Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Expertmodule Coachingsvaardigheden 3 voor Schoolopleiders

Deze expertmodule is erop gericht de begeleidingsvaardigheden van schoolopleiders uit te breiden en te verdiepen in relatie tot de schoolcontext. In deze module wordt daarom met name gefocust op het coachen van ervaren collega’s.

Cursuscode: 20222304 B

Coachingsvaardigheden 3 is een vervolg op het nieuwe certificaat Schoolopleider 1 (cursuscodes 20222301 BV en 20222302 B). De expertmodule is erop gericht de begeleidingsvaardigheden van schoolopleiders uit te breiden en te verdiepen in relatie tot de schoolcontext. In deze module wordt daarom met name gefocust op het coachen van ervaren collega’s.

De expertmodule Coachingsvaardigheden 3 komt vanaf schooljaar 2022-2023 in plaats van de BOS-2 opleiding bij het ICLON en leidt op tot het certificaat Schoolopleider 2.

Kenmerken

 • Opdoen van praktijkervaringen: aan de hand van het analyseren van authentieke casussen uit de praktijk breiden de Schoolopleiders hun repertoire aan begeleidings- en opleidingsmethodieken uit en bouwen zij efficiënte routines op.
 • Betekenisgericht leren: de Schoolopleiders reflecteren op de eigen ervaringen en verlenen er persoonlijke betekenis aan die hen verder helpt in het verdiepen en verbreden van opleidings- en coachingsvaardigheden.
 • Theoretische inzichten gebruiken: met behulp van theoretische kaders verdiepen de Schoolopleiders de analyse van praktijksituaties, waarmee nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt en toegepast kunnen worden.
 • Individualiseren: de Schoolopleiders ontwikkelen zich binnen het opleidingskader in een richting die past bij wat zij willen en kunnen, en die de schoolcontext vereist.
 • Leren van elkaar: de Schoolopleiders leren in de vorm van intervisie en discussie van elkaars ervaringen en ontwikkelde inzichten.
 • Persoonlijke groei: de Schoolopleiders worden zich tijdens de opleiding, en eventueel door de supervisie, bewust van de eigen persoonlijke invloed op het ontwikkel- en leerproces van de te begeleiden docenten (zowel ervaren docenten als docenten-in-opleiding) en krijgen oog voor hun eigen sterke en minder sterke kanten.

Programma

Naast het trainen en toepassen van relevante coachings- en opleidingsvaardigheden zoals Kernreflectie, zijnsgericht coachen en socratisch coachen, wordt theorie aangeboden op het terrein van:

 • Voorwaarden en struikelblokken bij het opleiden en begeleiden van professionals;
 • De plaats van opleiding, begeleiding en professionalisering in de schoolorganisatie;
 • De fasen in een coachingstraject (zoals intake, probleemstelling, contract, evaluatie en dergelijke);
 • Fasen in de ontwikkeling van docenten en wat deze betekenen voor het leren van docenten;
 • Instrumenten in een schoolorganisatie in relatie tot professionele ontwikkeling van docenten (zoals collegiale consultatie, intervisie en dergelijke);
 • Professionalisering en leren van volwassenen (condities om te leren, belemmeringen en beperkingen);
 • Doorverwijzingmogelijkheden, bijvoorbeeld naar externe trajecten.

Uiteraard brengen deelnemers ook zelf onderwerpen, problemen en casussen in.

Doelgroep

De expertmodule is bedoeld voor ervaren schoolopleiders die eerder de BOS-1 opleiding of modules coachingsvaardigheden gevolgd hebben. Zij hebben ervaring in het begeleiden en opleiden van beginnende docenten en/of docenten-in-opleiding, en zijn geïnteresseerd in het professionaliseringsbeleid op school en/of het coachen van ervaren docenten. Bij vragen of deze expertmodule voor u interessant is kunt u zich wenden tot drs. Gitta de Graaf: graaf@iclon.leidenuniv.nl of Sanne Bosker MPhil, MSc: s.r.bosker@iclon.leidenuniv.nl.

Voorwaarden voor deelname

 • Afgeronde basismodule Coachingsvaardigheden (20222301 BV) en verdiepingsmodule Coachingsvaardigheden 2 (20222302 B) oftewel: certificaat Schoolopleider 1; of – na overleg met drs. Gitta de Graaf, graaf@iclon.leidenuniv.nl – een vergelijkbare goedgekeurde training);
 • Mogelijkheid om een ervaren collega te coachen tijdens de module;
 • Mogelijkheid en bereidheid tot het maken van video-opnames van gesprekken en deze in te brengen tijdens de bijeenkomsten en bereidheid om elkaar te coachen tijdens de module.

Tijdsbelasting

De module bestaat uit een training van 7 bijeenkomsten in groepen van 7 tot maximaal 15 deelnemers. Elke bijeenkomst bedraagt 3 uur. De studiebelasting bedraagt ongeveer 75 uur. Aan het eind van de module wordt een nascholingscertificaat Schoolopleider 2 uitgereikt.

Cursusdata

 • 13 oktober 2022 15 tot 18 uur
 • 10 november 2022 15 tot 18 uur
 • 8 december 2022 15 tot 18 uur
 • 2 februari 2023 15 tot 18 uur
 • 8 maart 2023 15 tot 18 uur
 • 6 april 2023 15 tot 18 uur
 • 18 mei 15 tot 18 uur

Locatie

Pieter de la court gebouw, Wassenaarseweg 52, Leiden

 

Kosten

 • Tarief Opleidingsschool: €1675 per deelnemer
 • Voltarief voor niet-opleidingsscholen: €1855 per deelnemer
 • Geen incompanytarief mogelijk

Mogelijk wordt u gevraagd literatuur aan te schaffen. U wordt geadviseerd met uw school te overleggen over de aanschaf van literatuur.

Indien u, door welke omstandigheden dan ook die niet verwijtbaar aan het ICLON zijn, de cursus niet kunt afronden, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Aanmelden

Meld u aan met het online aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.