Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Beeldcoaching

In deze module leren schoolopleiders om videobeelden te gebruiken bij de begeleiding van (nieuwe) docenten.

Cursuscode: 20222307 BV

Deze module staat open voor zowel schoolopleiders als vakcoaches en werkplekbegeleiders. In de tekst wordt daarom gesproken over ‘begeleiders’.

Deze module is een verdieping op de opleiding Schoolopleider 1 (cursuscode 20222301 BV en 20222302 B) en de opleiding Vakcoach en werkplekbegeleider (cursuscode 20222301 BV en 20222303 V) De module is erop gericht het repertoire uit te breiden door het gebruik van videobeelden. Uiteraard zijn oude certificaten BOS-1 (behaald vóór schooljaar 2022-23) eveneens geldig.

Inhoud en kenmerken

Beeldcoaching is een methode waarbij door middel van videobeelden wordt gewerkt aan het vergroten van inzicht bij de betrokkene(n). Steeds meer scholen en opleidingen werken met deze wijze van ondersteuning. Beeldcoaching kan voor iedereen een manier zijn om zich te ontwikkelen, maar vooral in begeleidingstrajecten van nieuwe docenten is de methode een mooie aanvulling.

Door videobeelden te gebruiken praten begeleider en coachee niet meer vanuit geheugen over de lessituatie, maar voeren zij naar aanleiding van concrete beelden het gesprek. Tijdens het gesprek worden korte fragmenten met behulp van een uitgewerkt begrippenkader nader geanalyseerd. Coachees krijgen zo letterlijk zicht op het interactiepatroon tussen henzelf en de klas of individuele leerlingen. 

Het begeleiden met behulp van videobeelden is vooral een vaardigheid. Daarbij gaat het om het leren zien van de interactiepatronen, deze te filmen, te analyseren en bespreekbaar te maken. De bijeenkomsten hebben daarom een praktijkgericht karakter, waarbij het accent ligt op het oefenen van deze aspecten en het geven van feedback aan elkaar. Het is daarom belangrijk dat de begeleider op het moment van de bijeenkomsten met videobeelden kan begeleiden.

Doelen

De begeleiders

  • Breiden hun begeleidingspraktijk met vaardigheden uit, zoals het filmen vanuit de vraagstelling, het werken vanuit kracht, het maken van micro-analyses, het bespreekbaar maken van deze analyses en het helpen alternatieven te ontwikkelen en doelen te formuleren;
  • Zijn daardoor in staat om met behulp van videobeelden op een effectieve wijze reflectieve gesprekken met coachees te voeren, waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Doelgroep

De module is bedoeld voor ervaren begeleiders die eerder de BOS-1, Schoolopleider 1 of Vakcoach 1 en 2 gevolgd hebben. Zij hebben ervaring in het begeleiden en opleiden van (beginnende) docenten.

Voorwaarden voor deelname

  • Certificaat Schoolopleider 1 (basismodule Coachingsvaardigheden (20222301 BV) en verdiepingsmodule Coachingsvaardigheden (20222302 B)), of Certificaat Vakcoach 1 en 2 (basismodule 20222301 BV en (vak)didactische coaching 2 voor werkplekbegeleiders/vakcoaches 20222303V) of BOS-opleiding 1; of – na overleg met drs. Wilma Kruithof, w.m.kruithof@iclon.leidenuniv.nl - een vergelijkbare training;
  • Het begeleiden van één of meerdere coachee(s);
  • De mogelijkheid tot het maken van video-opnames van lessituaties en de gesprekken daarover;
  • De bereidheid tot het inbrengen van deze opnames tijdens de bijeenkomsten om zo van en met elkaar te leren.

Tijdsbelasting

De module bestaat uit een training van 5 bijeenkomsten van 3 uur in groepen van 7 tot maximaal 15 deelnemers onder begeleiding. De studiebelasting bedraagt ongeveer 50 uur. Aan het eind van de opleiding wordt een nascholingscertificaat Beeldcoaching uitgereikt.

Kosten

  • Tarief Opleidingsschool: €1075 per deelnemer
  • Voltarief voor niet-opleidingsscholen: €1325 per deelnemer

Daarnaast wordt u verzocht de volgende literatuur aan te schaffen: Bouwhuis, M., (2020). De leraar in beeld. Handboek beeldbegeleiding in het onderwijs. Huizen: PICA, 2e druk. ISBN 9789493209084.

U wordt geadviseerd vooraf met uw school te overleggen over de aanschaf van bovenstaande literatuur.

Indien u, door welke omstandigheden dan ook die niet verwijtbaar aan het ICLON zijn, de cursus niet kunt afronden, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Aanmelden

Meld u aan met het online aanmeldformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.