Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Opfristraining voor schoolopleiders

De opfristraining is bedoeld voor teams schoolopleiders die het nuttig en leuk vinden om gedurende een dag met elkaar te werken aan de eigen professionalisering.

Cursuscode: 20222305 B

Tijdens de training, die middels een intakegesprek afgestemd wordt op de specifieke scholingswensen van het team, wordt aandacht besteed aan de volgende zaken:

 • Het ophalen van theoretische modellen over het opleiden van docenten in de school;
 • Het opfrissen van coachingsvaardigheden uit de opleiding;
 • Het verdiepen en uitbreiden van het repertoire aan coachingsvaardigheden;
 • Het werken met beeldmateriaal tijdens de coaching;
 • Het praten met elkaar over de eigen opleidingspraktijk;
 • Het formuleren van voornemens ten aanzien van de eigen opleidingspraktijk.

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met de eigen coachingservaringen en -materialen van de deelnemers.

Doelgroep

De opfristraining is bedoeld voor ervaren schoolopleiders die eerder de BOS-cursus of modules gevolgd hebben. Zij hebben ervaring in het begeleiden en opleiden van beginnende docenten en/of docenten-in-opleiding, en zijn geïnteresseerd in het professionaliseringsbeleid op school en/of het coachen van ervaren docenten. 

Voorwaarden voor deelname

 • Afgeronde opleiding Schoolopleider of BOS;
 • Bereidheid eigen ervaringen te delen;
 • Bereidheid te werken met materiaal van de eigen coachee, zoals een lesplan en een lesopname.

Tijdsbelasting

De bijeenkomst beslaat 6 uur in groepen van 7 tot maximaal 15 deelnemers onder begeleiding van 1 trainer. Studielast 7 uur.

Kosten

 • Tarief Opleidingsschool: €450 per deelnemer
 • Voltarief voor niet-opleidingsscholen: €585 per deelnemer

Indien u, door welke omstandigheden dan ook die niet verwijtbaar aan het ICLON zijn, de cursus niet kunt afronden, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met

Aanmelden

Meld u aan met het online anmeldformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.