Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Talendag

In verband met de coronamaatregelen is de de Talendag van vrijdag 28 januari 2022 uitgesteld tot een nader te bepalen datum.

De Nascholingsdag Talen is dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaar vakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs, (vakdidactische) onderzoekers en lerarenopleiders verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak. Een leerzame dag voor iedere taaldocent die de eigen schoolprofessionaliseringstijd zinvol wil inzetten!

De nascholingsdag is voornamelijk bestemd voor docenten in de vakken Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Chinees, onderbouw en bovenbouw.

Lezing: Meertalig voortgezet onderwijs voor en door iedereen!

Nederland kent een grote rijkdom aan talen; 24,2% van de bevolking heeft een migratieachtergrond (CBS 2020) en in verschillende grote stedelijke gebieden worden er meer dan 120 talen gesproken (Nortier 2009). Verder heeft 3% van de bevolking het Fries als moedertaal (Provincie Fryslân 2020), ongeveer 5% het Limburgs (Cornips 2012) en ongeveer 10% van de bevolking spreekt één van de varianten van het Nedersaksisch (Driessen 2011). Alhoewel Nederland rijk is aan allochtone en autochtone taaldiversiteit, blijft het onderwijssysteem, en daarmee ook het vreemdetalenonderwijs, behoorlijk eentalig georiënteerd (Kroon & Vallen 2010). Veel leerkrachten erkennen dat meertalige leerlingen ondersteuning nodig hebben om beter in het onderwijs mee te doen en te presteren (Tajmel & Starl 2009), maar ze voelen zich er vaak nog onzeker over hoe ze deze steun in de praktijk het beste kunnen aanbieden. In het vreemdetalenonderwijs bestaat er een sterke traditie om gebruik te maken van de immersiedidactiek (voertaal-doeltaal). Daarbij is er vaak geen ruimte om de reeds aanwezige meertaligheid van leerlingen effectief te benutten.

Deze lezing zal ingaan op de uitdagingen die de bestaande meertaligheid in Nederland in relatie tot moderne vreemde talen met zich meebrengt. We beginnen met een verkenning van de rol van meertaligheid voor leerlingen die in meerdere talen zijn opgevoed, met een focus op de transfer van taalvaardigheden (Cummins 2008). Verder gaan we in op nieuwe inzichten voor het gebruik van meertaligheid in het onderwijs, met name waar het gaat om de concepten van “translanguaging” (García 2009) en “holistisch meertalig onderwijs” (Duarte 2020). Door veel praktische voorbeelden, die deelnemers ook zelf gaan ervaren, leren deelnemers hoe zij verschillende meertalige benaderingen in kunnen zetten binnen hun eigen vak, liefst al direct in de volgende les! 

Prof. dr. Joana Duarte is lector van het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid. Haar onderzoek richt zich op diversiteit en kansengelijkheid, taalverwerving van meertalige leerlingen, taalattitudes van leerkrachten en gezinnen, meertaligheidsdidactiek en docentenprofessionalisering voor meertaligheid in het onderwijs. Ze studeerde Moderne Talen (Engels en Portugees) en Taalwetenschap aan de Universiteit van Lissabon en behaalde haar Ph. D. in Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Hamburg. Momenteel werkt ze ook als universitair hoofddocent aan de RUG en als bijzonder hoogleraar Wereldburgerschap en tweetalig onderwijs aan de UvA.

Dr. Mirjam Günther-van der Meij is associate lector bij het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid. Haar onderzoek richt zich op meertaligheid, meertalig onderwijs, taalontwikkeling en geletterdheid met specifiek aandacht voor buur- en streektaalonderwijs. Ze studeerde Engels en Onderwijs (TESOL) aan de universiteit van Wolverhampton en Toegepaste Taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam en behaalde haar Ph. D. in Toegepaste Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.
 

Programma

Bekijk het volledige programma en het overzicht van de workshops.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Jorim Visser, coördinator ICLON nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl 

Coördinator: Juan Espinola y Vázquez

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.