Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

(Vak)didactische coaching 2 voor werkplekbegeleiders

Welke vragen stel je een docent-in-opleiding die bij jou stage loopt of een collega die zijn lessen (vak)didactisch wil verdiepen? Hoe begeleid je leerlingen succesvol in hun leerproces voor jouw vak? Welke methoden en werkvormen kan je inzetten om een les vakdidactisch inspirerend te maken? Bij deze module gaan we met deze vragen aan de slag.

Cursuscode: 20222303 V

De verdiepingsmodule (Vak)didactische coaching 2 is een nieuwe module in het ICLON-aanbod vanaf schooljaar 2022-2023. U kunt zich daarvoor alleen inschrijven indien u de basismodule Coachingsvaardigheden (cursuscode 20222301 BV) heeft afgerond. Ook is het mogelijk op grond van oude certificaten of aantoonbare competenties aan deze module deel te nemen. U dient hierover vóór inschrijving contact op te nemen met dr. Tamara Platteel, tplatteel@iclon.leidenuniv.nl

De basismodule (cursuscode 20222301 BV) én deze verdiepingsmodule (Vak)didactische coaching 2 (cursuscode 20222303 V) zorgen samen voor een uitstekende basis in vakdidactisch coachen en leiden op tot het certificaat (Vak)didactische coaching 2.

Inhoud

Uitgangspunt van de verdiepingsmodule zijn de 12 bouwstenen voor het bevorderen van leren van het ICLON (www.iclonkennisbasis.nl) en wat je vakdidactisch kunt doen in één les. Na een eerste kennismaking waarbij we gebruik maken van uw eigen doelsysteem op vakdidactisch gebied gaan we in de volgende bijeenkomsten met verschillende bouwstenen – lees thema’s – aan de slag. Te denken valt aan formatief, taakgestuurd of veilig & participerend. Hierbij zullen verschillende kijkwijzers, gemaakt door vakdidactici en docenten en het pedagogisch didactische instrument (PDI) van het ICLON benut worden om lessen te analyseren, bespreken en verbeteren. Daarbij wordt telkens gekeken hoe u anderen hierbij kunt coachen.

Opgenomen gesprekken met studenten of collega’s waarbij vakdidactisch gecoacht wordt zijn een verplicht onderdeel van de cursus. De laatste bijeenkomst wordt gewijd aan uitwisseling van wat er door de deelnemers geleerd is en wat de volgende stappen in uw ontwikkeling  kunnen zijn.

Doelgroep

Docenten op school (vakcoaches/werkplekbegeleiders) en teamleiders/sectieleiders met affiniteit voor het coachen van individuen op (vak)didactisch gebied.

Doelen

Door deelname aan deze module komt de deelnemer een stukje verder in de eigen ontwikkeling op het gebied van coachen op (vak)didactische verdieping met stagiaires, beginnende docenten en/of collega’s. Voortbouwend op eerder geleerde algemene coachingsvaardigheden oefent de deelnemer:

 • In het maken en gebruiken van een didactisch doelsysteem, het Pedagogisch Didactisch Instrument, vakinhoudelijke perspectieven en modellen voor een effectieve lesopbouw en vakdidactische kijkwijzers. Deze ‘instrumenten’ zijn gebaseerd op (vak)didactische theorie;
 • Op een aantal ‘bouwstenen’ voor het bevorderen van leren, zoals, taakgestuurd, veilig & participerend, formatief et cetera; zie www.iclonkennisbasis.nl.

Daarbij gaat het om hulp bij:

 • (Vak)didactisch ontwerpen van en terugkijken op lessen;
 • Nadenken over eigen opvattingen en visie op het schoolvak;
 • Formuleren van persoonlijke (leer-) voornemens op (vak)didactisch gebied en aanpak daartoe.

Voorwaarden voor deelname

 • Afgeronde basismodule Coachingsvaardigheden (20222301 BV); of een afgerond vakcoachtraject van vóór schooljaar 2022-2023; of – na overleg met dr. Tamara Platteel (TPlatteel@iclon.leidenuniv.nl) – een goedgekeurde vergelijkbare training;
 • Mogelijkheid om iemand te begeleiden tijdens de module (stagiaire, startende docent, ervaren collega);
 • Mogelijkheid en bereidheid tot het maken van video-opnames van gesprekken en deze in te brengen tijdens de bijeenkomsten en bereidheid om elkaar te coachen tijdens de module.

Tijdsbelasting

De module bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3 uur in groepen 7 tot maximaal 15 deelnemers. De studielast bedraagt 50 uur.

Kosten

 • Tarief Opleidingsschool: €1075 per deelnemer
 • Voltarief voor niet-opleidingsscholen: €1325 per deelnemer
 • Geen incompanytarief mogelijk

Het is mogelijk dat u voor aanvang van de cursus verzocht wordt literatuur aan te schaffen. U wordt geadviseerd in dat geval vooraf met uw school te overleggen over de aanschaf.

Indien u, door welke omstandigheden dan ook die niet verwijtbaar aan het ICLON zijn, de cursus niet kunt afronden, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Aanmelden

Meld u aan met het online aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.