Universiteit Leiden

nl en

ICLONPlus

Filosofiedag

De filosofiedag op 17 maart 2017 stond in het teken van het nieuwe examenthema filosofie voor havo in de examenjaren 2018 t/m 2021: ‘Persoonlijke identiteit’. De openingslezing werd verzorgd door Fleur Jongepier, Leon de Bruin en Sem de Maagt: auteurs van het nieuwe examenboek 'Ik. Filosofie van het Zelf'.

Locatie & tijd

De datum van de eerstvolgende studiedag is nog niet bekend. Zodra deze is vastgesteld volgt op deze website meer informatie over het programma, kosten en aanmelding.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Dirk Oosthoek, vakdidacticus filosofie ICLON, iclonns@iclon.leidenuniv.nl.