Universiteit Leiden

nl en

Docentprofessionalisering voortgezet onderwijs

Nascholingsdag orthopedagogiek en psychologie

De volgende nascholingsdag Orthopedagogiek en psychologie vindt plaats in het najaar van 2022. Het thema en de exacte datum worden later bekend gemaakt.

Vorige nascholingsdag 'Kiplekker'

Het thema van de vorige nascholingsdag Orthopedagogiek en psychologie was 'Kiplekker'. Rechts op deze pagina leest u een impressie van deze dag, en hieronder het programma.

Programma vorige nascholingsdag (juni 2022)

Bekijk het volledige programma van de nascholingsdag (pdf).

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot Jorim Visser, coördinator ICLON nascholing, nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Inhoudelijk coördinator: Katy Lips

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.