Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering en onderwijsinnovatie hoger onderwijs

Training en begeleiding

Ons aanbod

Wij verzorgen voor docenten (wel of niet BKO-plichtig) van de Universiteit Leiden en andere instellingen voor hoger onderwijs, verschillende soorten trainingen: van sessies van een uur tot trainingen van verschillende dagdelen.

Wij kunnen voor uw afdeling of faculteit ook een workshop of training op maat samenstellen. Onze trainingen zijn bedoeld om (on)ervaren docenten en andere onderwijsgevenden te begeleiden bij het verzorgen van goed onderwijs. We maken daarbij gebruik van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over onderwijs en leren. Het streven is elke vraag - groot of klein - te beantwoorden. Dit doen we door rekening te houden met individuele vragen en de onderwijspraktijk van docenten. 

BKO-modules

Al onze 5 BKO-modules sluiten aan op de BKO eindtermen, maar u kunt bij ons geen BKO-certificering behalen. In Leiden is de BKO-certificering per faculteit geregeld. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw faculteits-BKO-coƶrdinator. In overleg met uw faculteit/opleiding, kan worden bepaald welke BKO-modules u moet volgen voor uw BKO-certificering. Het volledige BKO-scholingstraject bestaat uit 9 dagdelen. 

Wij zien de vijf BKO-modules als een samenhangend programma. Omdat we de mogelijkheid bieden de modules los van elkaar te volgen, vormt de inhoud van elke module een zelfstandige eenheid. Dit maakt dat enkele didactische basisbegrippen bij meerdere modules aan bod komen. Per module zal de trainer aansluiten bij het kennisniveau van de groep.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie