Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Verdiepingsmodule Coachingsvaardigheden 2

Tijdens deze verdiepingsmodule worden coachingsvaardigheden verder uitgebouwd en wordt dieper ingegaan op de specifieke rol van de schoolopleider binnen de eigen schoolcontext.

Cursuscode: 20222302 B

De verdiepingsmodule Coachingsvaardigheden 2 komt vanaf schooljaar 2022-2023 in plaats van deel 2 van de BOS-1 opleiding bij het ICLON. U kunt zich alleen inschrijven voor deze module indien u de basismodule Coachingsvaardigheden (cursuscode 20222301 BV) heeft afgerond. Ook is het mogelijk op grond van oude certificaten of aantoonbare competenties aan deze module deel te nemen. U dient hierover vóór inschrijving contact op te nemen met drs. Gitta de Graaf (graaf@iclon.leidenuniv.nl).

De basismodule (cursuscode 20222301 BV) én deze verdiepingsmodule Coachingsvaardigheden 2 (cursuscode 20222302 B) leiden op tot het certificaat Schoolopleider 1. Dit certificaat staat gelijk aan de voorheen bekende BOS-1 opleiding.

De schoolopleider (BOS) is een docent die nieuwe of onervaren collega's en studenten begeleidt bij hun professionalisering. De schoolopleider heeft zich de afgelopen tijd ontwikkeld tot een middenkaderfunctionaris, die bij de begeleiding van studenten en docenten contacten onderhoudt met directie, lerarenopleidingen, sectievoorzitters en vakcoaches/werkplekbegeleiders. Op sommige scholen fungeert de schoolopleider ook als coach van de werkplekbegeleiders.

Op dit moment vindt op een aantal scholen een inductietraject plaats voor nieuwe docenten. Bij deze door de overheid gestimuleerde trajecten spelen gecertificeerde schoolopleiders een essentiële rol.

Kenmerken

 • Opdoen van praktijkervaring: aan de hand van ervaringen uit de praktijk bouwen de Schoolopleiders efficiënte coachingroutines op en wordt de leer-/werkcontext van de Schoolopleiders en van de gecoachte docent(en) verhelderd;
 • Betekenisgericht leren: de Schoolopleiders reflecteren op de eigen ervaringen en verlenen er persoonlijke betekenis aan die hen verder helpt in het verdiepen en verbreden van coachingsvaardigheden en theoretische inzichten. 
 • Theoretische inzichten gebruiken: met behulp van theoretische kaders verdiepen de Schoolopleiders de analyse van praktijksituaties, waarmee nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt en toegepast kunnen worden. 
 • Individualiseren: de Schoolopleiders ontwikkelen zich binnen het opleidingskader in een richting die past bij wat zij willen en kunnen, en ook bij wat de schoolcontext vereist. Er wordt expliciet aandacht besteed aan de positie van de schoolopleider in de schoolorganisatie en diens samenwerking met werkplekbegeleiders en directie.
 • Leren van elkaar: de Schoolopleiders leren via dialoog en discussie van elkaars ervaringen en ontwikkelde inzichten.

Doelgroep

De verdiepingsmodule is bestemd voor ervaren docenten die vakoverstijgend onervaren collega’s of studenten op hun school begeleiden.

Doelen

De Schoolopleiders

 • Hebben zicht op het ontwikkel traject van alle coachees;
 • Kunnen feedback geven aan zowel coachees als werkplekbegeleiders;
 • Kunnen tijdens gesprekken de techniek van MLS toepassen;
 • Kunnen tijdens gesprekken omgaan met weerstand;
 • Kunnen tijdens gesprekken zorgend confronteren;
 • Kunnen reflecteren op hun eigen positie in de school;
 • Kunnen reflecteren op hun eigen coachingsvaardigheden en coachingsstijl;
 • Kunnen gebruik maken van videobeelden bij het begeleiden van zowel coachees als werkplekbegeleiders;
 • Kunnen verbeterpunten formuleren voor het opleidingstraject binnen de eigen school.

Voorwaarden voor deelname

 • Afgeronde basismodule Coachingsvaardigheden (code 20222301BV) of een vergelijkbare training vooraf te overleggen met drs. Gitta de Graaf, graaf@iclon.leidenuniv.nl;
 • Mogelijkheid om iemand te begeleiden tijdens de module (stagiaire, startende docent, ervaren collega);
 • Mogelijkheid en bereidheid tot het maken van video-opnames van gesprekken en deze in te brengen tijdens de bijeenkomsten en bereidheid om elkaar te coachen tijdens de module.

Tijdsbelasting

De opleiding bestaat uit een training in groepen van 7 tot maximaal 15 deelnemers en omvat 5 bijeenkomsten. Vier bijeenkomsten van 3 uur en een afsluitende bijeenkomst van 6 uur. De studiebelasting bedraagt 50 uur. Aan het eind van de opleiding wordt het nascholingscertificaat Schoolopleider 1 uitgereikt.

Cursusdata

 • Dinsdag 27 september 2022 14 - 17 uur
 • Donderdag 27 oktober 14 - 17 uur
 • Dinsdag 22 november 14 - 17 uur
 • Dinsdag 13 december 14 - 17 uur
 • Dinsdag 17 januari 2023 11 - 17 uur

Locatie

Willem Einthovengebouw, Kolffpad 1, Leiden
Zaal A2.03

Kosten

 • Tarief Opleidingsschool: €1075 per deelnemer
 • Voltarief voor niet-opleidingsscholen: €1325 per deelnemer
 • Incompanytarief: €9.550 bij 7-15 deelnemers met cotrainer vanuit opleidingsschool. Zonder cotrainer is geen incompanytarief mogelijk

Voor deze module dient de deelnemer aan te schaffen: Leren coachen: Basisboek theorie en methoden (7e druk) door Marinka van Beek. ISBN 9789024436149. Prijs €26,95. U wordt geadviseerd vooraf met uw school te overleggen over de aanschaf van literatuur.

Indien u, door welke omstandigheden dan ook die niet verwijtbaar aan het ICLON zijn, de cursus niet kunt afronden, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met

Aanmelden

Meld u aan met het online aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.