Universiteit Leiden

nl en

ICLONPlus

Geschiedenisdag

De geschiedenisdag vond plaats op vrijdag 10 november 2017. Thema: Jonge Spoorzoekers: Leerlingen maken (migratie)geschiedenis

Bij de Jonge Spoorzoekersaanpak gaan leerlingen op zoek naar migratieverhalen in eigen familie of omgeving aan de hand van privéfoto’s. Familie-, migratie- en wereldgeschiedenis, denken over erfgoed en geschiedenis en historisch besef komen hierin samen.

Programma

Keynotes:

  • prof.dr. Leo Lucassen, Waarom Syriërs wel/niet op Hugenoten lijken: verschillen en overeenkomsten tussen vluchtelingen, toen en nu
  • prof.dr. Marlou Schrover, Praten óver migranten, praten mét migranten

Volledig programma als pdf.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Annemiek Haneveld, secretariaat ICLON, iclonns@iclon.leidenuniv.nl