van het ICLON voor de achttiende keer een Good Practice Day Talen.

De Good Practice Day Talen is dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaar vakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak. 

Openingslezing

De openingslezing Taalvaardiger door schrijven en feedback wordt verzorgd door Catherine van Beuningen.

Een tekst die een leerling schrijft, is niet alleen het resultaat van zijn/haar taalvaardigheid; schrijven zelf kan ook als motor fungeren in het taalontwikkelingsproces (‘writing-to-learn’). In deze lezing staan deze instrumentele functie van schrijven en de essentiële rol die feedback hierbij vervult centraal. Inzichten uit theorie en onderzoek worden vertaald naar implicaties voor de onderwijspraktijk.

Catherine van Beuningen is als senior onderzoeker verbonden aan het lectoraat 'Didactiek van de moderne vreemde talen' van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij werkzaam als hoofddocent aan de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding Nederlands van de Hogeschool van Amsterdam. Haar onderzoek richt zich onder andere op de vraag of, hoe en wanneer feedback kan bijdragen aan de (schriftelijke) taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Voor wie

Deze nascholingsdag is bestemd voor docenten havo/vwo in de vakken Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Chinees.

Locatie & tijd

De studiedag wordt gehouden op 19 januari 2018 van 9.30 – 16.15 uur in het Pieter de la Courtgebouw, Leiden. Deze locatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het station Leiden Centraal (uitgang station richting LUMC).

Programma

Volledig programma als pdf.

Kosten & aanmelding

Het inschrijfgeld bedraagt €250 inclusief lunch. Bij inschrijving vóór 19 november 2017 bedraagt het inschrijfgeld €230. Voor studenten van een lerarenopleiding geldt een gereduceerd tarief van €100. U kunt zich voor de GPD Talen inschrijven via het online aanmeldingsformulier.
Deelnemers die het volledige programma hebben bijgewoond ontvangen aan het einde van de dag een nascholingscertificaat.

Annulering

Bij annulering van deelname vóór 12 januari 2018 zijn wij genoodzaakt €25 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Indien deelname op of na deze datum wordt geannuleerd is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail of per brief). Vervanging door een collega is toegestaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot het secretariaat van het ICLON, iclonns@iclon.leidenuniv.nl