Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Basismodule Coachingsvaardigheden 1

Het ICLON verzorgt een module voor werkplekbegeleiders (vakcoaches) en schoolopleiders. De werkplekbegeleider en schoolopleider begeleiden beiden de nieuwe docent of student op vakinhoudelijk en (vak)didactisch terrein. De deelnemer leert tijdens deze module nieuwe (aankomende) docenten te begeleiden bij hun professionele ontwikkeling. De deelnemer ontwikkelt algemene begeleidingsvaardigheden en neemt kennis van de nieuwste (vak)didactische ontwikkelingen.

Cursuscode: 20222301 BV

De basismodule Coachingsvaardigheden komt vanaf schooljaar 2022-2023 in plaats van de bestaande vakcoachcursus en deel 1 van de BOS-opleiding bij het ICLON. De module vormt daarmee het gemeenschappelijke vertrekpunt in de educatie voor werkplekbegeleiders, vakcoaches en schoolopleiders.

Deze basismodule (code: 20222301 BV) en de verdiepingsmodule Coachingsvaardigheden 2 (code 20222302) voor schoolopleiders samen geven u het certificaat Schoolopleider 1. Dit staat gelijk aan de bekende volledige BOS-1 opleiding.

Na deze basismodule voor werkplekbegeleiders en docenten met affiniteit met vakdidactisch coachen is de deelnemer bovendien een gecertificeerde werkplekbegeleider of vakcoach-1. Wij raden echter het volgen van de verdiepingsmodule (Vak)didactische coaching 2 (code: 20222303 V) voor werkplekbegeleiders en vakcoaches zeer aan omdat deze deelnemers veel extra bagage geeft. Deze module is vanaf schooljaar 2022-2023 nieuw in het assortiment en leidt op tot het certificaat (Vak)didactische coaching 2.

Onderdelen

 1. Een vakoverstijgend onderdeel dat gericht is op de beheersing van een aantal Algemene Begeleidingsvaardigheden. Onderwerpen: leren observeren, feedback geven, begeleiden en beoordelen. Deze onderwerpen worden mede bekeken vanuit de persoon en functie van de deelnemer. Een centrale vraag daarbij is: hoe vindt de samenwerking plaats tussen docent-in-opleiding, werkplekbegeleider en schoolopleider.
 2. Een onderdeel Algemene Didactiek. Dit onderdeel is gericht op het ontwerpen van een activerende les en het begeleiden van studenten daarbij. Met het aangereikte instrumentarium ontwerpen deelnemers hun eigen activerende les, die gericht is op de vakinhoud en de vakdidactiek en het gebruik daarvan bij het begeleiden van de nieuwe docent of student. Van (on)ervaren docenten wordt immers gevraagd, dat zij activerende lessen kunnen ontwerpen en dat ze in staat zijn om leerlingen te motiveren.

Er wordt gewerkt met (eigen) praktijksituaties (onder andere door middel van video). Deze worden geanalyseerd en in simulatie verder uitgewerkt. Deelnemers worden gestimuleerd om de geleerde vaardigheden in de praktijk van het begeleiden toe te passen.

Doelen

 • Coaches weten wat er van hen verwacht wordt bij het opleiden van studenten in de school (rolomschrijving/-opvatting);
 • Coaches hebben een globaal inzicht in eisen en inhouden van lerarenopleidingen en weten waar deze informatie te vinden is;
 • Coaches weten hoe de professionele ontwikkeling van startende docenten kan verlopen en kunnen hier in de begeleiding op inspelen;
 • Coaches hebben zich vaardigheden eigen gemaakt met betrekking tot het observeren van lessen en het geven van feedback;
 • Coaches kunnen met behulp van theorie over gesprekstechnieken ontwikkelingsgerichte coachgesprekken voeren met studenten;
 • Coaches kunnen reflecteren op het eigen handelen als coach en op basis daarvan richting geven aan hun eigen ontwikkeling als coach.

Voorwaarden voor deelname

 • Gedurende de module een coachee begeleiden in de praktijk;
 • Aanwezigheid bij de bijeenkomsten;
 • Het lezen van de literatuur;
 • Het bestuderen van het ondersteunende materiaal;
 • Het inbrengen van casussen.

Tijdsbelasting

De module bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en 1 bijeenkomst van 6 uur in groepen van 7 tot maximaal 15 deelnemers. De studielast bedraagt 50 uur.

Cursusdata

 • Dinsdag 20 september 2022 14 - 17 uur
 • Dinsdag 25 oktober 14 - 17 uur
 • Dinsdag 15 november 14 - 17 uur
 • Dinsdag 6 december 14 - 17 uur
 • Dinsdag 10 januari 2023 11 - 17 uur

Locatie

Willem Einthovengebouw, Kolffpad 1, Leiden
Zaal A2.03

Kosten

 • Tarief Opleidingsschool: €725 per deelnemer
 • Voltarief (geen Opleidingsschool): €925 per deelnemer
 • Incompanytarief voor opleidingsscholen die een cotrainer wensen vanuit de opleidingsschool: €6.900 bij 7-15 deelnemers. Zonder cotrainer geldt geen incompanytarief.

Voor deze module dient de deelnemer aan te schaffen: Leren coachen: Basisboek theorie en methoden (7e druk) door Marinka van Beek. ISBN 9789024436149. Prijs €26,95. U wordt geadviseerd vooraf met uw school te overleggen over de aanschaf van deze literatuur.

Indien u, door welke omstandigheden dan ook en die niet verwijtbaar aan het ICLON zijn, de cursus niet kunt afronden, bent u de volledige cursuskosten aan ons verschuldigd.

Annulering van deelname

Bij annulering van deelname tot twee weken (10 werkdagen) voor aanvang van de eerste bijeenkomst en/of een eventueel intakegesprek, zijn wij genoodzaakt €50 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Bij annulering van deelname minder dan twee weken (10 werkdagen), is het volledige factuurbedrag verschuldigd. Vervanging door een collega is in de meeste gevallen toegestaan. 

Annuleren kan alleen schriftelijk bij het ICLON via e-mailadres: nascholing@iclon.leidenuniv.nl of per post: ICLON, t.a.v. Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs, Postbus 905, 2300 AX Leiden.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze module kunt u contact opnemen met

Aanmelden

Meld u aan met het online aanmeldformulier

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.