Universiteit Leiden

nl en

Ontwikkeling van Hoger Onderwijs

Training en begeleiding

Ons aanbod

Wij verzorgen voor docenten van de Universiteit Leiden en andere Hoger Onderwijs instellingen, verschillende soorten trainingen: van sessies van een uur tot trainingen van verschillende dagdelen.

Al onze trainingen sluiten aan op de BKO eindtermen, maar u kunt bij ons geen BKO certificering behalen.
In Leiden is de BKO-certificering per faculteit geregeld. Neem voor meer informatie hierover contact op met uw faculteits-BKO-coördinator. In overleg met uw faculteit/opleiding, kan worden bepaald welke ICLON-trainingscertificaten kunnen meetellen voor uw certificering.

Wij bieden BKO-maatwerktrajecten bij de Faculteit der Rechten, Sociale Wetenschappen, Governance and Global Affairs.

Onze trainingen zijn bedoeld om (on)ervaren docenten en andere onderwijsgevenden te begeleiden bij het verzorgen van goed onderwijs. We maken daarbij gebruik van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek over onderwijs en leren. Het streven is elke vraag - groot of klein - te beantwoorden. In onze trainingen doen we dit onder meer door individuele verzoeken aan elkaar te koppelen en zo tot een groep mensen te komen met eenzelfde soort leervraag.