Universiteit Leiden

nl en

ICLONPlus

Filosofiedag

De filosofiedag op 17 november 2017 stond in het teken van het nieuwe examenthema filosofie voor havo in de examenjaren 2018 t/m 2021: 'Ik. Filosofie van het zelf'.

De opzet van het examenthema Filosofie voor havo (2018-2021) 'Ik. Filosofie van het zelf' is om de verscheidenheid aan vragen naar het zelf in kaart te brengen en te laten zien hoe verschillende filosofen ze beantwoord hebben, met het doel om de leerlingen er zelfstandig en in gezamenlijkheid over te laten nadenken. De studiedag is niet alleen een must voor docenten filosofie aan de havo, maar ook aan het vwo: de thematiek over persoonlijke identiteit is immers deelthema van het domein wijsgerige antropologie. Voor docenten in vakken als godsdienst/levensbeschouwing en maatschappijwetenschappen is deze dag zeker ook de moeite waard.

Programma

Volledig programma als pdf.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Dirk Oosthoek, vakdidacticus Filosofie ICLON, iclonns@iclon.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie