Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling van Hoger Onderwijs

Training en begeleiding

Ons aanbod

Wij verzorgen verschillende soorten trainingen: van sessies van een uur tot trainingen van verschillende dagdelen.

Al onze trainingen sluiten aan op de BKO eindtermen, maar u kunt bij ons géén BKO certificering behalen.
In overleg met uw faculteit/opleiding, kan worden bepaald welke ICLON-trainingscertificaten kunnen meetellen voor uw certificering.
Wij bieden BKO-maatwerktrajecten bij de Faculteit der Rechten, Sociale Wetenschappen, Governance and Global Affairs.

Onze trainingen zijn bedoeld om (on)ervaren docenten en andere onderwijsgevenden te begeleiden bij het verzorgen van goed onderwijs. We maken daarbij gebruik van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over onderwijs en leren. Het streven is elke vraag - groot of klein - te beantwoorden. Dit doen we onder meer door individuele verzoeken aan elkaar te koppelen en zo tot een groep mensen te komen met eenzelfde soort leervraag.