Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Talendag

Op vrijdag 24 januari 2020 organiseert het ICLON voor de twintigste keer een Talendag..

De Talendag is dé plek waar docenten de mogelijkheid wordt geboden met elkaar vakdidactische inzichten te delen. Docenten uit het voortgezet onderwijs verzorgen workshops en presentaties, wisselen ervaringen uit met de deelnemers en bediscussiëren met hen de didactische mogelijkheden van hun vak.

Openingslezing

De openingslezing Trigger warning: hier wordt literatuur gelezen! Op weg naar intercultureel bewustzijn in het literatuuronderwijs’ wordt verzorgd door Kokkie van Oeveren.

Op 30 april 2015 verschijnt in The Columbia Daily Spectator, de universiteitskrant van de University of Columbia (VS), een opiniestuk onder de titel ‘Our identities matter in Core classrooms’. De auteurs, leden van de Multicultural Affairs Advisory Board, beschrijven de negatieve ervaring van een studente die voor een van haar colleges het verhaal van Daphne en Apollo en de roof van Persephone uit Ovidius’ Metamorphoses moest lezen: 'As a survivor of sexual assault, the student described being triggered while reading such detailed accounts of rape throughout the work.' Als de studente bij haar docent gaat klagen, krijgt ze geen gehoor. Deze casus brengt de auteurs tot de volgende conclusie over teksten die voorgeschreven worden voor de collegereeks Literature Humanities: 'Ovid’s “Metamorphoses” is a fixture of Lit Hum, but like so many texts in the Western canon, it contains triggering and offensive material that marginalizes student identities in the classroom. These texts, wrought with histories and narratives of exclusion and oppression, can be difficult to read and discuss as a survivor, a person of color, or a student from a low-income background.'

Naar aanleiding van dit opiniestuk ontspon zich een felle discussie op internet en in kranten over de noodzaak van het aangeven van trigger warnings bij literatuur. Kokkie van Oeveren zal in haar lezing betogen dat in het literatuuronderwijs trigger warnings niet nodig zijn, mits de docent stil staat bij de vaak gecompliceerde inhoud van literaire teksten voor leerlingen. Zij zal een vakdidactisch instrument, het ITHAKA-instrument, presenteren aan de hand waarvan het voor docenten mogelijk is om literaire teksten in te zetten gericht op het (verder) ontwikkelen van het intercultureel bewustzijn van leerlingen.

Dr. C.D.P. (Kokkie) van Oeveren is werkzaam als vakdidactica Griekse en Latijnse taal en cultuur aan de Vrije Universiteit Amsterdam en als docente GLTC aan het Sint Ignatiusgymnasium te Amsterdam. Zij is in 2019 gepromoveerd op een onderzoek naar de implementatie van ‘reflectie op het eigene en het vreemde’ in het curriculum van het literatuuronderwijs Grieks en Latijn.

Voor wie

Deze nascholingsdag is bestemd voor docenten havo/vwo in de vakken Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans en Chinees.

Programma

Het volledige programma (pdf)

Locatie en tijd

De studiedag wordt gehouden op vrijdag 24 januari 2020 van 9.30 tot 16.30 uur in het Pieter de la Courtgebouw te Leiden. Deze locatie bevindt zich op 5 minuten loopafstand van het station Leiden Centraal (uitgang station richting LUMC).

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot het ICLON secretariaat Nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.