Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Talendag

Op vrijdag 28 januari 2022 organiseert het ICLON -na een jaar afwezigheid- opnieuw de Nascholingsdag Talen (voorheen Good Practice Dag Talen).

De Nascholingsdag Talen is dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaar vakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs, (vakdidactische) onderzoekers en lerarenopleiders verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak. Een leerzame dag voor iedere taaldocent die de eigen schoolprofessionaliseringstijd zinvol wil inzetten!

De nascholingsdag is voornamelijk bestemd voor docenten in de vakken Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Chinees, onderbouw en bovenbouw.

We verheugen ons op een mooi weerzien en hopen vele taaldocenten op vrijdag 28 januari 2022 welkom te heten in Leiden!

Programma

Het programma is nog in ontwikkeling en zal zo spoedig mogelijk in detail bekend worden gemaakt.

Locatie & tijd

De studiedag wordt gehouden op vrijdag 28 januari van 9.30 tot 17.00 uur in het Pieter de la Courtgebouw te Leiden. Deze locatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het station Leiden Centraal (uitgang station richting LUMC).

Kosten en aanmelding

Het inschrijfgeld bedraagt € 258 inclusief lunch. Bij aanmelding voor 28 november 2021  geldt een gereduceerde tarief van € 231. U kunt zich voor de nascholingsdag talen inschrijven via het online aanmeldingsformulier

Deelnemers die het volledige programma hebben bijgewoond ontvangen aan het einde van de dag een nascholingscertificaat. 

Annulering

Bij annulering van deelname voor vrijdag 21 januari 2022 zijn wij genoodzaakt € 25 administratiekosten per aanmelding in rekening te brengen. Indien deelname op of na deze datum wordt geannuleerd is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Annuleren kan alleen schriftelijk (per mail of per brief). Vervanging door een collega is toegestaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Manon Langeveld, coördinator ICLON nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Coördinator: Juan Espinola y Vázquez

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.