Universiteit Leiden

nl en

ICLONPlus

Filosofiedag

De filosofiedag op 17 november 2017 stond in het teken van het examenthema filosofie voor havo in de examenjaren 2018 t/m 2021: ‘Ik. Filosofie van het zelf’. De openingslezing werd verzorgd door Monica Meising.

Locatie en tijd

De datum van de eerstvolgende studiedag is 9 november 2018 (onder voorbehoud). Meer informatie over het programma, kosten en aanmelding volgt zo spoedig mogelijk.

Contact

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Dirk Oosthoek, vakdidacticus Filosofie ICLON, iclonns@iclon.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie