Universiteit Leiden

nl en

ICLONPlus

VELON-registratietraject

Het ICLON biedt een traject voor lerarenopleiders en schoolopleiders in het kader van registratie bij de VELON.

De VELON (Vereniging van Lerarenopleiders Nederland) ondersteunt mensen die werken aan de opleiding en professionalisering van leraren, gericht op het bevorderen van hun beroepskwaliteit. Het ICLON biedt een traject voor lerarenopleiders en schoolopleiders in het kader van registratie bij de VELON. Het traject bouwt voort op de BOS-opleiding van het ICLON, al hoeft u deze niet gevolgd te hebben om te kunnen deelnemen aan het VELON traject. De deelnemer wordt begeleid naar de VELON-registratie en opname in het landelijk register voor Schoolopleiders. De beoordeling van de kandidaten en de inschrijving in het register gebeurt door de Stichting Register Lerarenopleiders (SRLo). Centraal in dit traject staat een door de kandidaat opgesteld portfolio. Meer informatie over het VELON-registratietraject tot schoolopleider kunt u nalezen op de website.

Doelgroep

Het traject is bedoeld voor ervaren opleiders en begeleiders op school en in de lerarenopleiding. Zij hebben minimaal 3 jaar ervaring in het begeleiden en opleiden van (beginnende) docenten en zijn geïnteresseerd in opleidingsdidactiek, begeleidings- en coachingsmethodieken en het inductie- en porfessionaliseringsbeleid op scholen. Het is noodzakelijk dat de deelnemer door zijn/haar activiteiten in de school/de lerarenopleiding kan voldoen aan de eisen van de registratie.

Opzet en werkwijze bijeenkomsten

Gedurende het traject werken de deelnemers volgens een vooraf vastgesteld schema aan het portfolio. Tijdens de bijeenkomsten zal telkens één instrument uit het portfolio worden besproken en in verband worden gebracht met recente, relevante theorie. Vragen en behoeften van de deelnemers zijn daarbij leidend. De deelnemers werken tijdens het project in kleine groepen teneinde vanaf het begin feedback te verzamelen op hun producten.

Tijdsinvestering

  • Vijf bijeenkomsten van 2,5 uur 
  • Afrondend portfoliogesprek: 1 uur 
  • Voorbereiding (literatuurstudie, voorbereiden portfolio, geven en verwerken van feedback): 60 uur

Kosten, aanmelding, data en locatie

De kosten bedragen €700, exclusief de kosten voor VELON-registratie (onder voorbehoud).

Data en plaats worden in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Voor meer informatie: mw.drs. J.W. Geursen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie